Jelentős középkori történetírók listája

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi lista a jelentősebb középkori (nagyrészt európai) történetírókat tartalmazza a VI. század elejétől a 15. század végéig.

Évszázados bontásban szerkesztés

VI. század szerkesztés

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Epiphaniai Eusztathiosz
(? – 518 után)
bizánci Khronologikal Epitomé nincs
Cassiodorus
(487583 körül)
római Krónika, A gótok története nincs
Iordanes
(? – 553 után)
gót A gótok története, A rómaiak története
Ióannész Malalasz
(491578)
bizánci Khronográfia Részlet IN: BIK, 77–87. o.
Szent Gildas
(500570 körül)
britanniai Britannia romlásáról Gildas: Britannia romlásáról (Sajtó alá rendezte és a bevezetést írta: Novák Veronika. Documenta Historica 32.), Szeged : JATEPress, Szeged, 1997
Prokopiosz (történetíró)
(500565 körül)
bizánci A háborúk könyve, Titkos történet Prokopios: Titkos történet. Helikon Kiadó. Budapest, 1984; Részlet IN: BIK
Euagriosz Szkholasztikosz
(537600 körül)
szír Egyháztörténet nincs
Tours-i Szent Gergely
(538594)
frank Korunk története Tours-i Gergely: Korunk története. A frankok története. Ford.: Adamik Tamás és Mezey Mónika. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2010, ISBN 9788081013232, 678 p
Iohannes Biclarensis
(540621 körül)
gót Krónika Horváth Emőke: Iohannes Biclarensis krónikája (Aetas 23. évf. 2008. 1. szám)

VII. század szerkesztés

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Sevillai Szent Izidor
(556636)
hispániai A gótok, vandálok és szvévek története Sevillai Izidor: A gótok, vandálok és szvévek története, Szeged, Hispánia Kiadó 1998. Fordította: Székely Melinda. Új, bővített kiadás: Szeged, JATEPress 2008.
nem ismert
(7. század)
frank Fredegar-krónika Részlet IN: Sz. Jónás, [1]
Antiochiai János
(7. század)
bizánci Krónika nincs

VIII. század szerkesztés

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Beda Venerabilis
(672735)
angolszász Angol egyháztörténet Részletek IN: Róma utódai, 37–39. o. + Sz. Jónás, [2]
Paulus diakónus
(725 körül – 799 körül)
longobárd A rómaiak története, A langobardok története A langobardok története. Közreadja Galamb György. Budapest : L'Harmattan, 2012
Geórgiosz Szünkellosz
(? – 810 után)
bizánci Kivonat a khronográfiából nincs

IX. század szerkesztés

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Hitvalló Szent Theophanész
(758817)
bizánci Krónika Részlet IN: BIK, 95–115. o.
Einhard
(775 körül – 840)
frank Nagy Károly élete Einhard: Nagy Károly császár élete – Einhard műve a Magyar Elektronikus Könyvtárban
Nithard
(795 körül – 843)
francia Jámbor Lajos fiainak széthúzásáról Részletek IN: Róma utódai, 152–156, 159–162. o.
Anastasius Bibliotecarius
(800 körül – 879)
itáliai Liber Pontificalis (Pápai évkönyvek, részben) Részlet IN: Sz. Jónás, [3]
Hinkmar
(806? – 882)
frank A Szent Bertin kolostor évkönyvei Részletek IN: Kristó, 183-185. old
nem ismert
(9. század)
angolszász Angolszász krónika Részlet IN: Sz. Jónás, [4] + Rimaszombati Károly (szerk.): Vikingek az Angolszász Krónikában (Documenta Historica 31.), Szeged, JATE Történész Diákkör, 1998
Regino
(842 körül – 915)
német Krónika Részlet IN: Róma utódai, 68–69. o. + Kristó, 194–201. o.

X. század szerkesztés

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Flodoard
(893966)
francia Évkönyvek Részlet IN: Kristó, 207–209. o.
Szümeón Metaphrasztész
(900 körül – 987)
bizánci Krónika nincs
Bíborbanszületett Konstantin
(905959)
bizánci A birodalom kormányzásáról Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzásáról. Ford.: Moravcsik Gyula. Lectum Kiadó. Szeged, 2003. ISBN 9638625821
Liudprand
(922972)
longobárd Antapodosis, Nagy Ottó császár viselt dolgai,
A konstantinápolyi követség története
Liutprand: A konstantinápolyi követség története, Budapest, 1908.; Részlet IN: Kristó, 211-217; Részlet IN: Kristó 2, 13-21. old
Corvey-i Widukind
(925 körül – 973)
német A szász történet három könyve Widukindus Corbeius: A szász történet három könyve. Ford. Magyar László András, szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Lőkös Péter. Budapest, Eötvös József kiadó, 2009. Részlet IN: Kristó, 219-228. o.
Richer
(10. század)
francia Történelem Részlet IN: Róma utódai, 87–90, 172–179. o.

XI. század szerkesztés

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Merseburgi Thietmar
(9751018)
német Krónika Részlet IN: Kristó 185-188, Részlet IN: Kristó 2: 107-115.
Raoul Glaber
(9851046)
normann Krónika Részlet IN: Sz. Jónás, [5] + Krónikások II.
Guillaume de Jumièges
(1000 körül – 1070)
francia A normann hercegek viselt dolgai Részlet IN: Sz. Jónás, [6] + Krónikások II., 75–76. o.
Hermannus Contractus
(10131054)
német Világkrónika nincs
Mikhaél Pszellosz
(10171078)
bizánci Khronographia Részlet IN: BIK, 149–153. o.
Brémai Ádám
(? – 1081)
német Hamburgi egyháztörténet Részlet IN: Kristó, 257–259. o.
Geórgiosz Kedrénosz
(11. század)
bizánci Történeti áttekintés Részlet IN: BIK, 159–161. o.
Marianus Scotus
(10281082/1083)
ír Chronicon nincs
Sigebert de Gembloux
(1030 körül – 1112)
francia Chronographia Részlet IN: Krónikások, II. 37-41
Ióannész Szkülitzész
(1040 körül – 1101 után)
bizánci Krónika Részlet IN: Kristó, 151–155. o. + BIK, 744–747. o.
Prágai Kozmasz
(1045 körül – 1125)
cseh Cseh krónika Részlet IN: Kristó, 261–263. o.

XII. század szerkesztés

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Nogent-i Guibert
(1055 körül – 1124)
francia Isten tettei a frankok által Részlet IN: Makk, 215–217. o.
Nyesztor
(1056 körül – 1114)
orosz Régmúlt idők elbeszélése Régmúlt idők elbeszélése – A Kijevi Rusz első krónikája, Balassi Kiadó, 2015, ISBN 9789635069705, 400 p + [7] Archiválva 2016. március 5-i dátummal a Wayback Machine-ben
Foucher de Chartres
(1059 körül – 1127 körül)
francia Gesta Francorum Jherusalem Peregrinantium Részlet IN: Mezey László (szerk.): Krónikások - krónikák I-II. Gondolat Kiadó, 1960.
Gallus Anonymus
(1065 körül – 1116 körül)
lengyel A lengyel fejedelmek és hercegek tetteinek krónikája Gall Névtelenː A lengyel fejedelmek avagy hercegek krónikája és tettei, Budapest, Argumentum Kiadó, 2008. ISBN 9789634464655
Ióannész Zónarasz
(1074 körül – 1159 körül)
bizánci A történelem összefoglalása Részlet IN: BIK, 185–187. o.
Orderic Vitalis
(10751142)
angol Egyháztörténet, A normann hercegek viselt dolgai Részlet IN: Kulcsár, 87–90. o., Krónikások, II. 112-126
Aacheni Albert
(1080 előtt? – 1119 után)
német vagy francia Historia Hierosolymitanae expeditionis Részlet IN: Makk, 295–314. o.
Honoré d’Autun
(1080 körül – 1154)
francia Világkrónika nincs
Anna Komnéné
(10831153)
bizánci Alexiasz Komnena Anna: Alexiasz. Szeged: Lectum kiadó. 2002. ISBN 9638625813
Malmesburyi Vilmos
(1096 körül – 1143)
angol Öt könyv az angol királyok tetteiről Részlet IN: Kulcsár, 173-174.
Annalista Saxo
(12. század)
német A magdeburgi érsekek viselt dolgai nincs
Geoffrey of Monmouth
(1100 körül – 1155 körül)
angol Britannia királyainak története Arthur király krónikája. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő, 2011.
Petrus Comestor
(1100 körül – 1178)
francia Tudós történelem nincs
Freisingi Ottó
(11141158)
német Dolgok változandóságáról, Frigyes császár viselt dolgai
 • Freisingi Ottó Krónikája / ford. Gombos F. Albin, Irsik József és Vajda György ; bev. és jegyzetekkel ellátta Gombos F. Albin
  Budapest : Athenaeum, 1912. Online: Freisingi Ottó krónikája "
 • I. Frigyes császár tettei. Középkori Krónikások XV-XVI. kötet. Budapest, Atheneum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Kiadása, 1913. Online: itt
Helmold
(1120 körül – 1177)
német A szlávok krónikája Részlet IN: Sz. Jónás, [8]
Ragewin (Rahewin)
(? – 1177)
német Frigyes császár viselt dolgai Részlet IN: Krónikások, II. 49-51
Türoszi Vilmos
(1130 körül – 1186)
francia A tengerentúl(i részeken) viselt dolgok története Részlet IN: Sz. Jónás, [9]
Kónsztantinosz Manasszész
(1130 körül – 1187)
bizánci Krónika összegzés Részlet IN: Kristó, 163–165. o.
Anonymus
(műk. 1200 körül)
magyar Gesta Hungarorum Anonymus gestája a Magyar Elektronikus Könyvtárból
János szerzetes
(12. század)
angol Chronicon ex chronicis nincs

XIII. század szerkesztés

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Saxo Grammaticus
(1150 körül – 1220 körül)
dán A dánok cselekedetei nincs
Hélinand de Froidmont
(1150 körül – 1237?)
francia Világkrónika nincs
Geoffroy de Villehardouin
(1160 körül – 1213)
francia Bizánc elfoglalásának története Geoffroy de Villehardouin: Bizánc megvétele. Budapest, 1985. Európa Könyvkiadó. ISBN 9630734052
Kadłubek Boldog Vince
(11611223)
lengyel Lengyelország fejedelmeinek és királyainak krónikája nincs
Otto von St. Blasien
(? – 1223)
német A Freisingi Ottó püspök 7 könyvében leírt történelem folytatása nincs
Albericus Trium Fontium
(? – 1252)
francia Krónika Részlet IN: Tatárjárás, 194–195. o.
Párizsi Máté
(1195 körül – 1259)
angol Nagyobb Krónika Részlet IN: [10] + Sz. Jónás, részlet + Kulcsár, 16–17, 210–213. o.
Martinus Polonus
(1215 körül – 1278)
lengyel A császárok és pápák krónikája nincs
Jean de Joinville
(12241317)
francia Krónika Részlet IN: Krónikások II., 198–212. o. + Kulcsár, 70-71; 182–186. o.
Bar Hebraeus
(12261286)
szír Chronicon nincs
Kézai Simon
(műk. 1280 körül)
magyar A magyarok viselt dolgai Kézai Simon mester Magyar Krónikája MEK
Guillaume de Nangis
(? – 1302)
francia A francia királyok krónikája nincs

XIV. század szerkesztés

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Ptolomeo da Lucca
(12361327)
olasz Évkönyvek, Egyháztörténelem nincs
Dino Compagni
(1255 körül – 1324)
olasz Krónika Dino Compagni krónikája korának eseményeiről. Ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Kiss András. Kriterion Kiadó, Bukarest. 1989. ISBN 963 07 4667 0
Nicholas Trivet
(12571334)
angol Évkönyvek nincs
Bernard Guidoni
(12611331)
olasz Krónikák gyűjteménye nincs
Ranulf Higden
(1280 körül – 1364)
angol Polychronicon nincs
Kálti Márk
(műk. 1360 körül)
magyar Képes krónika Geréb László. Képes Krónika. Magyar Hírlap és Maecenas (1993). ISBN 963 8164 07 7  – fordítás mek.oszk.hu-n
Herfordi Henrik
(1300 körül – 1370)
német Az emlékezetre méltóbb dolgok krónikája nincs
Küküllei János
(1320 körül – 1394)
magyar Lajos király krónikája [11]
Villaniak
(14. század)
olaszok A három Villani krónikája A három Villani krónikája. Attraktor Kiadó. Gödöllő-Máriabesnyő, 2011. ISBN 9789639857445
Jean Froissart
(13371404)
francia Krónika Froissart krónikája (válogatás), Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1971, 406 p.
Dietrich von Nieheim
(13451418)
német Az egyházi egység ligete nincs

XV. század szerkesztés

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Person Gobelinus
(13581421)
német Cosmidromius, azaz Egyházi és világi egyetemes krónika nincs
Thomas Walsingham
(? – 1422)
angol Normandia krónikája Részlet IN: Krónikások II. 61
Leonardo Bruni
(1370 körül – 1444)
olasz A firenzei nép története; Dante élete Lionardo Bruni Dante életrajza, Giovanni Villani firenzei krónikájának Dante rubrikája és a Boccaccio féle Vita intera néhány fejezete. Ford., bev., jegyz. Kaposy József. (Sajtó alá rend. Király György. [Ill.] Kozma Lajos).. - Gyomán : Kner, 1921.)
Biondo Flavius
(13921463)
olasz A rómaiak birodalmának lehanyatlásától számított történelem tizedei Flavius Blondus: Az újraálmodott Róma (Roma Instaurata), Pytheas, ISBN 963 7483 67 5 2
Jan Długosz
(14151480)
lengyel A lengyel királyság évkönyvei Részlet IN: A szomszéd népek irodalma, Tankönyvkiadó, Budapest, 1962, 158–161. o.
Laonikosz Khalkokondülész
(14231490 körül)
bizánci A történetek bizonyságai Részletek IN: BIK, 255–256; 801–808; 815–818. o.
Pietro Ranzano
(14281492)
olasz A magyarok történetének rövid foglalata Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata (Európa, 1985, ISBN 963-07-3599-7)
Antonio Bonfini
(14341502)
olasz A magyar történelem tizedei Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedei. Fordította Kulcsár Péter. Balassi Kiadó, Bp., 1995. Online verzió
Thuróczi János
(1435? – 1489)
magyar Thuróczi-krónika A magyarok krónikája, Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1986, ISBN 9632077032

Válogatások középkori történetíróktól szerkesztés

 • BIK = (szerk.) D. Hadzisz – Kapitánffy I.: A bizánci irodalom kistükre, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1974, ISBN 963-07-0345-9, 843 p
 • Bizánci források az árpád-kori magyar történelemhez - Kiegészítés Moravcsik Gyula: Az árpád-kori történet bizánci forrásai című forrásgyűjteményéhez. Szerk.: Olajos Terézia. Lectum Kiadó, 2015. ISBN 9789639640528
 • Kristó = (szerk.) Kristó Gyula: A honfoglalás korának írott forrásai, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 1995, ISBN 963-04-5166-2, 429 p
 • Kristó 2 = (szerk.) Kristó Gyula: Az államalapítás korának írott forrásai, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 1999, ISBN 963-482-393-9 , 470 p
 • Krónikások = Krónikások – krónikák I-II. (I.: Róma utódai, V-X. század, II.: Az új évezredben, XI-XIII. század), Gondolat Kiadó, Budapest, 1960, 397 p
 • Kulcsár = Kulcsár Zsuzsanna: A középkori élet, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1964, 276 p
 • Makk = Makk Ferenc – Thoroczkay Gábor (szerk.): Írott források az 1050-1116 közötti magyar történelemről (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 22.), Szeged, 2006.
 • Moravcsik Gyula: A magyar történet bizánci forrásai. Szerk.: Hóman Bálint. Magyar Történelmi Társulat (Budapest) , 
 • 9630549670
 • OIK = (szerk.) Katona Erzsébet – Iglói Endre: Az orosz irodalom kistükre – Ilariontól Ragyiscsevig XI-XVIII. sz., Európa Könyvkiadó, Budapest, 1981, ISBN 963-07-2134-1, 793 p
 • Róma utódai = Róma utódai – Szemelvények középkori krónikákból (Olcsó Könyvtár sorozat), Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986, ISBN 963 15 3249 6, 200 p
 • Sz. Jónás = Sz. Jónás Ilona: Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest, 1999, ISBN 963-379-549-4, 579 p
 • Tatárjárás = A tatárjárás emlékezete, Magyar Helikon Kiadó, Budapest, 1981, ISBN 963-207-601-X, 356 p

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés