Környezeti változók

dinamikus érték, amely befolyásolja a számítógépen lévő folyamatok viselkedését

A környezeti változók (angolul environment variables) a számítógép működésére nézve fontos információkat tartalmazó szöveges (sztring) szimbólumok, amelyeket az operációs rendszer tárol (A környezeti változók nem tévesztendőek össze a programok belső változóival). A környezeti változók mindig a programokon kívül léteznek, de a programok számára elérhetőek: a programok „közelében”, környezetében fordulnak elő. Környezeti változó például a PATH, a PROMPT, a TEMP, stb. A környezeti változók értékeit a programok lekérdezhetik és felhasználhatják működésükhöz.

JelentőségeSzerkesztés

A környezeti változók legfontosabb alkalmazási területe a rendszer indítása során a felhasználó számára kényelmes, egyedi környezet automatikus beállítása Például a rendszerdátum, készenléti jel, időzóna, használt nyelv és kódlapok, stb., stb. beállítása. A környezeti változók egyéb alkalmazásokban főként akkor válnak jelentőssé, amikor

 • adato(ka)t kell átadni olyan programok részére, amelyek a kérdéses adato(ka)t parancssori paraméterként nem tudják átvenni;
 • az operációs rendszer egyes szolgáltatásait kell elérni (például rendszeridő, könyvtárak, fájlok elérési útjai) jelentősebb programozói erőforrás igénybevétele nélkül;
 • programok közötti néhány szavas adattovábbításra van szükség és az átadandó adatok fájlba írására nincs lehetőség.[1]

Számos program úgy van megszerkesztve, hogy működése függ egyes környezeti változók értékeitől. Ezért a programok indulás előtt ellenőrizhetik bizonyos környezeti változók meglétét. Például a legtöbb szöveg- és dokumentumszerkesztő program hoz létre átmeneti munkafájlokat (ideiglenes fájlokat) adtatok tárolására, amelyeket kilépéskor automatikusan töröl. Az átmeneti fájlok helye rendszerint a TEMP környezeti változó által meghatározott könyvtár. Számos program egyedi környezeti változót használ működésének befolyásolására.[2][3] Példa:

REM a halom (heap) memóriaméretét állítja be egy LISP interpreter számára
SET LISPHEAP=39000

Néhány program pedig indítási kísérlet után hibaüzenettel leáll, ha az általa keresett speciális környezeti változót nem találja meg, vagy a megtalált környezeti változó a program számára hibás adatokat tartalmaz.

TörténeteSzerkesztés

A környezeti változók mai formáját 1979-ben a Unix 7-es verzióban vezették be és benne van a Unix operációs rendszerekben, beleértve a Linuxot és OS X-et is, majd átvette a PC DOS 2.0-1982-ben. Később a Microsoft összes operációs rendszere is használatba vette a környezeti változókat, bár némileg eltérő a használat szintaxisa (a környezeti változókra való hivatkozás és a kiértékelés módja) továbbá eltérés van egyes változók neveiben is. Néhány környezeti változó csak az adott operációs rendszerben található meg, mint például a %PWD% vagy a %WINDIR%

AlapokSzerkesztés

Minden Unix/Linux operációs rendszer, a DOS és a Microsoft Windows összes verziója használ környezeti változókat, de nem mindegyik ugyanazokat. Néhány környezeti változó:[4]

 • PWD - az aktuális könyvtár neve;
 • HOME – azt a könyvtárat jelöli, amelybe egy cd utasítás hatására ugrik;
 • PATH – azon könyvtárak listája ahol a parancsértelmező a kiadott parancsokat keresi;
 • MAIL – a leveleket tartalmazó fájl neve;
 • TERM – a terminál típusa;
 • SHELL – a bináris shell állomány elérési útvonala;
 • LOGNAME – az a név amelyen a felhasználót a rendszer nyilvántartja.

Környezeti változó lekérdezéseSzerkesztés

A rendszerben lévő környezeti változók lekérdezése függ a használt operációs rendszertől. A paraméter nélkül, önmagában kiadott SET parancs minden operációs rendszeren kiíratja az összes használt környezeti változó nevét és azok értékeit is[5] Amennyiben csak egyetlen környezeti változó értékére van szükség, akkor a lekérdezni kívánt környezeti változó pontos nevét kell megadni az adott operációs rendszer szabályai szerint. Egy példa a TEMP környezeti változó értékének lekérdezésére különböző operációs rendszerekben:

a) Unix/Linux esetén

echo $TEMP

b) MS-DOS, OS/2 és Windows rendszerekben

ECHO %TEMP%

Windows PowerShell használata esetén pedig:

Write-Output $TEMP

Létrehozás, értékadásSzerkesztés

Környezeti változókat általában a rendszerindító és konfigurációs állományok (például az AUTOEXEC.BAT fájl) hoznak létre. A számítógép kezelőjének kétféle lehetősége van környezeti változó létrehozására:

Környezeti változó létrehozása a SET paranccsal történik. Egy környezeti változó értékadáskor automatikusan jön létre:

@ECHO OFF
REM környezeti változó létrehozása értékadással
SET vackor="vadkörte"

MódosításSzerkesztés

Az értékadás egyik esete a módosítás, melynek során a környezeti változó értéke

 • törlődhet és ezután felvesz az új értéket (kicserélődik), vagy
 • kiegészül a meglévő érték megtartása mellett (például a PATH) környezeti változó.
@ECHO OFF
REM a PATH környezeti változó kiegészítése új könyvtár elérési útjával
SET PATH=%PATH%;c:\DOS

Nem minden környezeti változó módosítható. A felhasználó által létrehozott környezeti változókon kívül a rendszerben mindig meglévő környezeti változók lehetnek

 • konstans vagy
 • dinamikus

környezeti változók.

A konstans környezeti változók nem módosíthatóak. Ilyen például a processzor típusát visszaadó környezeti változó.

A dinamikus környezeti változók értékeit általában a rendszer automatikusan frissíti, de esetenként (megfelelő szabályok betartásával) módosíthatóak. Dinamikus környezetváltozók közé tartoznak például az aktuális dátumot, időt vagy az aktuális könyvtár nevét tároló környezeti változók.

Dokumentálatlan környezeti változókSzerkesztés

A legtöbb rendszer tartalmaz nem publikált, nem dokumentált környezeti változókat. Például a Windows az alábbi nem dokumentált – csak olvasható – környezeti változókat használja:

Változó neve Jelentése
%__CD__% Az aktuális könyvtár neve \-jellel lezárva
%=C:% A C: meghajtó használata esetén az aktuális könyvtár
%=D:% A D: meghajtó használata esetén az aktuális könyvtár
%=ExitCode% A legutolsó futott program kilépési kódja tizenhatos számrendszerben
%=ExitCodeAscii% A legutolsó futott program kilépési kódjának ASCII értéke, ha nyomtatható karakter (32-től nagyobb)

Microsoft Windows környezeti változóiSzerkesztés

A következő táblázat a Windows operációs rendszer környezeti változóinak leírását tartalmazza:

Változó neve Jelentése
%ALLUSERSPROFILE% "All Users" profil elérési útja.
%APPDATA% Az alkalmazások a profilon belül itt tárolják az adataikat.
%CD% Aktuális könyvtár.
%CMDCMDLINE% Az éppen futó parancssor ("cmd.exe") elérési útja, idézőjelbe téve.
%CMDEXTVERSION% Parancssor verziószám.
%COMPUTERNAME% Számítógépnév.
%COMMONPROGRAMFILES% C:\Program Files\Common Files
%COMMONPROGRAMFILES(x86)% ? C:\Program Files (x86)\Common Files (csak 64 bites verziókban)
%COMSPEC% A parancsértelmező helye: C:\Windows\System32\cmd.exe
%DATE% Rendszerdátum.
%ERRORLEVEL% Futás során keletkezett kilépési hibák kódja. Ha 0, akkor nem volt hiba.
%HOMEDRIVE% C:
%HOMEPATH% A felhasználó saját könyvtárának elérési útja. \Documents and Settings\{username}
%HOMESHARE% A felhasználó saját megosztott könyvtárának elérési útja.
%LOCALAPPDATA% ?
%LOGONSERVER% Az aktuális munkafolyamat ezen a kiszolgálón zajlik (ide jelentkezett be a felhasználó).
%NUMBER_OF_PROCESSORS% Processzorok száma.
%OS% Operációs rendszer neve. A Windows XP és a Windows 2000 a Windows_NT értéket adja vissza.
%PATH% Végrehajtható fájlok keresési útvonala: C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;{plusz program path}
%PATHEXT% Végrehajthatónak minősített fájlok kiterjesztései: COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.WSF;.WSH
%PROCESSOR_ARCHITECTURE% Processzor architektúra: x86, IA64.
%PROCESSOR_IDENTIFIER% Processzor azonosító.
%PROCESSOR_LEVEL% Processzor modell száma.
%PROCESSOR_REVISION% Processzor revízió száma.
%PROGRAMDATA% ?
%PROGRAMFILES% %SystemDrive%\Program Files
%PROGRAMFILES(X86)% %SystemDrive%\Program Files (x86) (csak 64 bites verziókban)
%PROMPT% Kódokkal állítható be a készenléti jel.Default: $P$G
%PSModulePath% ?
%PUBLIC% ?
%RANDOM% Véletlenszám előállítás 0 és 32767 között.
{Drive}:\$Recycle.Bin C:\Recycle.Bin
%SystemDrive% Az operációs rendszert tartalmazó kötet meghajtóbetűjele.
%SystemRoot% A Windows könyvtár elérési útja; C:\Windows, formálisan C:\WINNT
%TEMP% és %TMP% Átmeneti fájlok tárolásának elérési útja (TEMP vagy TMP mappa) %SystemDrive%\Documents and Settings\{username}\Local Settings\Temp
%TIME% Aktuális idő.
%USERDOMAIN% Aktuális felhasználói fiókot tartalmazó tartomány neve.
%USERNAME% Bejelentkezett felhasználó neve.
%USERPROFILE% A Windows könyvtár elérési útja (u.a., mint SYSTEMROOT) %SystemDrive%\Documents and Settings\{username}
%WINDIR% A Windows könyvtár elérési útja (u.a., mint SYSTEMROOT) %SystemDrive%\Windows

Programozási nyelvek és a környezeti változókSzerkesztés

Nemcsak az operációs rendszer, hanem számos fejlesztői rendszer és programozási nyelv is hozzáférést biztosít a környezeti változókhoz. Például a legtöbb C nyelvű fordító stdlib könyvtára tartalmazza a char *getenv(const char *name) és a int putenv(char *newvalue) függvényeket, melyek a környezeti változók kezelésére szolgálnak.[6]

Operációs rendszerektől függő sajátosságokSzerkesztés

 • Unix/Linux rendszerek esetén egy processz örökli a környezeti változók másolatát és csak a környezeti változók másolatához férhet hozzá.
 • DOS operációs rendszerek esetén a környezeti változók számára fenntartott memória nagysága korlátozva lehet.
 • Windows alatt a PATH környezeti változó törlése a rendszer összeomlásával járhat, mert nem találja meg a rendszerfájlokat sem.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Például Unix esetén nincs írási jogunk a könyvtárra, stb.
 2. Archivált másolat. [2013. november 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. október 30.)
 3. A Unix man parancsa például a nyelvek közötti váltásra használja a LANG környezeti változót
 4. http://www.letix.hu/#bash
 5. uo. Unix/Linux alatt környezeti változók lekérdezésére további lehetőségek is vannak, mint pl. az env vagy printenv parancs használata, stb.
 6. Pere László: Unix - GNU/LinuxProgramozás C nyelven Kiskapu Kiadó 2003, ISBN 9789639301689, p. 100-103.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés