Jövedelem

A köznyelvben minden külső helyről kapott pénz vagy anyagi juttatás jövedelemként értelmezhető. A köznyelv nem tesz különbséget jövedelem és bevétel között.

Az adójogban szerkesztés

Az adójogban az egyes országok adótörvényei (pl. a személyi jövedelemadóról szóló törvény) határozzák meg a jövedelem fogalmát, illetve ettől eltérően, a bevétel fogalmát.

A jövedelem fogalma a személyi jövedelemadó szempontjából szerkesztés

A személyi jövedelemadó szempontjából jövedelemnek számít a magánszemély által az adóévben bármilyen jogcímen és formában megszerzett bevétel egésze, vagy annak a törvény által elismert költségekkel csökkentett része. Az Szja törvény a jövedelemtől megkülönbözteti a bevétel fogalmát. A törvény szerint bevételnek kell tekinteni a magánszemély által bármilyen formában és módon mástól megszerzett vagyoni értéket. Vagyoni értéknek a következők tekintendők:

 • pénz
 • a kereskedelmi utalvány
 • a dolog
 • az értékpapír
 • az igénybe vett szolgáltatás
 • a forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog
 • magánszemély javára elengedett vagy átvállalt tartozás
 • a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás

Jövedelemnek nem számító bevételek szerkesztés

Minden jövedelem egyben bevétel is, ám nem minden bevétel számít jövedelemnek a személyi jövedelemadó szempontjából. Azon bevételek után, amelyek nem számítanak jövedelemnek, nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A főbb bevétel-típusok, amelyek nem számítanak bele a jövedelembe, a következők:

 • nyugdíj
 • családi pótlék
 • segélyek
 • jogszabály alapján kapott tartásdíj, kapott kártérítés, kárpótlás, kártalanítás
 • munkáltató által nyújtott étkeztetési támogatás meleg étel utalvány esetében havi 8000 forintig, hideg étel utalvány esetében havi 4000 forintig
 • munkáltató által nyújtott iskolakezdési támogatás meghatározott forint/gyerek/év értékhatárig
 • diákhitel kamattámogatása
 • kölcsön, hitel összege
 • visszatérített adó, adóelőleg, ha azt korábban költségként nem érvényesítették
 • a magánszemélynek adott olyan összegek, amelyekről a magánszemély a juttató részére közvetlenül bizonylatokkal köteles elszámolni

Források szerkesztés

tudasbazis.sulinet.hu