Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata

A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (KÖTHÁLÓ) 1997ben alakult környezetvédő civil együttműködés, amelyek ingyenes, környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági tanácsadással foglalkoznak. jelenleg 19 szervezet kapcsolódik a KÖTHÁLÓ-hoz. Az országszerte elérhetőek irodák – személyesen, telefonon, az interneten.

CéljaSzerkesztés

Szakmai együttműködéseik célja, hogy továbbképzésekkel, adatbázis-fejlesztésekkel, az internetes tanácsadás bővítésével azonos színvonalúvá fejlesszék az irodák tevékenységét a lakosság környezeti ügyeinek hatékonysága érdekében.

A lakosság, a nyilvánosság tárgyilagos tájékoztatása mellett, a hálózat főbb tevékenységi köre adatbázisok frissítése, tájékoztató kiadványok, tematikus füzetek, szórólapok megjelentetése, rendezvények (előadások, fórumok, sajtótájékoztatók, kiállítások stb.) szervezése.

A helyi lakosok a tanácsadók révén gyorsabban juthatnak információkhoz, adatokhoz, támogatást kaphatnak ügyeik hatósági beadvánnyá formálásában. A közérdekű bejelentéseket követő helyszínelések, azok dokumentálása segítheti a hatóságok munkáját.

A lakossági érdeklődés az elmúlt években a következő témakörökben mutatkozott:

 • globális és helyi problémák,
 • állatvédelem,
 • levegőtisztaság,
 • természeti értékek,
 • fogyasztói szokások,
 • fogyasztók védelme,
 • oktatási és tudatformálási eszközök és módszerek,
 • környezeti nevelés,
 • környezetvédelemmel kapcsolatos törvények, jogszabályok, határozatok, egyezmények,
 • energiaszolgáltatás, energiahatékonyság,
 • pályázati és hitellehetőségek,
 • megújuló energiaforrások.

TevékenységeSzerkesztés

 • Ingyenes lakossági környezeti tanácsadó irodák országos hálózatának koordinálása;
 • Környezetvédelmi könyvtár – könyvek, folyóiratok és interaktív ismeretterjesztő CD-ROM-ok kölcsönzése, helyi használata;
 • Országos zöld mozgalmi kampányok, akciók támogatása aláírásgyűjtések szervezésével, az érintettek bevonásával;
 • Helyi és országos környezetvédő civilszervezetek ingyenes és árusított kiadványaihoz való hozzáférés biztosítása.

Külső hivatkozásokSzerkesztés