Közigazgatási szerv

A közigazgatási szerv a közigazgatás szervezetrendszerének legkisebb önálló egysége.[1] A közigazgatási szervek jogállását és elnevezésüket mindig az adott állam jogrendje határozza meg.

A közigazgatási szervek általában költségvetési intézmények, azaz az állami költségvetés által megszabott keretek, gyakran az állami költségvetésből juttatott vagy átengedett eszközök felhasználásával működnek. Bár nem kizárt, hogy a költségvetési szervek bevételeik egy részét vállalkozásból szerzik, alapvetően nem nyereségorientált szervezetek.

Alkotmányos alapok

szerkesztés

A modern parlamenti demokrácia a hatalmi ágak szétválasztásának alkotmányos elve alapján működik. A közigazgatási szervek ezen felosztás szerint a végrehajtó hatalom részét képezik. Tehát azon állami szervek, amelyek nem a végrehajtó hatalom részei, mint az igazságszolgáltatás és a törvényhozás szervei, nem tartoznak a közigazgatási szervek közé. A legfőbb - általános hatáskörű, központi - közigazgatási szerv a Kormány.[2][3]

Jogképesség

szerkesztés

A közigazgatási szerv jogképes, azaz jogok és kötelezettségek alanya lehet, amennyiben az előírt jogrendben hozták létre, jogszabály meghatározta feladatkörét, rendeltetését, felruházta az ehhez szükséges hatáskörrel, és meghatározta illetékességi területét. A közigazgatási szervek közhatalommal vannak felruházva.

Közigazgatási szervet az Országgyűlés vagy a Kormány hozhat létre.[4]

Csoportosításuk

szerkesztés

Hatáskör alapján

szerkesztés
  • Általános hatáskörű közigazgatási szervek
  • Különös hatáskörű közigazgátási szervek
  • Központi közigazgatási szervek
  • Helyi, területi közigazgatási szervek

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés

Hivatkozások

szerkesztés
  • Fazekas Marianna, Ficzere Lajos: Magyar közigazgatási jog Általános rész, Osiris Kiadó, Budapest, 7. kiadás 2006, ISBN 963-389-767-X

Külső hivatkozások

szerkesztés
  1. Magyar közigazgatási jog Általános rész, 125. o.
  2. Magyarország Alaptörvénye 15. cikk (1) A Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve,...
  3. Magyarország Alaptörvénye 15. cikk (2) A Kormány a közigazgatás legfőbb szerve,...
  4. Magyarország Alaptörvénye 15. cikk (2) A Kormány ... törvényben meghatározottak szerint államigazgatási szerveket hozhat létre.