A kötelmi jog jelenti egyrészt a polgári jog egy területét, amely az in personam (azaz meghatározott személlyel vagy személyekkel szembeni, relatív) védelmet élvező jogok szabályait tartalmazza, másrészt magukat az in personam védelemmel ellátott jogokat is kötelmi jogoknak nevezzük. A kötelmi jog az első értelemben egy jogterületre, jogágra, a második értelemben bizonyos típusú jogokra utal.

A kötelmi jog, illetve a kötelmi jogok szembeállítható(k) a dologi joggal, illetve a dologi jogokkal, amelyek mindenkivel szemben védelmet élveznek.

A kötelmi jogi jogviszonyok jönnek létre a szerződés, a szerződésen kívüli károkozás vagy a jogalap nélküli gazdagodás esetén.

A kötelmi jog hatályos magyar szabályozását a polgári törvénykönyv[1] hatodik könyve tartalmazza.

JegyzetekSzerkesztés

  1. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Lásd mégSzerkesztés

HivatkozásokSzerkesztés

  • Besenyei Lajos: Kötelmi jog Általános rész, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 3. kiadás, 2012, ISBN 978-963-9650-91-6

Külső hivatkozásokSzerkesztés

  •   Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap