Kötelezettség

A kötelezettség olyan pénzbeli tartozás vagy egyéb, kötelezően teljesítendő feladat, amelyre valakit általában jogszabály vagy szerződés kötelez.

A kötelezettség jogi fogalma

szerkesztés

A kötelezettség fogalma a számvitelben

szerkesztés

Olyan pénzbeli tartozás vagy egyéb, kötelezően teljesítendő feladat, amelyre valakit általában jogszabály vagy szerződés kötelez.

Csoportosítása

szerkesztés

A kötelezettség lehet:

 • hátrasorolt
 • hosszú
 • rövid lejáratú

A kötelezettségek olyan elismert tartozások, amelyek

 • teljesített szerződésből vagy
 • jogszabályi előírásból származnak.

Aszerint, hogy kivel szemben áll fenn a tartozás, megkülönböztetünk

 • pénzintézeti,
 • szállítói,
 • alapítókkal szembeni,
 • állami költségvetéssel szembeni,
 • munkavállalókkal szembeni

kötelezettségeket.

A tartozás esedékessége szerint léteznek

 • hosszú lejáratú kötelezettségek, illetve
 • rövid lejáratú kötelezettségek.

Elhelyezkedése

szerkesztés

A könyvviteli mérlegben a Források összesen lévő oldalon található meg.

Mérleg
Eszközök összesen


Források összesen
A Befektetett eszközök


D Saját tőke
I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke
II. Tárgyi eszközök II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)
III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tőketartalék
B Forgó eszközök IV. Eredménytartalék
I. Készletek V. Lekötött tartalék
II. Követelések VI. Értékelési tartalék
III. Értékpapírok VII. Adózott eredmény
IV. Pénzeszközök E Céltartalékok

F Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek
III. Rövidlejáratú kötelezettségek
C Aktív időbeli elhatárolások


G Passzív időbeli elhatárolások
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről