A kötelezettség olyan pénzbeli tartozás vagy egyéb, kötelezően teljesítendő feladat, amelyre valakit általában jogszabály vagy szerződés kötelez.

A kötelezettség jogi fogalmaSzerkesztés

A kötelezettség fogalma a számvitelbenSzerkesztés

Olyan pénzbeli tartozás vagy egyéb, kötelezően teljesítendő feladat, amelyre valakit általában jogszabály vagy szerződés kötelez.

CsoportosításaSzerkesztés

A kötelezettség lehet:

 • hátrasorolt
 • hosszú
 • rövid lejáratú

A kötelezettségek olyan elismert tartozások, amelyek

 • teljesített szerződésből vagy
 • jogszabályi előírásból származnak.

Aszerint, hogy kivel szemben áll fenn a tartozás, megkülönböztetünk

 • pénzintézeti,
 • szállítói,
 • alapítókkal szembeni,
 • állami költségvetéssel szembeni,
 • munkavállalókkal szembeni

kötelezettségeket.

A tartozás esedékessége szerint léteznek

 • hosszú lejáratú kötelezettségek, illetve
 • rövid lejáratú kötelezettségek.

ElhelyezkedéseSzerkesztés

A könyvviteli mérlegben a Források összesen lévő oldalon található meg.

Mérleg
Eszközök összesenForrások összesen
A Befektetett eszközökD Saját tőke
I. Immateriális javakI. Jegyzett tőke
II. Tárgyi eszközökII. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)
III. Befektetett pénzügyi eszközökIII. Tőketartalék
B Forgó eszközök IV. Eredménytartalék
I. KészletekV. Lekötött tartalék
II. KövetelésekVI. Értékelési tartalék
III. ÉrtékpapírokVII. Adózott eredmény
IV. PénzeszközökE Céltartalékok


F Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségekII. Hosszúlejáratú kötelezettségekIII. Rövidlejáratú kötelezettségekC Aktív időbeli elhatárolásokG Passzív időbeli elhatárolások


ForrásSzerkesztés

 • 2000. évi C. törvény a számvitelről