Körösényi Tamás

(1953–2010) magyar szobrász- és éremművész

Körösényi Tamás (Budapest, 1953. február 18.Budapest, 2010. június 25.) Munkácsy Mihály-díjas magyar szobrász- és éremművész. A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezető tanára, a MKE Doktori Iskolájának témavezetője és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (2007) tagja volt.

Körösényi Tamás
Született 1953. február 18.
Budapest
Elhunyt 2010. június 25. (57 évesen)
Budapest
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása szobrászművész,
éremművész,
egyetemi oktató
Kitüntetései Munkácsy Mihály-díj (1997)
Sírhelye Farkasréti temető[1]
A Wikimédia Commons tartalmaz Körösényi Tamás témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség

Életpályája szerkesztés

Életútja szerkesztés

1953-ban Budapesten született. 1976-ban diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán. Pályakezdőként az ELTE Trefort utcai Ságvári Endre gyakorlóiskolában kapott tanári állást, rajzot és műalkotás elemzést tanított. 1982-ben egy évre kijutott a bécsi Képzőművészeti Akadémiára, ahol posztgraduális képzésben részesült B. Gironcoli csoportjában. 1987-től 1993-ig a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában rajz-mintázást tanított.

1990-től osztályvezető tanár a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, először, mint meghívott előadó, 1996-tól egyetemi adjunktusi, 1997-től egyetemi docensi beosztásban. 1998-tól három évig Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. 1999-től a Szobrász Tanszék vezetője. 2000-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem Nyelvi Lektorátusán a MIT/MERSZ Idegennyelvi Testülete előtt tett középszintű nyelvvizsgát német nyelvből, majd DLA doktori címet szerzett. 2006-ban az OMDK (Országos Művészeti Diákköri Konferencia) szobrász szekciójának zsűrielnöke. 2007-ben felvette tagjai sorába a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, ugyanebben az évben Henszlmann Imre-díjjal tüntette ki a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat A magyar szobrászat modern hagyománya c. kiállítássorozat elindításáért, ennek keretében kiállítások rendezéséért és kétnyelvű katalógusok szerkesztéséért, valamint a Szobrászati Füzetek című kiadványsorozat útjára bocsátásáért.

A MKE Doktori Iskolájában témavezetői tevékenysége során 8 (plusz 2 egyéni felkészülő) doktorandusz témavezetője volt. Ezek közül az abszolutóriumot szerzettek száma 4 (plusz 1 egyéni felkészülő). 2007 és 2010 közt doktoranduszai közül hárman is DLA fokozatot szereztek: Cseh Lili,[2] Előd Ágnes[3] és Szabó Ádám Bálint[4] (plusz 1 egyéni felkészülő). Az évek folyamán gyakran hívták mesterdiploma-bíráló bizottságba (Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar), opponensnek mesterdiplomához, DLA fokozatot elbíráló bizottságba (Magyar Iparművészeti Főiskola) opponensnek, bizottsági tagnak DLA fokozat megszerzéséhez (PTE, Művészeti Kar; MOME; MKE).

Intézményi tanácsok aktív résztvevője, 1986 és 1989 között a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának vezetőségi tagjaként képviselte a Stúdiót a Magyar Képzőművészek Szövetségében az akkori Művészeti Alap Képzőművészeti Szakosztályában, és a Képző és Iparművészeti Lektorátusánál. 1990-1993 között és 1996-tól tagja volt a Magyar Képzőművészeti Főiskola, majd Egyetem, Egyetemi Tanácsának, később Szenátusának és megalakulása óta mintegy 10 évig elnöke a diplomát adó szakok szakvezetőiből álló Szakvezetők Fórumának.

2009-ben a vezetése alatt álló Szobrász Tanszék a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditációs eljárása után Kiváló hely minősítést kapott. 2009-ben habilitált. 2010-ben folyamatban volt egyetemi tanári kinevezése, a MAB és az egyetem szenátusa is támogatta, de erre már nem kerülhetett sor; váratlanul elragadta a halál.

Szakértői tevékenysége szerkesztés

Az Egyetemi tevékenységen túl tagja volt a Szerzői Jogi Szakértő testületnek, ezért a Képző és Iparművészeti Lektorátus, a Budapest Galéria és különféle kiállítási intézmények számos alkalommal hívták meg zsűrikbe. A legutóbbi évekig is több nagy köztéri pályázat zsűritagja, valamint a Derkovits ösztöndíjbizottságnak és a Munkácsy Mihály-díjat odaítélő bizottságnak is tagja volt.

Négy évig volt tagja a Nemzeti Kulturális Alapprogram Képzőművészeti Kollégiumának, ebből két évig a Kollégium elnökeként. Több ideiglenes Kollégiumnak is tagja volt.

1995-ben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Tanügyigazgatási Főosztálya részére a Képző és Iparművészeti Szakközépiskolák számára kidolgozott központi képzési programnak volt szaklektora.

Alkalmanként meghívták érettségi elnöknek is a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolába.

Előadásokat a szobrászat kérdéseiről saját osztályában rendszeresen tartott, de esetenként az BME építészeti doktoriskolájában is, saját, azaz az MKE doktoriskolájában, a Szobrász Társaság és a Műcsarnok Szobrászkonferenciáin, vagy felkérésre egyéb külső helyszíneken.

Munkássága szerkesztés

Már az 1970-es években készült műveit is a szobrászat végső határainak konceptuális keresése jellemezte. Évtizedekig (1970–1990) alkotott figurális, pop-art, minimal art hatást tükröző objekteket, konceptműveket. Az 1990-es években új gondolatokat formázott műveiben: az illeszkedést, ennek lényegét a már kiérlelt szobrászati eszközökkel megszólaló organikus és a puzzle játékból ismert kirakós formák analógiájára alkotta meg.

Körösényi Tamás egyszerre volt kiváló modern szobrászművész, jeles kiállító művész, iskolateremtő tanár s a hazai képzőművészetek szobrászati műfajában kiállításszervező és kétnyelvű katalógusok szerkesztője. A Henszlmann Imre-díjjal való kitüntetése alkalmából (2007) Nagy Ildikó művészettörténész külön értékelte Körösényi kiállításszervezői tevékenységét, mely által nemcsak Körösényi érdemeit ismerjük meg, hanem részben rálátunk a hazai szobrászatra is mint a képzőművészet mostohagyermekére:

„Körösényi Tamás személyében nemcsak a szobrászt, hanem a kiállításszervezőt és rendezőt is köszönthetjük. Azt a művészt, aki olyan feladatot vállal és teljesít, amely valójában a művészettörténészek kötelessége volna, de akik vagy a tudás, vagy a lehetőségek hiányában ezt mégsem teljesítik. A szakmai közvéleményben az a nézet él, hogy a szobrászat nem érdekli a nagyközönséget, az ilyen kiállításokkal egyébként sem lehet nézettségi rekordokat dönteni. A szobrászati kiállítások száma éppen ezért nagyon csekély. Szobrászgenerációk egymásutánja hagyta el úgy a főiskolát, hogy nem ismerte az elődeit, mert azok munkái raktárak mélyén porosodnak. Ezt a helyzetet számolta fel Körösényi Tamás, amikor elindította „A Magyar Szobrászat Modern Hagyománya” című kiállítássorozatot a Képzőművészeti Főiskola Barcsay-termében. Ő a kiállítások szervezője, rendezője és a kétnyelvű katalógusok szerkesztője egy személyben. 1995-ben Barta Lajos, 97-ben Martyn Ferenc, 98-ban Megyeri Barna, 99-ben Péri László kiállítását rendezte meg – ez utóbbit a Szépművészeti Múzeumban, nemzetközi összefogással, fő támogatóként a Mercedes-Benz céggel.

Ezt követte 2001-ben – már ismét a Barcsay-teremben – a „Festők szobrai” című, a magyar gyakorlatban úttörő kiállítás. A téma közel fél évszázada foglalkoztatja az európai kutatókat. Könyvek és kiállítások sora mutatta be, hogy a szobrászat modern szellemű megújításához milyen jelentősen járultak hozzá bizonyos festők, akik a konvencióktól elszakadva, az anyagot és a formát szabadon értelmezve, különleges inspirációt adtak az új látásmódhoz. A magyar anyagról a Körösényi által rendezett kiállítás az első – és mindmáig egyetlen – áttekintés, amely váratlan és nagyon izgalmas eredményeket hozott. 2002-re Kemény Zoltán kiállítását tervezte. Kemény Párizsban és Svájcban élt, 1964-ben megkapta a velencei biennálé szobrászati nagydíját. Külföldön a legismertebb magyar művészek egyike, művei minden jelentős múzeumban megtalálhatók, itthon azonban alig ismerik, annak ellenére, hogy özvegye közel 400 művet ajándékozott a Szépművészeti Múzeumnak. Ez a kollekció – egyetlen kivétellel – a művész korai munkáit tartalmazza, egy olyan anyagot, amely iránt az elmúlt 25 évben nőtt meg az érdeklődés, mert benne a posztmodern gondolkodás előfutárát ismerte fel a művészettörténész szakma. Bár a Kemény Zoltán-katalógus elkészült, meg is jelent, a kiállítás nem valósult meg. A Szépművészeti Múzeum ugyanis nem adta kölcsön a műveket.

A kiállítássorozat 2005-ben Hetey Katalin, 2006-ban Pátkay Ervin műveinek bemutatásával folytatódott, most pedig Pán Márta tárlata van előkészületben. A nevek felsorolásából is kitűnik, hogy a hazai művészek után a külföldön élt vagy élő magyar szobrászok megismertetése az új cél.

Hátrányt azonban a hazai szobrászok sem szenvednek. A tanszék epreskerti épületében, a Parthenón-fríz teremben nemcsak az arra érdemes növendékek mutatkoznak be, hanem egy-egy kamara kiállítás keretében megemlékező tárlatokat is láthattunk. Így például Lossonczy Tamás papírszobrait a művész 100. születésnapja alkalmából vagy Kiss Nagy András műveit halála 10. évfordulóján. Az intézmény egykori tanárai közül pedig tavaly Strobl Alajos, az idén Vígh Tamás tárlata volt a Barcsay-teremben.

A kiállítások és katalógusok mellett 2005-től egy új sorozatot is elindított Körösényi Tamás, „Szobrászati füzetek” címmel. Első kötete Zólyom Franciska könyve Medardo Rossóról. Azt pedig csak ráadásként említem meg, hogy a Képzőművészeti Egyetemen a szobrász tanszék az egyetlen, amelyik rendszeresen kiad egy füzetet a végzős növendékekről és diplomamunkájukról – felbecsülhetetlen értékű dokumentumokat adva ezáltal a jövő művészettörténészei számára.

A fentiekből is kitűnik, hogy mindez egy főállású művészettörténésztől is szép teljesítmény volna. Körösényi azonban a tanári és művészi munkája mellett teszi mindezt, úgy, hogy nem áll mögötte semmiféle stáb, amelyik a kölcsönzést, a szállítást vagy a technikai munkákat átvállalná. A felkért művészettörténészek csak katalógus-előszavakat írnak vagy néha fordítanak, a tanítványok pedig alkalmanként a fizikai munkából vállalnak részt.

A gyakorlati munkánál azonban még nagyobb az a szellemi teljesítmény, amely a kiállítássorozat koncepciójában, a művek kiválasztásában és elrendezésében valósul meg. A tárlatok a magyar szobrászat kevéssé feltárt, kitűnő kvalitású anyagait mutatják be, teljesen új szempontok szerint. Egy szobrász mutat be szobrokat, aki más szemmel lát, mint egy művészettörténész. Számomra mindig nagy élmény, ahogy a Nemzeti Galéria szobor raktárának vigasztalan gipszsivatagában Körösényi egyszer csak előhúz egy szobrot a polcok mélyéről, leporolja, megforgatja, és a mű egyszerre élni kezd. Ez az élet, a plasztikai szépség érvényesül a kiállításokon, amelyeken egy-egy művészpálya bemutatásával az adott szobrász gondolkodásának fázisait követhetjük nyomon.”[5]

Kiállítások (válogatás) szerkesztés

Egyéni szerkesztés

Csoportos szerkesztés

 • 1976 • V. Országos Kisplasztikai Biennále. Pécsi Galéria, Pécs • Stúdió '76. Műcsarnok, Budapest
 • 1977 • Fiatal Képzőművészek Stúdiójának kiállítása. Csók István Képtár, SzékesfehérvárAdy-kép. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest •Ferencvárosi Pincetárlat, Budapest (Tamás Noémival, Eskulits Tamással, Lóránt Zsuzsával)
 • 1978 • Fiatal Képzőművészek Stúdiójának jubileumi kiállítása. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest • Magyar Szobrászat. Műcsarnok, Budapest • Somogyi Képtár, Kaposvár • Művelődési Központ, Nagyatád (Tamás Noémival, Eskulits Tamással, Lóránt Zsuzsával)
 • 1979 • Stúdió '79. Pécsi Galéria, Pécs • VI. Országos Kisplasztikai Biennále. Pécsi Galéria, Pécs • Bartók 32 Galéria, Budapest (Barabás Mártonnal és Marosvári Györggyel)
 • 1980 • Rajz/Drawing. Pécsi Galéria, Pécs • L'art hongrois contemporain. Maison de la Culture et des Loisirs, Saint – Etienne, Franciaország • Palais des Arts et de la Culture, Brest • Stúdió '80. Műcsarnok, Budapest • Wspólczesne medalierstwo wegierskie. Galeria Spolecznego Domu Kultury WSM - Zoliborz, Varsó • Magyar érmészet. Magyar Kultúra Háza, Berlin • Szociális és Kulturális Hivatal, Nyugat-Berlin • Fotóhatások a képzőművészetben. Magyar Kultúra Háza, Berlin • Helyőrségi Művelődési Központ, Székesfehérvár
 • 1981 Stúdió '81. Ifjúsági Ház, Szeged • VII. Országos Kisplasztikai Biennále. Pécsi Galéria, PécsMagyar Képző- és Iparművészek Szövetségének kiállítása. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest
 • 1982 • Stúdió '82. Műcsarnok, Budapest • Rajz/Drawing. Pécsi Galéria, Pécs • Magyar Éremkiállítás. Puskin Múzeum, Moszkva, Ermitage, Leningrád • Hagyomány I. ("a művészetről"). Pataky Galéria, Budapest • Fiatal Képzőművészek Stúdiójának kiállítása. Kuny Domokos Múzeum Tata
 • 1983 || A táj/The Landscape. Pécsi Galéria, Pécs • Tendencias de la Escultura Hungara contemporanea. Salas de la Direccion General de Bellas Artes y Archivos, Madrid
 • 1984 • Stúdió '84. Budapesti Nemzetközi Vásár, Budapest • Hasonlatok. Fészek Galéria, Budapest • Studio. Galerie hlavniho mesta Prahy, Prága • Okresni galerie Náchod, Náchod, Dum kultury mesta Brna, Brno • Okresni galerie Rychnov nad Kneznou, Rychnov nad Kneznou • The Modern Hungarian Medal. Art Gallery, Wolverhampton, Goldsmiths' Hall, London • Christ Church, Oxford • Shipley Art Gallery, Gateshead
 • 1985 • Stúdió '85. Ernst Múzeum, Budapest
 • 1986 • Contemporary Hungarian Sculpture. Montréal, Torontó1 st. International Asian - European Art Biennial. Kemal Atatürk Művészeti Központ, Ankara
 • 1987 • Fiatal Képzőművészek Stúdiójának kiállítása. Galeria Studio, Varsó, (Wroclav, Gdansk)
 • 1988 • Junge Künstler DDR – UVR. Neue Berliner Galerie, Berlin • Kunsthalle, Rostock Rathaus, Bonn-Duisdorf
 • 1989 • Escoltura Contemporanea Magiar. Palacio Frontiera, Lisszabon • Fiatal Képzőművészek az NDK-ból és Magyarországról. Ernst Múzeum, Budapest • XXIV. Internationale Malerwochen in der Steiermark. Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz
 • 1990 • Kunst der 80er Jahre/Aus der Sammlung der Neuen Galerie. Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz
 • 1991 • Akademie der bildenden Künste Budapest. Neue Residenz, Bamberg • 3x3. Szombathelyi Képtár, Szombathely
 • 1992 • Az idegen szép. Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest, Rippl-Rónai Múzeum, KaposvárMedium: Paper. Szépművészeti Múzeum, Budapest
 • 1993 • Zeichensprache III. Haus Ungarn, Berlin
 • 1994 • VIII.Triennale – India Lalit Kala Akademi, Újdelhi • 12 Künstler aus Österreich und Ungarn. Schloß Peuerbach, Peuerbach, Palais Wittgenstein, Wien • Orangerie Schloß Esterházy, Eisenstadt • 1980-as évek – Képzőművészet. Ernst Múzeum, Budapest • Artisti dell'Accademia d'Ungheria in Roma. Galleria dell' Accademia d'Ungheria, Róma
 • 1995 • Helyzetkép-Magyar szobrászat. Műcsarnok, Budapest • Moderne Kunst aus der Kunsthalle Budapest, Skulpturen, Installationen. Städtische Galerie, Paderborn, Németország12 Művész Ausztriából és Magyarországról. Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum, Budapest
 • 1996 • Zeitgenössische ungarische Bildhauerei. Haus Ungarn, Berlin • Nemzetközi Művészkönyv Kiállítás - International Artists Books Exhibition. Vigadó Galéria, BudapestTérvonalak és imaginárius terek. Fészek Galéria, Budapest
 • 1997 • Sept sculpteurs hongrois contemporains. Château de Biron (Dordogne) • Papír és érzékenység. Magyar Köztársaság Kulturális Központja, Bukarest Trois couleurs - Három szín. Francia Intézet, Budapest
 • 1998 • Bloom's Day, Városnézés. Körösényi Tamás és tanítványai, Szombathelyi Képtár rendezésében, Szombathely • Perszonáliák papírral/papírra. Galéria súcasnych madarskych umelcov, Dunajská Streda • Ungarn - Avantgarde im 20. Jahrhundert. Galerie Maerz, Linz
 • 1999 • Az 1990-es évek – Új Gyűjtemény a Városi Művészeti Múzeumban. GyőrFlexibel. Kassák Lajos Emlékmúzeum, Budapest • Ungarn 1999, Most – Zeitgenössische Kunst. Museum Bochum, BochumÓvilág/Újvilág - Közös nevező. Budapest Galéria, Budapest, (katalógussal) • Minta. Műcsarnok, Budapest • Gedächtnis und Erinnerung. Karmeliterkloster, Frankfurt • Flexibel. Standort Ausstellungshalle, Frankfurt
 • 2000 • Papírművészeti Társaság kiállítása. Magyar Intézet, VarsóÚj szerzemények, 10 év szerzeményei/Képzőművészet. Szombathelyi Képtár, Szombathely • Intuíció, innováció, invenció. Műcsarnok, Budapest • Művészettel az új évezredbe. Kortárs szoborkiállítás a Városligeti-tó vizén, Budapest • La Ville, le Jardin, la Mémoire. Académie de France a Rome Villa Médicis, Róma
 • 2001 • OLD WORLD/NEW WORLD : COMMON GROUND. Nexus Gallery, Philadelphia, (USA) • Izé. A Szabadművelődés Háza, SzékesfehérvárSzobrászaton innen és túl. Műcsarnok, Budapest • A kert The Garden Der Garten. Szombathelyi Képtár, Szombathely • Hol a pálma?/Where’s the Palm? Tragor Ignác Múzeum Görög Templom Kiállító terme, Vác • Braun, Berhidi, Klimó, Körösényi, Szilágyi, Szirtes. Kassák Lajos Emlékmúzeum, Budapest • 6x Ungarn. St. Anna-Kapelle, Kunstverein Passau, Passau
 • 2002 • A szín önálló élete/Colour – A life of its own. Nemzetközi és magyar monokróm festészeti kiállítás. Műcsarnok, Budapest • Socha a Objekt VII. Staré Mesto, PozsonyVISION. Műcsarnok, Budapest • Gyűrődés/Fods and Creases. Fészek Galéria, Budapest • 15 magyar szobrász. Galéria mesta Bratislavy, Pozsony •usa.hu. III. amerikai-magyar kiállítás a Magyar Szobrász Társaság és a Philadelphiai Szobrászok közös tárlata. Pécs
 • 2003 • Plastica Dreams. Szobrászat az installáció után. Műcsarnok, Budapest • Sochy. Magyar Szobrász Társaság kiállítása. Trenciansky hrad, TrencsénHatárok és átjárások az éremművészetben/Frontières et passages dans l’art de la médaille. Institut Hongrois de Paris (Magyar Intézet), PárizsColor – Magyar Szobrász Társaság kiállítása. Limes Galéria, Komárom (Szlovákia)
 • 2004 • Made of Paper. Osztrák-magyar papírszobrászati kiállítás. Szombathelyi Képtár, Szombathely
 • Color – Magyar Szobrász Társaság kiállítása. ART-MA Galéria, Dunaszerdahely (Szlovákia) • What’s behind the curtain?/Mi van a függöny mögött? Kulturinstitut der Republik Ungarn, Stuttgart
 • 2005 • Gyűjtemény/Collection 1, Feszített művek. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest • Vỳstava pedagógov Katedry soochárstva Akagémie vỳtvarného umenia v Budapešti. Galéria Medium, Pozsony • Balanced Dialogue: 10th Anniversary of the Hungarian Scolptors Society. Grounds for Sculpture, Hamilton, (USA)
 • 2006 • Skulpturen, Plastiken, Objekte – die Sammlung. Lentos Kunstmuseum, Linz
 • 2007 • Hungarian ART. Expressionistic Tendencies in Hungarian Contemporary Art 1980 – 2007. Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava-Čunovo Park. Danubiana Meulensteen Art Museum, Pozsony-DunacsúnHommage à Kassák. Kassák Lajos Múzeum, Budapest • Expresszionisztikus jelenségek a kortárs magyar képzőművészetben 1980-2007. Városi Művészeti Múzeum Képtára, GyőrHommage à Kassák 120/40. Galéria Z, Pozsony • Art in Act. Paksi Képtár, Paks
 • 2008 • Hommage à Kassák 120/40. Dom umení v Opave, OpavaJó napot Schönberg úr! Parthenon-fríz Terem, Budapest • DimensionFRAGILE. Österreichisches Papiermachermuseum, Steyrermuehl
 • 2009 • Umenie tolerancie/Tolerance in Art/A tolerancia Művészete. Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava-Čunovo • Akzent Ungarn. Ungarische Kunst 1960 bis 1990 aus der Sammlung der Neuen Galerie Graz und des Janus Pannonius Múzeum in Pécs. Neue Galerie Graz am Landesmuseum Joanneum, Graz, Kreuzungspunkt, LinzJunge Kunst und Meisterwerke. Lentos Kunstmuseum, Linz.

Művei szerkesztés

 
Jár az agyam
Pozsony-Dunacsúny
2003

Művei közgyűjteményekben szerkesztés

 • Kunstmuseum, Bonn
 • Fiatal Képzőművészek Stúdiójának Archívuma, Budapest
 • Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum, Budapest
 • Hadtörténeti Múzeum, Budapest
 • Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum Budapest, Budapest
 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
 • Művelődési Minisztérium Gyűjteménye, Budapest
 • Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
 • Galéria súčasných maďarkých umelcov/Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely
 • Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz
 • Xantus János Múzeum, Győr
 • Városi Művészeti Múzeum, Győr
 • Lentos Kunstmuseum Linz (korábban: Neue Galerie der Stadt Linz), Linz
 • Muzeum Sztuki, Łódź
 • Éremgyűjtemény, Nyíregyháza
 • Paksi Képtár, Paks
 • Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtár, Pécs
 • Rákóczi Múzeum, Sárospatak
 • Liszt Ferenc Múzeum, Sopron
 • Muzeum Narodowe, Szczecin
 • Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
 • Damjanich Múzeum, Szolnok
 • Szombathelyi Képtár, Szombathely
 • Várpalotai Gyűjtemény, Várpalota
 • Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
 • Kunsthichtorisches Museum éremtára, Bécs

Művei vállalati gyűjteményekben, tulajdonban szerkesztés

 • Acélforma Rt., Dunaharaszti
 • Ericsson Gyűjtemény, Budapest
 • Raiffeisen Gyűjtemény, Budapest

Közterületen lévő, munkái (válogatás) szerkesztés

megbízás vagy vétel

 • 1983Szombathelyi polgárok, Városháza, Szombathely (bronz, basalt)
 • 1985Napóra, Thermál Hotel, Sárvár (bronz, mészkő)
 • 1986Napóra, Thermál Hotel, Bükfürdő (bronz)
 • 1999Zöld szobor „Brüsszel”. Magyar Köztársaság EU képviselete, Brüsszel (üvegszálas poliészter, vas, krómacél)
 • 2000Ólomöntés, Graphisoft Park, Budapest (üvegszálas poliésszter, vas)
 • 2002A gondolat, mint téri út, Lágymányosi – egyetemváros, Budapest (poliészter, acél, gránit)
 • 2003Jár az agyam, Pozsony-Dunacsúny
 • 2007Minden reggel felkel a nap, Hotel Famulus, Győr (bronz, fa, krómacél)
 • 2008Felvonásköz, ELTE Trefort kert, Ifjúsági udvar, Budapest (üvegszálas poliészter, vas)

Kiállításszervezés szerkesztés

A magyar szobrászat modern hagyománya kiállítás sorozat szerkesztés

Az alább felsorolt kiállításokhoz kutatásokat végzett, a kutatás eredményeit kiállításokon bemutatta, a kiállítást megrendezte (egyben a kurátori tevékenységet is ellátta). Minden kiállításhoz kétnyelvű katalógust szerkesztett.

1995 Barta Lajos szobrai és rajzai. Magyar Képzőművészeti Főiskola, Barcsay Terem, 1995. november 9-29. (Tanulmány: Perneczky Géza, Barta Lajos műveinek jegyzéke: Ulrich Winkler)
1997 Martyn Ferenc szobrai. Magyar Képzőművészeti Főiskola, Barcsay Terem, 1997. március 7 - április 5. (Tanulmány: Aknai Tamás)
1998 Megyeri Barna szobrai. Magyar Képzőművészeti Főiskola, Barcsay Terem, 1998. április 23 – május 14. (Tanulmány: Nagy Ildikó)
1999 Péri László konstruktivista munkái 1920-1924. Szépművészeti Múzeum, 1999. szeptember 17 – november 28. (Tanulmány: Passuth Krisztina)
2000 Magyar festők szobrai. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, 2001. április 26 – május 11. (Tanulmány: Nagy Ildikó)
2001 Kemény Zoltán. Út a fémreliefekhez. (Tanulmány: Erőss Nikolett)
2005 Hetey Katalin. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, 2005. március 22 – április 20. (Interjú: Sasvári Edit, tanulmány: N. Mészáros Júlia, Mélyi József)
2006 Pátkai Ervin. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, 2006. március 20 – április 22. (Interjú: Cserba Júlia, tanulmányok: Cserba Júlia, Jovánovics György, Passuth Krisztina)
2007 Vigh Tamás. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, 2007. március 20 – április 21. (Tanulmány: Nagy Ildikó)
2008 Csutoros Sándor. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem 2008. március 20 – április 18. (Tanulmány: Verba Andrea)

A kiállítások rendszeresen visszhangot keltettek a képzőművészeti sajtóban. A teljesség igénye nélkül néhány írás az utóbbi évekből:

 • Kovalovszky Márta: A szilvás gombóc. Barta Lajos kiállítása. Balkon, 1995/12,
 • Nagy Ildikó: Megyeri-emlékkiállítás. Élet és Irodalom, 1998. május 29., 18. old.
 • Horváth Sebestyén: “készítsetek egy tárgyat, valamit, ami nem hasonlít semmire sem”. Megyeri Barna emlékkiállítás. Magyar Narancs, 1998. április 30., 34. old.
 • P. Szabó Ernő: A szabadság szobrásza. Napi Magyarország, 1998. május 6.
 • Iványi Bianca: Szobrokból katedrális (Pátkai Ervin kiállításáról). Műértő, 2006. április, 4. old.
 • Iványi Bianca: Lelki struktúrák. Pátkai Ervin életmű-kiállítása. Új Művészet, 2006/6, 18-20. old.
 • Bán András: Töredék egy új katedrálisról (Vigh Tamás kiállításáról). Műértő, 2007. április, 4. old.
 • Marosi Ernő: A radikális “alapító”. Vigh Tamás kiállítása. Új Művészet, 2007/5, 4-6. old.
 • Pallag Márta: Élan vital. Csutoros Sándor (1942-1989) emlékkiállítása. Balkon, 2008/4, 24-26. old.
 • Lóska Lajos: A függesztett formáktól a fűrészelt formákig. Csutoros Sándor szobrai. Új Művészet, 2008. 5-6. sz., 48-50. old.
 • Keserü Katalin: ”Hogy mit lehet csinálni a hiányból!” Csutoros Sándorról. Magyar Műhely, 2008/2, 33-40. old.

Kortárs szobrászati tendenciák szerkesztés

kiállítássorozat, és katalógusainak szerkesztése

2002 Erwin Wurm. Videomunkák. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, 2002. március 5-22. (Hegyi Dóra és Körösényi Tamás írásával)
2003 Lossonczy Tamás. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Parthenon-fríz Terem, (Andrási Gábor írásával)
2004 Juraj Meliš. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, 2005. január 10–február 4. (Beke László írásával)

Osztálykiállítások szerkesztés

 • 1991Hamvas Béla: Ágy. Epreskerti kálvária, Budapest
 • 1992Picasso és a fragmentum problémája. Epreskerti kálvária, Budapest
 • 1993Négy pannóniai koronás szent emlékére (a bálvány problémája). Epreskerti kálvária, Budapest
 • 1994El a kezekkel Káintól, Epreskerti kálvária, Budapest
 • 1995„Nem portrészerű” portré. Epreskerti kálvária, Budapest
 • 1996Saját lehetőségeink fogságában. Epreskerti kálvária, Budapest, (november 19.)
 • 1996Ezredvégi portrék I-II. Józsefvárosi Galéria, Budapest
 • 1997Leopold Bloom mappa. Barcsay Terem, Budapest • Városnézés. Szombathelyi Képtár, Szombathely
 • 1998Plasztik-kor. Fővárosi Képtár/Kiscelli Múzeum - altemplom, Budapest
 • Ember – természet – művészet. • Nádasdladányi kastély parkja, Nádasdladány
 • 1999 IZÉ. • A Szabadművelődés Háza, Székesfehérvár
 • 2000Hol a pálma? Tragor Ignác Múzeum, Görög Templom Kiállító Terme, Vác
 • 2001Gyűrődés. Fészek Galéria, Parthenon-fríz Terem, Budapest
 • 2004Mi van a függöny mögött? Kulturinstitut der Republik Ungarn, Stuttgart
 • 2005Mi van a függöny mögött? II. Parthenon-fríz Terem, Budapest
 • 2006Tégla. Parthenon-fríz Terem, Budapest
 • 2008Jó napot Schönberg úr! Parthenon-fríz Terem, Budapest
 • 2008Az igazság szája. Parthenon-fríz Terem, Budapest
 • 20103D televízió. Fészek galéria, Budapest

Más kiállítások szervezése, megnyitása szerkesztés

A Képzőművészeti Egyetem több kiállításának volt megbízott szervezője. Ilyen volt 2003-ban a művészeti felsőoktatási intézményeknek a Millenáris Parkban megrendezésre kerülő fesztiválja, vagy a Szobrász Tanszék bemutatkozása 2004-ben a pozsonyi Galéria Medium-ban.

Az évek folyamán számtalan kiállítást nyitott meg.

Publikációk szerkesztés

Művészeti írásai szerkesztés

 • Bevezető/Introduction. Diplomakatalógus 1996. MKF
 • Lábjegyzet saját szobraimhoz/Fussnoten zu meinen Skulpturen/Footnote on my own sculptures. In: Szobrok/Skulpturen/Sculptures c. 10 helyszínes kiállítás katalógusa, Budapest, 1994.
 • Előszó/Vorwort. In: Péri László konstruktivista munkái/Die konstruktivistische Kunst von Lásszló Péri 1920-1924, Budapest, 1999., 5-7. old. Voices of the Land, La Ville, le Jardin, la Mémoire – katalógus, Académie de France a Rome Villa Médicis, Róma, 2000., 100. old.
 • Körösényi Tamás saját munkájáról (Ólomöntés), Művészettel az új évezredbe/Art Herald of the New Millennium, Sawyer Miller Group, 2000. Városligeti-tó, 2000., 46. old. Újraközölve: Art on Lake/ Művészet a tavon. Budapest 2011. Szépművészeti Múzeum 2008. 68. old.
 • Utószó/Afterword. Diplomakatalógus 2000. MKE, 18. old.
 • Körösényi Tamás saját munkáiról (A kert). In: A kert/The Garden/Der Garten – katalógus, Szombathelyi Képtár, Szombathely, 2001., 48. old.
 • Előszó/Foreword. In: Magyar festők szobrai/Sculptures by Hungarian Painters, Budapest, 2001., 5-6. old.
 • Körösényi Tamás saját munkáiról (papírszobrok). In: Dialog/Dialógus – katalógus, Budapest Kiállítóterem, Budapest, 2001., 23. old.
 • Hol a pálma?/ Where’s the Palm? In: Hol a Pálma?/Where’s the Palm? katalógus, Görög templom, Vác, 2001., 17. old.
 • Frankfurti variációk. Kísérlet egy szobor-sorozat megszületésének rekonstruálására/An Attempt at Reconstructing the Origin of a Series of Sculptures. In: Körösényi Tamás: Frankfurti variációk/FrankfurtVariations, Budapest, 2002., 38-41. old.
 • Erwin Wurm. In: Erwin Wurm Videomunkák/Videoarbeiten 1989-2002 katalógus, Budapest, 2002, 2. old.
 • Gyűrődés – megközelítések/Folds and Creases – Approaches. In: Gyűrődés/Folds and Creases katalógus, Budapest, 2002., 22-25. old.
 • What’s behind the curtain?/Mi van a függöny mögött? In: Mi van a függöny mögött?/What’s behind the curtain? katalógus, Stuttgart, 2004., 3-5. old.
 • Poznámky k výstave budapeštianskej akadémie výtvarných umeni./Notes on the Exhibition by the Budapest Academy of Fine Arts. Medium Gallery Year-Book 2004, Academy of Fine Arts and Design, Pozsony, oldsz. n.
 • Szobrászművészek. In: Friss – Kogart újság, 2004. június 29-augusztus 25.
 • Was versteckt sich hinter dem Vorhang? In: Jahrbuch 2004, Kulturinstitut der Republik Ungarn Stuttgart, 233. old.
 • Bevezető/Introduction. Diplomakatalógus 2004. MKE, 3. old.
 • Nagy Zoltán Ferenc emlékkiállítása. In: Parthenon-fríz Terem, 2005. november 22 – 2006. június 1., 26. old.
 • Olyan művészetet kell csinálni, ami bekerül a következő művészettörténet könyvbe! In: Művészet és környezet. A Magyar Szobrász Társaság és a Műcsarnok közös előadássorozatának (2005) dokumentáló kiadványa. Műcsarnok, 2006, 5-11. old.
 • Bevezető/Introduction. In: Tégla/Bricks katalógus, Parthenon-fríz Terem, Budapest, 2006. 3- 4. old.
 • Bevezető/Introduction. Diplomakatalógus 2007. MKE, 3. old.
 • A rendszerváltás 20 éve a művészeti életben. Új Művészet, 2009. október, 45. old.

Szobrászati füzetek szerkesztés

könyvsorozat szerkesztése

 • Zólyom Franciska: Medardo Rosso. 2005[6]

Díjak, ösztöndíjak, szimpóziumok szerkesztés

 • 1980-1982 Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj
 • 1982-1983 Herder ösztöndíj, Bécs (Wien)
 • 1983 KISZ Díj
 • 1985 Fővárosi Tanács Díja (Stúdió '85)
 • 1986 Művelődési Minisztérium Nívódíja (Műterem kiállítás, Műcsarnok, 1985)
 • 1988 Fiatal Képzőművészek Stúdiójának Díja (Stúdió 88) • MNK Művészeti Alap Kiállítási Nívódíja (Szabadkézi rajz kiállítás, Stúdió Galéria, 1988)
 • 1989 XXIV. Internationale Malerwoche in der Steiermark (Nemzetközi Festőhét Stájerországban)
 • Eötvös-alapítvány ösztöndíja
 • 1991 OSTFONDS des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst - ösztöndíj, Horn (A)
 • 1993 Bonn város ösztöndíja
 • 1994 Nemzeti Kulturális Alap – Munkaösztöndíj
 • 1994-1995 Róma, Magyar Intézet – ösztöndíj
 • 1996 Bécs (Wien) város ösztöndíja
 • 1997 Munkácsy Mihály-díj
 • Művelődési Minisztérium különdíja (XV. Országos Kisplasztikai Biennálé)
 • 1998-2000 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 2000 Frankfurt város ösztöndíja
 • 2007 Henszlmann Imre Díj. (A Magyar régészeti és művészettörténeti társulat díja)
 • 2008 Herczeg Klára-díj

Források szerkesztés

 • Kortárs magyar művészeti lexikon II. (H–O). Főszerk. Fitz Péter. Budapest: Enciklopédia. 2000. ISBN 963-8477-45-8 Online elérés
 • Önéletrajz. A művész által összeállított "Részletes szakmai önéletrajz", 2010.
 • Nagy Ildikó: Laudáció Körösényi Tamás Henszlmann-díja alkalmából. Elhangzott 2007. május 9-én a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat ünnepi ülésén.

Hivatkozások szerkesztés

 1. 2019. június 29., http://www.nemzetipanteon.hu/temetoi.html, 2019. július 21., https://web.archive.org/web/20190629083425/http://www.nemzetipanteon.hu/temetoi.html
 2. Cseh Lili DLA | MKE. [2010. július 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. augusztus 26.)
 3. Előd Ágnes DLA | MKE. [2011. március 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. augusztus 26.)
 4. Szabó Ádám DLA | MKE. [2011. március 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. augusztus 26.)
 5. Nagy Ildikó: Laudáció Körösényi Tamás Henszlmann-díja alkalmából. Elhangzott 2007. május 9-én a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat ünnepi ülésén.
 6. 4697/2006. Zólyom Franciska Medardo Rosso, 1858-1928 / Zólyom Franciska. - Budapest : M. Képzőműv. Egy., 2005. - 59 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Szobrászati füzetek, ISSN 1787-405X ; 1.) A képaláírások olasz nyelven is. - Bibliogr.: p. 56-57. ISBN 963-7165-31-2 fűzött OSzK MNB KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 2006 - 10. évfolyam, 10. szám Bibliográfiai tételek szakrendben

További információk szerkesztés