Jung Károly

magyar költő, kritikus, műfordító, néprajzkutató, egyetemi tanár

Jung Károly (Gombos, ma: Szerbia, 1944. június 26. –) magyar költő, kritikus, műfordító, néprajzkutató, egyetemi tanár.

Jung Károly
Született 1944. június 26. (76 éves)
Gombos
Foglalkozása
Kitüntetései
 • Bazsalikom Műfordítói Díj (1979)
 • Bazsalikom Műfordítói Díj (1987)
 • Híd Irodalmi Díj (1991)[1]
 • Ortutay Gyula-emlékérem (1993)
 • Híd Irodalmi Díj (2004)[1]
 • Híd Irodalmi Díj (2012)[1]
Tudományos pályafutása
Tudományos fokozat Az irodalomtudományok doktora (1984)

ÉleteSzerkesztés

Általános iskolai tanulmányait Gomboson végezte. Középiskolai éveit Szabadkán járta ki. Egyetemi tanulmányait az Újvidéki Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán magyar nyelv és irodalom szakon járta ki 1970-ben.

1966–1969 között az Új Symposion szerkesztőségi titkára volt. 1970–1975 között az újvidéki Jó Pajtás című gyermeklap munkatársa volt. 1975–től az Újvidéki Egyetem magyar tanszékének tudományos munkatársa, főmunkatársa, rendkívüli, majd rendes professzora (etnológia, magyar népköltészet). A JATE-BTK-n tanít. 2000-2003 között Széchenyi professzor ösztöndíjas volt.

KöltészeteSzerkesztés

Költészetét a múlt iránti érdeklődés jellemzi. A históriai kellékek közötti ironikus felkiáltójelek figyelmeztetnek mind a folytonosságra, mind pedig a vers születésének körülményeire, pillanatára. Növekvő iróniája kiábrándultságra, kétségbeesésre mutat, s a személyes jelenlét hangsúlyozására. Gyakran választ szigorú formát (szonettet), melynek zárt rendszerében a nyelvi, érzelmi, gondolati és időbeli ellentétek erőteljesebben, drámaiabban jutnak kifejezésre. Művei megjelentek szerb fordításban is. Fordít szerbből.

MűveiSzerkesztés

 • Ég az erdő (két költemény, 1968)
 • Leng (versek, 1970)
 • Bájoló (gyermekversek, 1975)
 • Ami nincs (versek, 1977)
 • Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások (1978)
 • Táltosok, ördögök, garabonciások (1985)
 • A szépen zengő pelikánmadár. Jugoszláviai magyar népmesék (antológia, válogatás, 1986)
 • Hiedelemmondák és hiedelmek. Gombos népi hitvilága (1990)
 • Mondavilágunk I-IV. (Bognár Antallal), 1990-1993)
 • Barbaricum (versek, 1991)
 • Köznapok és legendák. Tanulmányok a népi kultúráról (1992)
 • Adalékok a jugoszláviai magyar néprajzkutatás történetéhez (1992)
 • Az emlékezet útjain. Ötvenöt olvasmány a néphagyományról (1993)
 • Őrszerek könyve (1994)
 • Összefüggések és kapcsolatok (1997)
 • Régiek kalendáriuma (2000)
 • A Pannóniai Énektől a Mária-lányokig. Magyar és egybevető magyar folklorisztikai tanulmányok (2001)
 • Mogorva Héphaisztosz (versek, 2002)
 • Elbeszélés és éneklés. Újabb magyar és egybevető magyar folklorisztikai tanulmányok; Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2004
 • Sokarcú néphagyomány. További magyar és egybevető magyar folklorisztikai tanulmányok; Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2008
 • Tanulmányok a Mátyás-tradíció délszláv kapcsolatairól; Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2008
 • Ikerkönyvek 1. Magyar folklórtémák – délszláv kitekintéssel; Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2011 (Híd könyvtár)
 • Ikerkönyvek 2. Délszláv folklórtémák – magyar kitekintéssel; Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2012 (Híd könyvtár)
 • Folklór minden időben és más témák. Tanulmányok; Forum, Újvidék, 2017

Szerkesztési munkáiSzerkesztés

 • A zentai kőkecske. Válogatás a magyar mondakincsből; vál., bev. Jung Károly; Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1980 (Házi olvasmány Általános iskola 4. oszt.)
 • A sárkányölő királyfi. Szerb népmesék Vuk Karadžić gyűjtéséből (válogatta, szerkesztette, a fordítást az eredetivel egybevetette és az utószót írta, 1987)
 • Mátyás király országlása (mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből, válogatta, elmesélte Bognár Antal, 1990)
 • Szent Péter atyafisága (mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből válogatta, elmesélte Bognár Antal, 1992)
 • Rózsa Sándor menedéke (mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből válogatta, elmesélte Bognár Antal, 1993)
 • Tündér Ilona kertje (mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből válogatta, elmesélte Bognár Antal, 1994)
 • Mátyás király országlása. Elmesélte Bognár Antal; jugoszláviai magyar gyűjtésekből vál. Jung Károly; Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2007 (Mondavilágunk)
 • Az ördög és a molnárlegény. Magyar népmesék; vál., szöveggond. Jung Károly; Zavod za ud̂benike, Beograd, 2008 (Házi olvasmány)
 • A zentai kőkecske. Válogatás a magyar mondakincsből; vál., sajtó alá rend., bev. Jung Károly; 2. kiad.; Zavod za ud̂benike, Beograd, 2008 (Házi olvasmány)

DíjaiSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés