Kötött morféma

A morfémák lehetnek:

A kötött morféma csak más morfémával együtt fordul elő.

Példák a kötött morfémára: bokr-, men-, -ság, -i, -hoz, -t, -k, hav- stb.

Két típusa:

  • Kötött tőalternánsok: a többváltozatú tőmorfémák mellékváltozatai, az ikes és a passzív tövek tartoznak ide
  • Egyedi kötött morféma: teljesen kötött a használatuk, nem társulnak más szóelemekkel. Például a fabatka lexéma batka eleme