Közlemények Szepes Vármegye Múltjából

magyar folyóirat

A Közlemények Szepes Vármegye Múltjából Szepes Vármegye Törvényhatóságának és a Szepesmegyei Történelmi Társulatnak támogatásával 1909–18 között negyedévente megjelent folyóirat. A folyóiratot Förster Jenő vármegyei levéltárnok szerkesztette. A folyóirat éves előfizetési díja hat korona volt.

(…) kiterjeszkedünk a kulturális élet minden megnyilvánulására, tehát egyebek közt a közgazdasági, jogi, művészi, nyelvi, irodalmi viszonyokra is. Figyelemmel fogjuk kisérni a Szepességre vonatkozó irodalmi művek megjelenését, ismertetjük és érdemük szerint méltatjuk őket. Tájékoztatni fogjuk olvasóinkat vármegyénk kicsiny tudományos életének külső eseményeiről, különösen a Történelmi Társulat ügyeiről.
– Förster Jenő: Olvasóinkhoz. Közlemények Szepes Vármegye Múltjából, I. évf. 1. sz. (1909) 1. o.
Wikikönyvek
A magyar Wikikönyvekben
további információk találhatók

ForrásokSzerkesztés