Két Sólyom

alsó-egyiptomi uralkodó

Két Sólyom az ókori Egyiptom 0. dinasztiájába sorolt korai, predinasztikus korú uralkodója. A személyét jelképező szerehen kívül semmilyen információval nem rendelkezünk róla. Az i. e. 31. században élhetett. Elsősorban a Nílus-delta térségéből ismert, amely azt sugallja, hogy az ő királysága erre a térségre korlátozódik. Ismert egy előfordulása Abüdoszból is, ezért nem teljesen egyértelmű.

Két Sólyom
előd
egyiptomi fáraó
utód
0. dinasztia

Serech Double-Falcon.png

Uralkodása i. e. 31. század
Nomen ismeretlen

1910. tavaszán az északkeleti deltavidék El Mehemdiah ágának kotrása alkalmával egy helybéli talált egy üvegtárgyat és néhány töredéket karcolt feliratokkal. Ebben és a következő évben még néhány töredék és tűzkőeszközök kerültek elő. Már ekkor leírtak három olyan szerehet, amely kettős madárábrázolású, ettől kezdve nevezték kettős sólyomnak. 1912-ben az első szervezett ásatás is megindult. Már ekkor sikerült megállapítani az összefüggést egy turai lelet, valamint egy Sínai-félszigeten talált üvegedény feliratai között. Van den Brink Tell Ibráhim Avad mellett is feltárt egy kettős sólymos szerehet, amelyet 2001-ben publikált.

A név írása különleges. A szereh általában kétfelé osztott téglalap, amelynek egyik fele sávozott, a másik fele a névmező, amelyben az uralkodó neve áll, a tetejére pedig sólymot rajzoltak. Két Sólyom szerehje formabontó. A palotahomlokzatos mező felett egy lezáratlan, név nélküli, de nem üres névmező látható. A névmező kicsi, nem is férne bele egy hieroglifa. A felső rész U alakú vonallal záródik. A szereh tetején ülő sólyom (Hór) helyett pedig a két függőleges keretvonalra ültetett, egymással szembe néző madárpárt ábrázoltak. A két madár ikonográfiailag biztosan nem sólyom, így a „Két Sólyom” név tulajdonképpen megtévesztő, és biztosan nem közelíti a valódi nevet. A névmező kitöltetlensége miatt azonban az uralkodó valódi neve ismeretlen.

Nebui

Günter Dreyer az íves tetejű szereh párhuzamát az

N26

hieroglifában látja, ezért „Hórdzsu” (ḥr(.w)-ḏw, „Hór a hegyen” vagy „Hór hegye”) formában olvassa. Van den Brink ehelyett a „Hórnebui” (ḥr(.w)-nb.wj) olvasást javasolja. Ezt az elterjedt nb.wj szimbólum hasonlósága alapján teszi, amely két, egymással szembeállított madár rajza. A nb.wj-t ábrázolták közös szárról elágazó ágak végein, egymással szemben ülő madarak képében is. Erre szemléletes példa az ábrázolásról elnevezett Nebui-paletta. Hasonló párhuzamok láthatók egy-egy késnyélen, amelyek Gebel Arakban és Gebel Taríkban kerültek elő.

ForrásokSzerkesztés

  • Eva-Maria Engel: Ein weiterer Beleg für den Doppelfalken auf einem Serech. In: Bulletin of the Egyptian Museum, Nr. 2. 2005. pp. 65–69.

Külső hivatkozásokSzerkesztés

Előző uralkodó:
?
Egyiptom uralkodója
i. e. 3200 körül
0. dinasztia
 
Következő uralkodó:
?