Kórházhajó

A kórházhajók olyan hajók, amelyeket háborúkban alkalmaztak a sérült katonák szállítására, ellátására. Rendszerint a legnagyobb hajókat alakították át kórházhajóvá, hogy minél több sebesültet legyenek képesek szállítani. A hajók oldalára vörös keresztet festettek, ezzel jelezték, hogy a hajó sebesülteket szállít.

USA-beli kórházhajó 2009-ben

A harci cselekmények megszűnte után számos kórházhajót más célokra építették át és továbbra is használatban maradtak.

Nevezetes kórházhajók szerkesztés

Jogi szabályozás szerkesztés

A kórházhajókról szóló 1904. évi december hó 21-én Hágában kötött nemzetközi egyezményt Magyarország az 1913. évi XLIII. törvénnyel cikkelyezte az ország törvényei közé.[2]

Források szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

  1. A HMHS a His Majesty's Hospital Ship, vagyis őfelsége kórházhajója kifejezés rövidítése
  2. 1913. évi XLVIII. törvény a kórházhajókról szóló nemzetközi egyezmény beczikkelyezése tárgyában