Jules Verne magyarul kiadott műveinek listája

Wikimédia-listaszócikk

Jules Verne műveinek magyar kiadásai a megjelenés időrendjében.

Magyarul kiadott művei szerkesztés

Az Országos Széchényi Könyvtár katalógusa szerint Jules Verne 150 év alatt közel 800 magyar nyelvű kiadással rendelkezik (az újrakiadásokat, címváltozatokat, elektronikus adathordozókat is beleértve). Több alkalommal (közel) azonos cím alatt más-más műfordítók adták közre köteteiket, ami tovább bonyolítja a Verne-művek honi kiadástörténetét (így pl. A tizenötéves kapitányt négyen is közel azonos címen fordították). A rendkívüli népszerűségnek örvendő francia szerzőt Magyarországon párhuzamosan több kiadó is megjelentette, illetve előfordult, hogy ugyanazt a fordítást akár évtizedekkel később egy másik kiadó is közreadta (ez esetben is tartottuk magunkat az első megjelenés feltüntetéséhez).

Alábbi lista a teljességre törekvés szándékával készült: lehetőség szerint minden, önálló kötetben megjelent Verne-mű első kiadását tartalmazza. Olykor a kötetekben nincs feltüntetve a fordító neve (néhány alkalommal a későbbi kiadások nyomán azonban kikövetkeztethető). Számos esetben a megjelenés éve bizonytalan, így csupán a feltételezett kiadási évtizedet tüntetik föl a katalógusok.

Megjegyzésre méltó mozzanat, hogy több katalógusban is ifj. Gaál Mózes (1894–1929) szerepel fordítóként, holott valójában édesapja, Gaal Mózes (1863–1936) ültette át magyarra.

1879-ig szerkesztés

 • Utazás a Föld központja felé, 1-2.; ford. Beöthy Leó; Hartleben, Pest, 1865
 • Utazás a Holdba és a Hold körül, 1-2.; röv. kiad.; Heckenast, Pest, 1872
 • Öt hét léghajón. Utazás Afrikában; Franklin, Bp., 1874
 • Hatteras kapitány kalandjai / Az angolok az éjszaki sarkon / A jégsivatag; ford. Palásti Sándor; Légrády, Bp., 1875
 • Utazás a föld körül nyolcvan nap alatt; ford. Szász Károly; Franklin, Bp., 1875
 • Három orosz és három angol kalandjai; ford. Nagy István; Franklin, Bp., 1875
 • Utazás a tenger alatt; ford. Szász Károly; Franklin, Bp., 1875
 • A Chancellor Kazallon. J. R. utas naplója; ford. Vértesi Arnold; Lampel, Bp., 1875
 • Verne Gyula apróbb műveiből / Dráma a légben / Zacharius mester / Doktor Ox kísérlete / Beszélyek és rajzok / Tél a jég között; Athenaeum, Bp., 1875
 • A prémek hazája; ford. György Aladár; Ráth, Bp., 1876 (A magyar nemzet jutányos családi könyvtára)
 • A Grant kapitány gyermekei, 1-2.; ford. Vértesi Arnold; Franklin, Bp., 1876
 • Híres utazók és híres utazások története a legrégibb kortól kezdve; ford. Vértesi Arnold; Franklin, Bp., 1877 (Kis nemzeti muzeum)
 • A fekete Indiák; ford. Fáy J. Béla; Légrády, Bp., 1877
 • Strogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig; átdolg. Szász Károly; Franklin, Bp., 1877
 • Servadac Hector kalandos utazása a naprendszeren át; átdolg. Szász Károly; Franklin, Bp., 1878
 • Egy chínai viszontagságai Chínában; ford. Vizi Imre; Athenaeum, Bp., 1879

1880–1899 szerkesztés

 • A Föld felfedezése; ford., tárgymutató Brózik Károly; Franklin, Bp., 1880–1882
  • 1. A híresebb utazók története a legrégibb időktől a XVIII. századig; 1880
  • 2. A XVIII. század híres hajósai; 1882
 • A bégum ötszáz milliója. Regény / A Bounty lázadói. Elbeszélés; ford. Szász Károly; Franklin, Bp., 1880
 • Tizenötéves kapitány. Regény; ford. Szász Károly; Franklin, Bp., 1880
 • A Jaganda. Nyolcszáz mértföld az Amazonon. Regény; ford. Visi Imre; Franklin, Bp., 1881
 • A gőzház. Regény; ford. Rákosi Viktor, Szokolay Kornél; Légrády, Bp., 1881
 • Utazás a Holdba és a Hold körül; ford. Gaal Mózes; 2. kiad;[1] Franklin, Bp., 1882
 • A Robinsonok iskolája. Regény; ford. Visi Imre; Franklin, Bp., 1883
 • Kéraban, a vasfejű. Regény; ford. György Aladár, Illésy Piroska; Franklin, Bp., 1884
 • Dél csillaga. A gyémántok hazája; ford. György Aladár; Franklin, Bp., 1885
 • A rejtelmes sziget;[2] átdolg. Szász Károly; 2. kiad;[1] Franklin, Bp., 1886
 • A lángban álló szigettenger; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1886
 • Sándor Mátyás, 1-2.; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1887
 • Éjszak a Dél ellen; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1888
 • A hódító Robur. Regény; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1888
 • Egy sorsjegy. 9672-dik szám; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1889
 • Haza, Franciaországba! / Gil Braltar; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1889
 • A gőzház; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 189? (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Dél csillaga; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 189? (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Tizenötéves kapitány; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 189? (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Falu a levegőben. Regény; ford. Mikes Lajos; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 189? (Verne Gyula összes munkái)
 • Utazás a Holdba. Közvetlen út 97 óra és 20 perc alatt; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 189? (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • A dunai hajós. Regény; ford. Zoltán Vilmos / Kamp Ole sorsjegye. Un billet de loterie. Regény; ford. Kövér Ilma; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 189? (Verne Gyula munkái)
 • Két évi vakáció. Regény; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1890
 • Névtelen család; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1891 (Verne Gyula összes munkái)
 • Húszezer mérföldnyire a tenger alatt; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 1891 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Utazás a Föld körül 80 nap alatt; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 1891 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Világfelfordulás. Regény; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1891
 • A fekete Indiák; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 1891 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Sztrogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 1891 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Öt hét léghajón / Egy dráma Mexikóban; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 1891 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Utazás a föld körül 80 nap alatt; ifjúsági átdolg. V. Christian, ford. Győry Ilona; Laufer, Bp., 1892[3]
 • Ox doktor eszméje / Zachariás mester / Dráma a levegőben / Telelés a jégben / A Mont-Blanc megmászása; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 1892 k. (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Öt hét léghajón; ford. Barabás Ferenc; Gross, Győr 1892 (Egyetemes könyvtár)
 • Cascabel Caesar. Regény; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1892
 • Branicanné asszonyság. Regény; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1892
  • (A Franklin kifut a tengerre címen is)
 • A zöld sugár / Tíz órán át a vadászaton; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 1892 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Várkastély a Kárpátokban. Regény; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1893 (Verne Gyula összes munkái)
 • Grant kapitány gyermekei, 1-2.; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 1894
 • Egy úszó város / A zártörők; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 1894 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Bombarnac Klaudius. Egy hírlaptudósító jegyzőkönyve; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1894
 • Utazás a Holdba kilencvenhét óra és húsz perc alatt; ford. Gaal Mózes; 3. kiad.; Franklin, Bp., 1895[4]
 • Utazás a Hold körül; ford. Gaál Mózes; 3. kiad.; Franklin, Bp., 1895[4]
 • Senki fia; ford. Gaal Mózes; Franklin, Bp., 1896
 • Antifer mester csodálatos kalandjai. Regény; ford. Huszár Imre; Franklin, Bp., 1896
 • Clovis Dardentor; ford. Sávoly X. Ferenc; Tolnai Ny., Bp., 1897 k. (Verne Gyula munkái)
 • Az úszó város / Az ostromzáron keresztül; ford. Zigány Árpád; Franklin, Bp., 1897?
 • Az úszó sziget. Regény; ford. Gaal Mózes; Franklin, Bp., 1897
 • Sándor Mátyás; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 1897 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Dardentor Clovis. Regény; ford. Gaal Mózes; Franklin, Bp., 1897 (Verne Gyula összes munkái)
 • A francia zászló. Regény; ford. Gaal Mózes; Franklin, Bp., 1898 (Verne Gyula összes munkái)
 • Verne Gyula–Laurie André: A "Cynthia" hajótöröttje. Regény; ford. Gaal Mózes; Franklin, Bp., 1898 (Verne Gyula összes munkái)
 • A rejtelmes sziget; ford. Zempléni P. Gyula; Eisler, Bp., 1898 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Az Orinocon fölfelé. Regény; ford. Gaal Mózes; Franklin, Bp., 1899 (Verne Gyula összes munkái)
 • A zöld sugár; ford. Zigány Árpád; Franklin, Bp., 1899 (Verne Gyula összes munkái)
 • A győzedelmes Robur; ford. Ilosvai Hugó; Sachs–Pollák, Bp., 1899
 • A kárpáti kastély; ford. Ilosvai Hugó; Sachs–Pollák, Bp., 1899
 • A jég-szfinksz, 1-2.; ford. Bethlen Oszkár; Sachs–Pollák, Bp., 1899
 • A Robinsonok iskolája. Regény; ford. Hazai Hugó; Sachs–Pollák, Bp., 1899
 • A nemzeti lobogó; ford. Bethlen Oszkár; Sachs–Pollák, Bp., 1899
 • A lángban álló szigettenger; átdolg. Rózsa Miklós; Sachs–Pollák, Bp., 1899
 • Az úszó sziget, 1-2.; ford. Ilosvai Hugó; Sachs–Pollák, Bp., 1899
 • Egy sorsjegy; ford. Ilosvai Hugó; Sachs–Pollák, Bp., 1899
 • A jég-sphinx. Regény; ford. Gaal Mózes; Franklin, Bp., 1899
 • Egy khinai viszontagságai Khinában; ford. Zigány Árpád; Franklin, Bp., 1899 (Verne Gyula összes munkái)
 • A bundák hazája. Regény; ford. Gaal Mózes; Franklin, Bp., 1899

1900–1905 szerkesztés

 • Öt hét léghajón. Regény; ford. Telkes Pál József; Tolnai Ny., Bp., 1900 k. (Verne Gyula összes munkái)
 • Bombarnac Claudius. Egy riporter jegyzőkönyve; ford. Bányai Elemér; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 1900 k. (Verne Gyula munkái)
 • Város a levegőben. Regény; ford. Zigány Árpád; Franklin, Bp., 190? (Verne Gyula összes munkái)
 • Az új hazában. Regény; ford. Zigány Árpád; Franklin, Bp., 1901
 • Különös végrendelet; ford. Gaal Mózes; Franklin, Bp., 1901
 • Fekete Indiák; ford. Varga Ottó; Franklin, Bp., 1901 (Verne Gyula összes munkái)
 • A cetvadászok. Regény; ford. Zigány Árpád; Franklin, Bp., 1902 (Verne Gyula összes munkái)
 • A kárpáti várkastély. Regény;[5] ford. Zigány Árpád; Országos Központi Községi Ny., Bp., 1902 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Cascabel Cézár; ford. Zigány Árpád; Országos Központi Községi Ny., Bp., 1902 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Utazás a Föld körül nyolcvan nap alatt 1-2.; ford. Telekes Béla; Lampel, Bp., 1902 (Magyar könyvtár)
 • A Kip testvérek. Regény, 1-2.; ford. Mikes Lajos; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 1902 után (Verne Gyula munkái)
 • Doktor Ox theóriája / Zachariás mester / Telelés Grönlandban / Dráma a levegőben;[6] ford. Zigány Árpád; Franklin, Bp., 1903 (Verne Gyula összes munkái)
 • Kin-Fu. Egy kínai viszontagságai Kínában; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 1903
 • A két Kip-testvér. Regény; ford. Zigány Árpád; Franklin, Bp., 1904
 • Vitorláson a Föld körül; ifjúsági átdolg., ford. Zempléni P. Gyula; Sachs, Bp., 1904 k.
 • A névtelen család; ford. Zempléni P. Gyula; Vass J., Bp., 1905 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • A prémek hazája. Regény, 1-2.; ford. Zempléni P. Gyula; Vass, Bp., 1905 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Az Antillák világa. Regény; ford. Zigány Árpád; Franklin, Bp., 1905 (Verne Gyula összes munkái)

1906–1919 szerkesztés

 • A büszke Orinoco. Regény; ford. Telekes Béla; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 190? (Verne Gyula munkái)
 • A Chancellor Kazallon J. R. utas naplója; ford. Csillay Kálmán / Martin Paz; ford. Miskolczi Henrik; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 190? (Verne Gyula munkái)
 • Utazás a Föld középpontja felé; ford. Kürthy Emilné; Tolnai, Bp., 190? (Verne Gyula összes munkái)
 • A világ ura; ford. Gábor Andor; Franklin, Bp., 1906
 • Antifer mester csudás kalandjai; ford. Zempléni P. Gyula; Vass József, Bp., 1907
 • Bombarnac Claudius. Egy riporter naplója; ford. Zempléni P. Gyula; Vass József, Bp., 1907 (Verne Gyula összegyűjtött munkái)
 • Két év vakáció. Regény; ford. Zempléni P. Gyula; Vass József, Bp., 1907
 • A szultán unokái. Regényes elbeszélés;[7] ford. Zigány Árpád; Zigány Árpád, Bp., 1909 (Verne Gyula kiadatlan munkái)
 • A gyémántos Medzsidje-rend. Regényes elbeszélés;[8] ford. Zigány Árpád; Zigány, Bp., 1909 (Verne Gyula kiadatlan munkái)
 • Győzedelmes Robur. Regény; ford. Kövér Ilma; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 191? (Verne Gyula munkái)
 • Clovis Dardentor; ford. Sávoly X. Ferenc / Dráma a levegőben; ford. Mikes Lajos; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 191? (Verne Gyula munkái)
 • A jégszfinx. Regény, 1-2.; ford. Mikes Lajos; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 191? (Verne Gyula munkái)
 • A bégum ötszáz milliója. Regény; ford. Iván Ede / Ox doktor ötlete; ford. Mikes Lajos; Tolnai, Bp., 191? (Verne Gyula munkái)
 • Utazás a Hold körül. Regény; ford. Balla Károly; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 191? (Verne Gyula munkái)
 • Zachariusz mester. Elbeszélés; ford. Mikes Lajos; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 191? (Verne Gyula munkái)
 • Észak a Dél ellen. Regény; ford. Adorján Andor; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 1910 k. (Verne Gyula munkái)
 • Három orosz és három angol kalandja Dél-Afrikában; ford. Balla Károly; Tolnai, Bp., 1910 k. (Verne Gyula munkái)
 • Sándor Mátyás, 1-2.; ford. Mikes Lajos; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 1910? (Verne Gyula munkái)
 • Keraban, a keményfejű. Regény; ford. Miskolczi Henrik; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 1910 k. (Verne Gyula munkái)
 • Branicanné asszony. Regény; ford. Zempléni P. Gyuláné; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 1910 (Verne Gyula munkái)
  • (A Franklin kifut a tengerre címen is)
 • Grant kapitány gyermekei. Regény, 1-2.; ford. Mikes Lajos; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 1918 (Verne Gyula munkái)
 • Az arany meteor; ford. Sztrokay Kálmán; Kultúra, Bp., 1919

1920–1944 szerkesztés

 • A tizenötéves kapitány. Regény; ford. Adorján Andor; Tolnai, Bp., 1923 (Verne Gyula munkái)
 • Egy úszó város. Regény / A zártörők. Elbeszélés; ford. Miskolczi Henrik; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 192? (Verne Gyula munkái)
 • Servadac Hektor. Utazás a naprendszerben; ford. Zempléni P. Gyuláné; Tolnai, Bp., 192? (Verne Gyula munkái)
 • Hat hét a Dunán. Verne Gyula poszthumus regénye; ford. Zoltán Vilmos; Érdekes újság, Bp., 1922 (Legjobb könyvek)
 • Utazás a Holdba. Közvetlen út 97 óra és 20 perc alatt. Regény; ford. Iván Ede; Tolnai, Bp., 1923 (Verne Gyula munkái)
 • Dél csillaga. Regény; ford. Bányai Elemér; Tolnai, Bp., 1923 (Verne Gyula munkái)
 • Strogoff Mihály, a cár futárja; ford. Kövér Ilma; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 1923 (Verne Gyula munkái)
 • Fekete Indiák, ford. Varga Ottó, Franklin Bp. 1926 (Verne Gyula összes munkái)
 • A gőzház. Regény; ford. Szász Károly; Franklin, Bp., 1930 (Verne Gyula összes munkái)
 • A Szahara tengere; ford. Dánielné Lengyel Laura; Franklin, Bp., 1930 k.
 • Storitz Vilmos titka. Regény az ifjúság számára; ford. Dánielné Lengyel Laura; Franklin, Bp., 1933
 • Sztrogof Mihály; ford. Supka Géza; Forrás, Bp., 1943 (A kaland klasszikusai)
 • Dél csillaga; ford. Szentgyörgyi Ferenc; Forrás, Bp., 1944
 • Hatteras kapitány. Angolok az Északi sarkon; röv. kiad.; Forrás, Bp., 1944
 • A hőslelkű Branicanné; Forrás, Bp., 1944 (Verne Gyula munkái)
  • (A Franklin kifut a tengerre címen is)

1945– szerkesztés

 • A tizenötéves kapitány; ford. Passuth László; Franklin, Bp., 1949
 • A különös végrendelet; ford., sajtó alá rend. Majtényi Zoltán; Unikornis, Bp., 1997 (Jules Verne összes művei)

Egyéb, Verne nyomán szerkesztés

 • Csepreghy Ferenc: Utazás a földkörül nyolcvan nap alatt. Színdarab; Verne Gyula regénye után; Pfeifer, Bp., 1876 (A Népszínház könyvtára)

Verne magyar kiadásai rendezhető táblázatban szerkesztés

Verne magyar kiadásai a fentiek alapján
No.[9] Szócikk Könyvcím Fordító Átdolg. Kiadó Város Év Sorozat, egyéb
1 Utazás a Föld középpontja felé Utazás a Föld központja felé, 1-2 Beöthy Leó Hartleben Pest 1865
2 Utazás a Holdba, Utazás a Hold körül Utazás a Holdba és a Hold körül, 1-2 Heckenast Pest 1872
3 Öt hét léghajón Öt hét léghajón Franklin Bp. 1874
4 Hatteras kapitány Hatteras kapitány kalandjai :: Az angolok az éjszaki sarkon :: A jégsivatag[10] Palásti Sándor Légrády Bp. 1875
5 Nyolcvan nap alatt a Föld körül Utazás a Föld körül nyolcvan nap alatt Szász Károly Franklin Bp. 1875
6 Három orosz és három angol kalandjai Három orosz és három angol kalandjai Nagy István Franklin Bp. 1875
7 Nemo kapitány Utazás a tenger alatt Szász Károly Franklin Bp. 1875
8 A Chancellor A Chancellor Kazallon. J. R. utas naplója Vértesi Arnold Lampel Bp. 1875
9 Verne Gyula apróbb műveiből[11] Athenaeum Bp. 1875
10 Dráma a levegőben Dráma a légben[11] Athenaeum Bp. 1875
11 Zakariás mester Zacharius mester[11] Athenaeum Bp. 1875
12 Ox doktor hóbortos ötlete Doktor Ox kísérlete[11] Athenaeum Bp. 1875
13 Beszélyek és rajzok[11] Athenaeum Bp. 1875
14 Telelés Grönlandban Tél a jég között[11] Athenaeum Bp. 1875
15 A prémvadászok A prémek hazája György Aladár Ráth Bp. 1876 A magyar nemzet jutányos családi könyvtára
16 Grant kapitány gyermekei A Grant kapitány gyermekei, 1-2 Vértesi Arnold Franklin Bp. 1876 3. kiadás: 1899., 4. kiadás: 1905., Budapest
17 legrégibb Vértesi Arnold Franklin Bp. 1877 Kis nemzeti muzeum
18 Fekete Indiák A fekete Indiák Fáy J. Béla Légrády Bp. 1877
19 Sztrogof Mihály Strogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig Szász Károly Franklin Bp. 1877
20 Hector Servadac Servadac Hector kalandos utazása a naprendszeren át Szász Károly Franklin Bp. 1878
21 Egy kínai viszontagságai Kínában Egy chínai viszontagságai Chínában Visi Imre Athenaeum Bp. 1879
22 A híresebb utazók története a legrégibb időktől a XVIII. századig. A Főld felfedezése. I-II. Brózik Károly Franklin Bp. 1911
23 A XVIII. század híres hajósai. A Föld felfedezése. I-II. Brózik Károly Franklin Bp. 1882
24 A bégum ötszázmilliója A bégum ötszáz milliója[12] Szász Károly Franklin Bp. 1880
25 A Bounty lázadói[12] Szász Károly Franklin Bp. 1880
26 A tizenöt éves kapitány Tizenötéves kapitány Szász Károly Franklin Bp. 1880
27 Nyolcszáz mérföld az Amazonason A Jaganda Visi Imre Franklin Bp. 1881
28 A gőzház A gőzház Rákosi Viktor, Szokolay Kornél Légrády Bp. 1881
29 Utazás a Holdba, Utazás a Hold körül Utazás a Holdba és a Hold körül Gaál Mózes Franklin Bp. 1882[13]
30 A Robinsonok iskolája A Robinsonok iskolája Visi Imre Franklin Bp. 1883
31 Kéraban, a vasfejű Kéraban, a vasfejű György Aladár, Illésy Piroska Franklin Bp. 1884
32 Dél csillaga Dél csillaga György Aladár Franklin Bp. 1885
33 A rejtelmes sziget A rejtelmes sziget Szász Károly Franklin Bp. 1886[13]
34 A lángban álló szigettenger A lángban álló szigettenger Huszár Imre Franklin Bp. 1886
35 Sándor Mátyás Sándor Mátyás, 1-2 Huszár Imre Franklin Bp. 1887
36 Észak Dél ellen Éjszak a Dél ellen Huszár Imre Franklin Bp. 1888
37 Hódító Robur A hódító Robur Huszár Imre Franklin Bp. 1888
38 Egy sorsjegy története Egy sorsjegy 9672-dik szám Huszár Imre Franklin Bp. 1889
39 Haza, Franciaországba Haza, Franciaországba![14] Huszár Imre Franklin Bp. 1889
40 Gil Braltar Gil Braltar[14] Huszár Imre Franklin Bp. 1889
41 A gőzház A gőzház Zempléni P. Gyula Eisler Bp. [15] Verne Gyula összegyűjtött munkái
42 Dél csillaga Dél csillaga Zempléni P. Gyula Eisler Bp. [15] Verne Gyula összegyűjtött munkái
43 A tizenöt éves kapitány Tizenötéves kapitány Zempléni P. Gyula Eisler Bp. [15] Verne Gyula összegyűjtött munkái
44 Város a levegőben Falu a levegőben Mikes Lajos Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. [15] Verne Gyula összes munkái
45 Utazás a Holdba Utazás a Holdba Zempléni P. Gyula Eisler Bp. [15] Verne Gyula összegyűjtött munkái
46 A dunai hajós A dunai hajós[16] Zoltán Vilmos Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. [15] Verne Gyula munkái
47 Egy sorsjegy története Kamp Ole sorsjegye[16] Kövér Ilma Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. [15] Verne Gyula munkái
48 Kétévi vakáció Két évi vakáció Huszár Imre Franklin Bp. 1890
49 A névtelen család Névtelen család Huszár Imre Franklin Bp. 1891 Verne Gyula összes munkái
50 Nemo kapitány Húszezer mérföldnyire a tenger alatt Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1891 Verne Gyula összegyűjtött munkái
51 Nyolcvan nap alatt a Föld körül (regény) Utazás a Föld körül 80 nap alatt Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1891 Verne Gyula összegyűjtött munkái
52 Világfelfordulás Világfelfordulás Huszár Imre Franklin Bp. 1891
53 Fekete Indiák A fekete Indiák Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1891 Verne Gyula összegyűjtött munkái
54 Sztrogof Mihály Sztrogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1891 Verne Gyula összegyűjtött munkái
55 Öt hét léghajón Öt hét léghajón[17] Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1891 Verne Gyula összegyűjtött munkái
56 Dráma Mexikóban Egy dráma Mexikóban[17] Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1891 Verne Gyula összegyűjtött munkái
57 Nyolcvan nap alatt a Föld körül Utazás a Föld körül 80 nap alatt Győry Ilona V. Christian Laufer Bp. 1892
58 Ox doktor hóbortos ötlete Ox doktor eszméje[18] Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1892 Verne Gyula összegyűjtött munkái
59 Zakariás mester Zachariás mester[18] Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1892 Verne Gyula összegyűjtött munkái
60 Dráma a levegőben Dráma a levegőben[18] Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1892 Verne Gyula összegyűjtött munkái
61 Telelés Grönlandban Telelés a jégben[18] Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1892 Verne Gyula összegyűjtött munkái
62 A Mont-Blanc megmászása[18] Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1892 Verne Gyula összegyűjtött munkái
63 Öt hét léghajón Öt hét léghajón Barabás Ferenc Gross Győr 1892 Egyetemes könyvtár
64 César Cascabel Cascabel Caesar Huszár Imre Franklin Bp. 1892
65 A Franklin kifut a tengerre Branicanné asszonyság Huszár Imre Franklin Bp. 1892
66 A zöld sugár A zöld sugár[19] Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1892 Verne Gyula összegyűjtött munkái
67 Tiz órán át a vadászaton Tíz órán át a vadászaton[19] Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1892 Verne Gyula összegyűjtött munkái
68 Várkastély a Kárpátokban Várkastély a Kárpátokban Huszár Imre Franklin Bp. 1893 Verne Gyula összes munkái
69 Grant kapitány gyermekei Grant kapitány gyermekei, 1-2 Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1894
70 Az úszó város Egy úszó város[20] Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1894 Verne Gyula összegyűjtött munkái
71 Az ostromzáron át A zártörők[20] Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1894 Verne Gyula összegyűjtött munkái
72 Bombarnac Klaudius Bombarnac Klaudius. Egy hírlaptudósító jegyzőkönyve Huszár Imre Franklin Bp. 1894
73 Utazás a Holdba Utazás a Holdba kilencvenhét óra és húsz perc alatt Gaál Mózes Franklin Bp. 1895[21]
74 Utazás a Hold körül Utazás a Hold körül Gaál Mózes Franklin Bp. 1895[21]
75 Senki fia Senki fia Gaál Mózes Franklin Bp. 1896
76 Antifer mester csodálatos kalandjai Antifer mester csodálatos kalandjai Huszár Imre Franklin Bp. 1896
77 Clovis Dardentor Clovis Dardentor Sávoly X. Ferenc Tolnai Ny. Bp. 1897 Verne Gyula munkái
78 Az úszó város Az úszó város[22] Zigány Árpád Franklin Bp. 1897
79 Az ostromzáron át Az ostromzáron keresztül[22] Zigány Árpád Franklin Bp. 1897
80 Az úszó sziget Az úszó sziget Gaál Mózes Franklin Bp. 1897
81 Sándor Mátyás Sándor Mátyás Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1897 Verne Gyula összegyűjtött munkái
82 Clovis Dardentor Dardentor Clovis Gaál Mózes Franklin Bp. 1897 Verne Gyula összes munkái
83 A francia zászló A francia zászló Gaál Mózes Franklin Bp. 1898 Verne Gyula összes munkái
84 A Cynthia hajótöröttje A "Cynthia" hajótöröttje[23] Gaál Mózes Franklin Bp. 1898 Verne Gyula összes munkái
85 A rejtelmes sziget A rejtelmes sziget Zempléni P. Gyula Eisler Bp. 1898 Verne Gyula összegyűjtött munkái
86 Az Orinocon fölfelé Az Orinocon fölfelé Gaál Mózes Franklin Bp. 1899 Verne Gyula összes munkái
87 A zöld sugár A zöld sugár Zigány Árpád Franklin Bp. 1899 Verne Gyula összes munkái
88 Hódító Robur A győzedelmes Robur Ilosvai Hugó Sachs–Pollák Bp. 1899
89 Várkastély a Kárpátokban A kárpáti kastély Ilosvai Hugó Sachs–Pollák Bp. 1899
90 Jégszfinx A jég-szfinksz, 1-2 Bethlen Oszkár Sachs–Pollák Bp. 1899
91 A Robinsonok iskolája A Robinsonok iskolája Hazai Hugó Sachs–Pollák Bp. 1899
92 ??? A francia zászló A nemzeti lobogó Bethlen Oszkár Sachs–Pollák Bp. 1899
93 A lángban álló szigettenger A lángban álló szigettenger Rózsa Miklós Sachs–Pollák Bp. 1899
94 Az úszó sziget Az úszó sziget, 1-2 Ilosvai Hugó Sachs–Pollák Bp. 1899
95 Egy sorsjegy története Egy sorsjegy Ilosvai Hugó Sachs–Pollák Bp. 1899
96 Jégszfinx A jég-sphinx Gaál Mózes Franklin Bp. 1899
97 Egy kínai viszontagságai Kínában Egy khinai viszontagságai Khinában Zigány Árpád Franklin Bp. 1899 Verne Gyula összes munkái
98 A prémvadászok A bundák hazája Gaál Mózes Franklin Bp. 1899
99 Öt hét léghajón Öt hét léghajón Telkes Pál József Tolnai Ny. Bp. 1900 Verne Gyula összes munkái
100 Bombarnac Klaudius Bombarnac Claudius. Egy riporter jegyzőkönyve Bányai Elemér Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. 1900 Verne Gyula munkái
101 Fekete Indiák Fekete Indiák Varga Ottó Franklin Bp. 1901 Verne Gyula összes munkái
102 Új hazában Az új hazában Zigány Árpád Franklin Bp. 1901
103 A különös végrendelet Különös végrendelet Gaál Mózes Franklin Bp. 1901
104 Város a levegőben Város a levegőben Zigány Árpád Franklin Bp. 1902 Verne Gyula összes munkái
105 Cetvadászok A cetvadászok Zigány Árpád Franklin Bp. 1902 Verne Gyula összes munkái
106 Várkastély a Kárpátokban A kárpáti várkastély Zigány Árpád Országos Központi Községi Ny. Bp. 1902 Verne Gyula összegyűjtött munkái
107 César Cascabel Cascabel Cézár Zigány Árpád Országos Központi Községi Ny. Bp. 1902 Verne Gyula összegyűjtött munkái
108 Nyolcvan nap alatt a Föld körül (regény) Utazás a Föld körül nyolcvan nap alatt 1-2 Telekes Béla Lampel Bp. 1902 Magyar könyvtár
109 A két Kip testvér A Kip testvérek 1-2. Mikes Lajos Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. 1902 Verne Gyula munkái
110 Ox doktor hóbortos ötlete Doktor Ox theóriája[24] Zigány Árpád Franklin Bp. 1903 Verne Gyula összes munkái
111 Zakariás mester Zachariás mester[24] Zigány Árpád Franklin Bp. 1903 Verne Gyula összes munkái
112 Telelés Grönlandban Telelés Grönlandban[24] Zigány Árpád Franklin Bp. 1903 Verne Gyula összes munkái
113 Dráma a levegőben Dráma a levegőben[24] Zigány Árpád Franklin Bp. 1903 Verne Gyula összes munkái
114 Egy kínai viszontagságai Kínában Kin-Fu Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. 1903
115 A két Kip testvér A két Kip-testvér Zigány Árpád Franklin Bp. 1904
116 ??? Grant kapitány gyermekei Vitorláson a Föld körül Zempléni P. Gyula Sachs Bp. 1904
117 A névtelen család A névtelen család Zempléni P. Gyula Vass J. Bp. 1905 Verne Gyula összegyűjtött munkái
118 A prémvadászok A prémek hazája Zempléni P. Gyula Vass Bp. 1905 Verne Gyula összegyűjtött munkái
119 Az Antillák világa Az Antillák világa Zigány Árpád Franklin Bp. 1905 Verne Gyula összes munkái
120 Az Orinocon fölfelé A büszke Orinoco Telekes Béla Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. [25] Verne Gyula munkái
121 A Chancellor A Chancellor Kazallon J. R. utas naplója Csillay Kálmán Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. [25] Verne Gyula munkái
122 Martin Paz Martin Paz Miskolczi Henrik Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. Verne Gyula munkái
123 Utazás a Föld középpontja felé Utazás a Föld középpontja felé Kürthy Emilné Tolnai Bp. [25] Verne Gyula összes munkái
124 A Világ Ura A világ ura Gábor Andor Franklin Bp. 1906
125 Antifer mester csodálatos kalandjai Antifer mester csudás kalandjai Zempléni P. Gyula Vass József Bp. 1907
126 Bombarnac Klaudius Bombarnac Claudius. Egy riporter naplója Zempléni P. Gyula Vass József Bp. 1907 Verne Gyula összegyűjtött munkái
127 Kétévi vakáció Két év vakáció Zempléni P. Gyula Vass József Bp. 1907
128 A szultán unokái Zigány Árpád Zigány Árpád Bp. 1909 Verne Gyula kiadatlan munkái
129 A gyémántos Medzsidje-rend Zigány Árpád Zigány Bp. 1909 Verne Gyula kiadatlan munkái
130 Hódító Robur Győzedelmes Robur Kövér Ilma Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. Verne Gyula munkái
131 Clovis Dardentor Clovis Dardentor[26] Sávoly X. Ferenc Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. [27] Verne Gyula munkái
132 Dráma a levegőben Dráma a levegőben[26] Mikes Lajos Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. [27] Verne Gyula munkái
133 Jégszfinx A jégszfinx 1-2. Mikes Lajos Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. [27] Verne Gyula munkái
134 A bégum ötszázmilliója A bégum ötszáz milliója[28] Iván Ede Tolnai Bp. [27] Verne Gyula munkái
135 Ox doktor hóbortos ötlete Ox doktor ötlete[28] Mikes Lajos Tolnai Bp. [27] Verne Gyula munkái
136 Utazás a Hold körül Utazás a Hold körül Balla Károly Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. [27] Verne Gyula munkái
137 Zakariás mester Zachariusz mester Mikes Lajos Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. [27] Verne Gyula munkái
138 Észak Dél ellen Észak a Dél ellen Adorján Andor Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. 1910 Verne Gyula munkái
139 Három orosz és három angol kalandjai Három orosz és három angol kalandja Dél-Afrikában Balla Károly Tolnai Bp. 1910 Verne Gyula munkái
140 Sándor Mátyás Sándor Mátyás, 1-2 Mikes Lajos Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. 1910 Verne Gyula munkái
141 Kéraban, a vasfejű Keraban, a keményfejű Miskolczi Henrik Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. 1910 Verne Gyula munkái
142 A Franklin kifut a tengerre Branicanné asszony Zempléni P. Gyuláné Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. 1910 Verne Gyula munkái
143 Grant kapitány gyermekei Grant kapitány gyermekei 1-2. Mikes Lajos Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. 1918 Verne Gyula munkái
144 Az arany meteor Az arany meteor Sztrokay Kálmán Kultúra Bp. 1919
145 A tizenöt éves kapitány A tizenötéves kapitány Adorján Andor Tolnai Bp. [29] Verne Gyula munkái
146 Az úszó város Egy úszó város[30] Miskolczi Henrik Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. [29] Verne Gyula munkái
147 Az ostromzáron át A zártörők[30] Miskolczi Henrik Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. [29] Verne Gyula munkái
148 Hector Servadac Servadac Hektor, Utazás a naprendszerben Zempléni P. Gyuláné Tolnai Bp. [29] Verne Gyula munkái
149 A dunai hajós Hat hét a Dunán Zoltán Vilmos Érdekes újság Bp. 1922 Legjobb könyvek
150 Utazás a Holdba Utazás a Holdba. Közvetlen út 97 óra és 20 perc alatt. Iván Ede Tolnai Bp. 1923 Verne Gyula munkái
151 Dél csillaga Dél csillaga Bányai Elemér Tolnai Bp. 1923 Verne Gyula munkái
152 Sztrogof Mihály (regény) Strogoff Mihály, a cár futárja Kövér Ilma Magyar Kereskedelmi Közlöny Bp. 1923 Verne Gyula munkái
153 A gőzház A gőzház Szász Károly Franklin Bp. 1930 Verne Gyula összes munkái
154 A Szahara tengere A Szahara tengere Dánielné Lengyel Laura Franklin Bp. 1930
155 Storitz Vilmos titka Storitz Vilmos titka Dánielné Lengyel Laura Franklin Bp. 1933
156 Sztrogof Mihály Sztrogof Mihály Supka Géza Forrás Bp. 1943 A kaland klasszikusai
157 Dél csillaga Dél csillaga Szentgyörgyi Ferenc Forrás Bp. 1944
158 Hatteras kapitány Hatteras kapitány (Angolok az Északi sarkon) Forrás Bp. 1944
159 A Franklin kifut a tengerre A hőslelkű Branicanné Forrás Bp. 1944 Verne Gyula munkái
160 A tizenöt éves kapitány A tizenötéves kapitány Passuth László Franklin Bp. 1949

Jegyzetek szerkesztés

 1. a b Az első kiadásra nincs adat.
 2. http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/01/90/26/dd/1/15671ocr.pdf
 3. Lásd Nyolcvan nap alatt a Föld körül (regény).
 4. a b címváltozat
 5. http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/02/17/66/dd/1/13045ocr.pdf
 6. http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/01/21/69/dd/1/12911ocr.pdf
 7. http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/02/10/90/dd/1/16737ocr.pdf
 8. http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/94/75/dd/1/12250ocr.pdf
 9. Az eredeti szöveg sorrendjének megfelelő sorszám. Az év szerinti sorba rendezés esetén a bizonytalan évek nem kerülnek időrendbe.
 10. A Hatteras kapitány regény két részből áll, Az angolok az északi sarkon és A jégsivatag e két rész önálló címe
 11. a b c d e f Öt Verne novellát adtak ki egy kötetben Verne Gyula apróbb műveiből címmel. Ezek: Dráma a légben, Zacharius mester, Doktor Ox kísérlete, Beszélyek és rajzok, Tél a jég között
 12. a b A bégum ötszázmilliója és A Bounty lázadói műveket egy könyvben kötve adták ki.
 13. a b Az első kiadásra nincs adat, az év a második kiadás éve.
 14. a b A Haza, Franciaországba! és a Gil Braltar műveket egy könyvben kötve adták ki.
 15. a b c d e f g Kiadás pontos éve ismeretlen, 1890-es évek egyike.
 16. a b A dunai hajós és Kamp Ole sorsjegye műveket egy könyvben kötve adták ki.
 17. a b Az Öt hét léghajón és az Egy dráma Mexikóban műveket egy könyben adták ki.
 18. a b c d e Öt Verne novellát adtak ki egy kötetben ezek: Ox doktor eszméje, Zachariás mester, Dráma a levegőben, Telelés a jégben és A Mont-Blanc megmászása
 19. a b A zöld sugár és a Tíz órán át a vadászaton műveket egy könyvben adták ki.
 20. a b Az Egy úszó város és A zártörők műveket egy kötetben adták ki.
 21. a b Harmadik kiadás.
 22. a b Az Úszó város és Az ostromzáron keresztül műveket egy könyvben kötve adták ki.
 23. Társszerzőként Laurie André megnevezve.
 24. a b c d Négy Verne novellát adtak ki egy kötetben, ezek Doktor Ox theóriája, Zachariás mester, Telelés Grönlandban és Dráma a levegőben
 25. a b c Kiadás pontos éve ismeretlen, 1900-as évek.
 26. a b A Clovis Dardentor és a Dráma a levegőben műveket egy könyvben kötve adták ki.
 27. a b c d e f g Kiadás pontos éve ismeretlen, 1910-es évek.
 28. a b A bégum ötszáz milliója és az Ox doktor ötlete műveket egy könyvben kötve adták ki.
 29. a b c d Kiadás pontos éve ismeretlen, 1920-as évek.
 30. a b Az Egy úszó város és A zártörők műveket egy könyvben kötve adták ki.