Kémiai elemek listája

Wikimédia-listaszócikk
(Kémiai elemek szócikkből átirányítva)

A kémiai elemek listája a kémiai elemek nevét, rendszámát, vegyjelét, atomtömegét és halmazállapotát (szobahőmérsékleten) mutatja.

JelmagyarázatSzerkesztés

Megjegyzés: Az olvadás- és forráspont adatok kelvinben értendőek!

Színmagyarázat
Fémek Félfémek Nemfémek (Ismeretlen)
Alkálifémek Alkáliföldfémek Belső átmeneti elemek Átmenetifémek Másodfajú fémek Egyéb nemfémek Halogének Nemesgázok
Lantanoidák Aktinoidák

Elemek listájaSzerkesztés

R V Név[1] Atomtömeg[2] Sűrűség Olvadásp. Forrásp. Fajhő Olv. hő Párolg. hő Hőv. E.v. E.n.
1 H hidrogén 1,00784–1,00811 0,00008988 13,99 20,271 14,304 - - - - 2,2
2 He hélium 4,002602(2) 0,0001785 0,95 4,222 5,193 - - - - -
3 Li lítium 6,398–6,997 0,534 453,65 1603 3,582 - - - - 0,98
4 Be berillium 9,0121831(5) 1,85 1560 2742 1,825 - - - - 1,57
5 B bór 10,806–10,821 2,34 2349 4200 1,026 - - - - 2,04
6 C szén 12,0096–12,0116 2,267 3948,15 4300 0,709 - - - - 2,55
7 N nitrogén 14,00643–14,00728 0,0012506 63,15 77,355 1,04 - - - - 3,04
8 O oxigén 15,99903–15,99977 0,001429 54,36 90,188 0,918 - - - - 3,44
9 F fluor 18,998403163(6) 0,001696 53,48 85,03 0,824 - - - - 3,98
10 Ne neon 20,1797(6) 0,0008999 24,56 27,104 1,03 - - - - -
11 Na nátrium 22,98976928(2) 0,971 370,944 1156,090 1,228 - - - - 0,93
12 Mg magnézium 24,304–24,307 1,738 923 1363 1,023 - - - - 1,31
13 Al alumínium 26,9815385(7) 2,698 933,47 2743 0,897 - - - - 1,61
14 Si szilícium 28,084–28,086 2,3296 1687 3538 0,705 - - - - 1,9
15 P foszfor 30,973761998(5) 1,82 317,25 553 0,769 - - - - 2,19
16 S kén 32,059–32,076 2,067 388,36 717,8 0,71 - - - - 2,58
17 Cl klór 35,446–35,457 0,003214 171,6 239,11 0,479 - - - - 3,16
18 Ar argon 39,948(1) 0,0017837 83,81 87,302 0,52 - - - - -
19 K kálium 39,0983(1) 0,862 336,7 1032 0,757 - - - - 0,82
20 Ca kalcium 40,078(4) 1,54 1115 1757 0,647 - - - - 1
21 Sc szkandium 44,955908(5) 2,989 1814 3109 0,568 - - - - 1,36
22 Ti titán 47,867(1) 4,54 1941 3560 0,523 - - - - 1,54
23 V vanádium 50,9415(1) 6,11 2183 3680 0,489 - - - - 1,63
24 Cr króm 51,9961(6) 7,15 2180 2944 0,449 - - - - 1,66
25 Mn mangán 54,938044(3) 7,44 1519 2334 0,479 - - - - 1,55
26 Fe vas 55,845(2) 7,874 1811 3134 0,449 - - - - 1,83
27 Co kobalt 58,933194(4) 8,86 1768 3200 0,421 - - - - 1,88
28 Ni nikkel 58,6934(4) 8,912 1728 3003 0,444 - - - - 1,91
29 Cu réz 63,546(3) 8,96 1357,75 2835 0,385 - - - - 1,9
30 Zn cink 65,38(2) 7,134 692,68 1180 0,388 - - - - 1,65
31 Ga gallium 69,723(1) 5,907 302,9146 2673 0,371 - - - - 1,81
32 Ge germánium 72,630(8) 5,323 1211,4 3106 0,32 - - - - 2,01
33 As arzén 74,921595(6) 5,776 szublimál 887 0,329 - - - - 2,18
34 Se szelén 78,971(8) 4,809 494 958 0,321 - - - - 2,55
35 Br bróm 79,901–79,907 3,122 265,8 332 0,474 - - - - 2,96
36 Kr kripton 83,798(2) 0,003733 115,78 119,93 0,248 - - - - 3
37 Rb rubídium 85,4678(3) 1,532 312,45 961 0,363 - - - - 0,82
38 Sr stroncium 87,62(1) 2,64 1050 1650 0,301 - - - - 0,95
39 Y ittrium 88,90584(2) 4,469 1799 3203 0,298 - - - - 1,22
40 Zr cirkónium 91,224(2) 6,506 2128 4650 0,278 - - - - 1,33
41 Nb nióbium 92,90637(2) 8,57 2750 5017 0,265 - - - - 1,6
42 Mo molibdén 95,95(1) 10,22 2896 4912 0,251 - - - - 2,16
43 Tc technécium 98,9063[forrás?] 11,5 2430 4538 - - - - - 1,9
44 Ru ruténium 101,07(2) 12,37 2607 4423 0,238 - - - - 2,2
45 Rh ródium 102,90550(2) 12,41 2237 3968 0,243 - - - - 2,28
46 Pd palládium 106,42(1) 12,02 1828,05 3236 0,244 - - - - 2,2
47 Ag ezüst 107,8682(2) 10,501 1234,93 2435 0,235 - - - - 1,93
48 Cd kadmium 112,414(4) 8,69 594,22 1040 0,232 - - - - 1,69
49 In indium 114,818(1) 7,31 429,7485 2345 0,233 - - - - 1,78
50 Sn ón 118,710(7) 7,287 505,08 2875 0,228 - - - - 1,96
51 Sb antimon 121,760(1) 6,685 903,78 1908 0,207 - - - - 2,05
52 Te tellúr 127,60(3) 6,232 722,66 1261 0,202 - - - - 2,1
53 I jód 126,90447(3) 4,93 386,65 457,4 0,214 - - - - 2,66
54 Xe xenon 131,293(6) 0,005887 161,40 165,051 0,158 - - - - 2,6
55 Cs cézium 132,90545196(6) 1,873 301,7 944 0,242 - - - - 0,79
56 Ba bárium 137,327(7) 3,594 1000 2118 0,204 - - - - 0,89
57 La lantán 138,90547(7) 6,145 1193 3737 0,195 - - - - 1,1
58 Ce cérium 140,116(1) 6,77 1068 3716 0,192 - - - - 1,12
59 Pr prazeodímium 140,90766(2) 6,773 1208 3403 0,193 - - - - 1,13
60 Nd neodímium 144,242(3) 7,007 1297 3347 0,19 - - - - 1,14
61 Pm prométium 146,9151[forrás?] 7,26 1315 3273 - - - - - -
62 Sm szamárium 150,36(2) 7,52 1345 2173 0,197 - - - - 1,17
63 Eu európium 151,964(1) 5,243 1099 1802 0,182 - - - - -
64 Gd gadolínium 157,25(3) 7,895 1585 3273 0,236 - - - - 1,2
65 Tb terbium 158,92535(2) 8,229 1629 3396 0,182 - - - - -
66 Dy diszprózium 162,500(1) 8,55 1680 2840 0,17 - - - - 1,22
67 Ho holmium 164,93033(2) 8,795 1734 2873 0,165 - - - - 1,23
68 Er erbium 167,259(3) 9,066 1802 3141 0,168 - - - - 1,24
69 Tm túlium 168,93422(2) 9,321 1818 2223 0,16 - - - - 1,25
70 Yb itterbium 173,054(5) 6,965 1097 1469 0,155 - - - - -
71 Lu lutécium 174,9668(1) 9,84 1925 3675 0,154 - - - - 1,27
72 Hf hafnium 178,49(2) 13,31 2506 4876 0,144 - - - - 1,3
73 Ta tantál 180,94788(2) 16,654 3290 5731 0,14 - - - - 1,5
74 W volfrám 183,84(1) 19,25 3695 6203 0,132 - - - - 2,36
75 Re rénium 186,207(1) 21,02 3459 5903 0,137 - - - - 1,9
76 Os ozmium 190,23(3) 22,61 3306 5285 0,13 - - - - 2,2
77 Ir irídium 192,217(3) 22,56 2719 4403 0,131 - - - - 2,2
78 Pt platina 195,084(9) 21,46 2041,4 4098 0,133 - - - - 2,28
79 Au arany 196,966569(5) 19,282 1337,33 3243 0,129 - - - - 2,54
80 Hg higany 200,592(3) 13,5336 234,3210 629,88 0,14 - - - - 2
81 Tl tallium 204,382–204,385 11,85 577 1746 0,129 - - - - 1,62
82 Pb ólom 207,2(1) 11,342 600,61 2022 0,129 - - - - 2,33
83 Bi bizmut 208,98040(1) 9,807 544,7 1837 0,122 - - - - 2,02
84 Po polónium 208,9824[forrás?] 9,32 527 1235 - - - - - 2
85 At asztácium 209,9871[forrás?] 7 575 610 - - - - 2,2
86 Rn radon 222,0176[forrás?] 0,00973 202 211,5 0,094 - - - - -
87 Fr francium 223,0197[forrás?] 1,87 300 950 - - - - - 0,7
88 Ra rádium 226,0254[forrás?] 5,5 973 2010 - - - - 0,9
89 Ac aktínium 227,0278[forrás?] 10,07 1500 3650 0,12 - - - - 1,1
90 Th tórium 232,0377(4) 11,72 2023 5061 0,113 - - - - 1,3
91 Pa protaktínium 231,03588(2) 15,37 1841 4300 - - - - - 1,5
92 U urán 238,02891(3) 18,95 1405,3 4404 0,116 - - - - 1,38
93 Np neptúnium 237,0482[forrás?] 20,45 913,5 4447 - - - - - 1,36
94 Pu plutónium 244,0642[forrás?] 19,84 912,5 3505 - - - - - 1,28
95 Am amerícium 243,0614[forrás?] 13,69 1449 2880 - - - - - 1,3
96 Cm kűrium 247,0704[forrás?] 13,51 1613 3383 - - - - - 1,3
97 Bk berkélium 247,0703[forrás?] 14,79 1259 2900 - - - - - 1,3
98 Cf kalifornium 251,0796[forrás?] 15,1 1173 1743 - - - - - 1,3
99 Es einsteinium 252,0829[forrás?] 13,5 1133,15 - - - - - - 1,3
100 Fm fermium 257,0951[forrás?] - - - - - - - - 1,3
101 Md mendelévium 258,0986[forrás?] - - - - - - - - 1,3
102 No nobélium 259,1009[forrás?] - - - - - - - - 1,3
103 Lr laurencium 264[forrás?] 9,84 - - - - - - - -
104 Rf raderfordium 265[forrás?] 18,1 - - - - - - - -
105 Db dubnium 268[forrás?] 39 - - - - - - - -
106 Sg sziborgium 272[forrás?] 35 - - - - - - - -
107 Bh bohrium 273[forrás?] 37 - - - - - - - -
108 Hs hasszium 276[forrás?] 41 - - - - - - - -
109 Mt meitnérium 279[forrás?] 35 - - - - - - - -
110 Ds darmstadtium 278[forrás?] 21,46 - - - - - - - -
111 Rg röntgénium 283[forrás?] 19,282 - - - - - - - -
112 Cn kopernícium 285[forrás?] 13,5336 - - - - - - - -
113 Nh nihónium 287[forrás?] 11,85 - - - - - - - -
114 Fl fleróvium 289[forrás?] 11,342 - - - - - - - -
115 Mc moszkóvium 291[forrás?] 9,807 - - - - - - - -
116 Lv livermórium 293[forrás?] 9,32 - - - - - - - -
117 Ts tenesszium - - - - - - - - - -
118 Og oganeszon 294[forrás?] - - - - - - - - -
119 Uue ununennium 295[forrás?] - - - - - - - - -
120 Ubn unbinilium 297[forrás?] - - - - - - - - -
121 Ubu unbiunium 299[forrás?] - - - - - - - - -
122 Ubb unbibium - - - - - - - - -
123 Ubt unbitrium - - - - - - - - -
124 Ubq unbikvadium - - - - - - - - -
125 Ubp unbipentium - - - - - - - - -
126 Ubh unbihexium - - - - - - - - -
127 Ubs unbiszeptium - - - - - - - - -
128 Ubo unbioktium - - - - - - - - -
129 Ube unbiennium 342[3] - - - - - - - - -
130 Utn untrinilium 346[4] - - - - - - - - -
131 Utu untriunium 348[5] - - - - - - - - -
132 Utb untribium - - - - - - - - -

Lásd mégSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  1. Szervetlen kémiai nevezéktan (A IUPAC 2005. évi szabályai). Budapest: Akadémiai kiadó, 275-277. o. (2008). ISBN 978-963-05-8559-0 
  2. 2013 Standard Atomic Weights. (Hozzáférés: 2014. július 7.)
  3. Datenblatt zu Unbiennium. [2015. szeptember 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 28.)
  4. Datenblatt zu Untrinilium. [2015. szeptember 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 28.)
  5. Datenblatt Untriunium. [2015. szeptember 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 29.)