Jelentős középkori történetírók listája

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi lista a jelentősebb középkori (nagyrészt európai) történetírókat tartalmazza a VI. század elejétől a 15. század végéig.

Évszázados bontásban

szerkesztés
Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Flodoard
(893966)
francia Évkönyvek Részlet IN: Kristó, 207–209. o.
Szümeón Metaphrasztész
(900 körül – 987)
bizánci Krónika nincs
Bíborbanszületett Konstantin
(905959)
bizánci A birodalom kormányzásáról Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzásáról. Ford.: Moravcsik Gyula. Lectum Kiadó. Szeged, 2003. ISBN 9638625821
Liudprand
(922972)
longobárd Antapodosis, Nagy Ottó császár viselt dolgai,
A konstantinápolyi követség története
Liutprand: A konstantinápolyi követség története, Budapest, 1908.; Részlet IN: Kristó, 211-217; Részlet IN: Kristó 2, 13-21. old
Corvey-i Widukind
(925 körül – 973)
német A szász történet három könyve Widukindus Corbeius: A szász történet három könyve. Ford. Magyar László András, szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Lőkös Péter. Budapest, Eötvös József kiadó, 2009. Részlet IN: Kristó, 219-228. o.
Richer
(10. század)
francia Történelem Részlet IN: Róma utódai, 87–90, 172–179. o.

Válogatások középkori történetíróktól

szerkesztés
 • BIK = (szerk.) D. Hadzisz – Kapitánffy I.: A bizánci irodalom kistükre, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1974, ISBN 963-07-0345-9, 843 p
 • Bizánci források az árpád-kori magyar történelemhez - Kiegészítés Moravcsik Gyula: Az árpád-kori történet bizánci forrásai című forrásgyűjteményéhez. Szerk.: Olajos Terézia. Lectum Kiadó, 2015. ISBN 9789639640528
 • Kristó = (szerk.) Kristó Gyula: A honfoglalás korának írott forrásai, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 1995, ISBN 963-04-5166-2, 429 p
 • Kristó 2 = (szerk.) Kristó Gyula: Az államalapítás korának írott forrásai, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 1999, ISBN 963-482-393-9 , 470 p
 • Krónikások = Krónikások – krónikák I-II. (I.: Róma utódai, V-X. század, II.: Az új évezredben, XI-XIII. század), Gondolat Kiadó, Budapest, 1960, 397 p
 • Kulcsár = Kulcsár Zsuzsanna: A középkori élet, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1964, 276 p
 • Makk = Makk Ferenc – Thoroczkay Gábor (szerk.): Írott források az 1050-1116 közötti magyar történelemről (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 22.), Szeged, 2006.
 • Moravcsik Gyula: A magyar történet bizánci forrásai. Szerk.: Hóman Bálint. Magyar Történelmi Társulat (Budapest) , 
 • 9630549670
 • OIK = (szerk.) Katona Erzsébet – Iglói Endre: Az orosz irodalom kistükre – Ilariontól Ragyiscsevig XI-XVIII. sz., Európa Könyvkiadó, Budapest, 1981, ISBN 963-07-2134-1, 793 p
 • Róma utódai = Róma utódai – Szemelvények középkori krónikákból (Olcsó Könyvtár sorozat), Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986, ISBN 963 15 3249 6, 200 p
 • Sz. Jónás = Sz. Jónás Ilona: Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest, 1999, ISBN 963-379-549-4, 579 p
 • Tatárjárás = A tatárjárás emlékezete, Magyar Helikon Kiadó, Budapest, 1981, ISBN 963-207-601-X, 356 p

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés