Központi államigazgatási szerv

A központi államigazgatási szervek körét ma Magyarországon a 2010. évi XLIII. törvény határozza meg.

TörténeteSzerkesztés

A kérdést 2006-tól a központi államigazgatási szervek, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény rendezte. Ezt 2010-ben hatályon kívül helyezte a hatályos 2010. évi XLIII. törvény.

A központi államigazgatási szervek csoportosításaSzerkesztés

Központi államigazgatási szervek:

a) a központi kormányzati igazgatási szerv,

b) az önálló szabályozó szerv,

c) az autonóm államigazgatási szerv, és

d) a rendvédelmi szerv és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.

Központi kormányzati igazgatási szerv:Szerkesztés

a) a Kormány,

b) a Miniszterelnöki Kormányiroda,

c) a minisztérium,

d) a kormányzati főhivatal, és

e) a központi hivatal.

Az autonóm államigazgatási szervekSzerkesztés

Létrehozásuk célja egyes kiemelt területek depolitizálása. Feles törvénnyel hozza létre az Országgyűlés őket, s holott a végrehajtó hatalmi ághoz tartozik a feladatkörük, nem állnak a Kormány irányítása alatt.

Kormányzati főhivatalokSzerkesztés

Törvény által létrehozott a Kormány irányítása alatt álló központi államigazgatási szervek:

Rendvédelmi szervekSzerkesztés

 • a) a rendőrség,
 • b) a büntetés-végrehajtási szervezet,
 • c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
 • d) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok.

Önálló szabályozó szervekSzerkesztés

Az Alaptörvény 23. cikke szól az önálló szabályozó szervekről. Az Országgyűlés sarkalatos törvényben a végrehajtó hatalom körébe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátására és gyakorlására önálló szabályozó szerveket hozhat létre.[1]

Az önálló szabályozó szerv vezetőjét a miniszterelnök vagy – a miniszterelnök javaslatára – a köztársasági elnök nevezi ki sarkalatos törvényben meghatározott időtartamra. Az önálló szabályozó szerv vezetője kinevezi helyettesét vagy helyetteseit.[2]

Az önálló szabályozó szerv vezetője az önálló szabályozó szerv tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek.[3]

Az önálló szabályozó szerv vezetője törvényben kapott felhatalmazás alapján, sarkalatos törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet ad ki, amely törvénnyel, kormányrendelettel, miniszterelnöki rendelettel, miniszteri rendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével nem lehet ellentétes. Az önálló szabályozó szerv vezetőjét rendelet kiadásában az általa rendeletben kijelölt helyettese helyettesítheti.[4]

Önálló szabályozó szervekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

 • 2006. évi LVII. törvény a központi államigazgatási szervek, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról.
 • 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról.
 • Magyarország Alaptörtvénye

JegyzetekSzerkesztés

 1. Alaptörvény 23. cikk (1) bek.
 2. Alaptörvény 23. cikk (2) bek.
 3. Alaptörvény 23. cikk (3) bek.
 4. Alaptörvény 23. cikk (4) bek.