Főmenü megnyitása

A közös vállalat olyan gazdasági társaság, mely kötelezettségeiért elsősorban vagyonával felel. Ha a vagyona a tartozásokat nem fedezi, úgy a tagok együttesen, kezesként felelnek. Rövidítése: „kv”. A közös vállalat jogi személy.

SzervezeteSzerkesztés

Legfőbb szervSzerkesztés

A közös vállalat legfőbb szerve az igazgatótanács. Az igazgatótanács hatáskörébe tartozik:

 • belső szervezet irányítási rendjének kialakítása
 • gazdálkodásra vonatkozó tervek jóváhagyása
 • beszámoló elfogadása
 • jogutód nélküli megszüntetése, átalakulása
 • igazgató megválasztása és visszahívása
 • társasági szerződés módosítása

Az igazgatótanács évente legalább egyszer ülést tart. Határozatképes, ha a szavazatok három-negyedét képviselő tagok jelen vannak. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Operatív szervSzerkesztés

A közös vállalat ügyvezetését az igazgató látja el.

Tagsági jogviszony megszűnéseSzerkesztés

 • vagyoni hozzájárulást nem teljesíti a tag
 • tag kilépésével
 • tag halálával
 • tag kizárásával

A közös vállatok napjainkbanSzerkesztés

Az új gazdasági törvény kidolgozása közben merült fel, hogy a közös vállalatokat, gazdasági jelentéktelenségük és kis számuk miatt meg kellene szüntetni. Ez eredményezte azt, hogy a 2006. évi IV. törvény szerint 2006. július 1-jétől új közös vállalat nem alapítható. A már létrejött közös vállalatok a fenti szabályok alapján működhetnek tovább.

ForrásokSzerkesztés

 • 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
 • 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról