Központi Bankok Európai Rendszere

A Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) az Európai Központi Bankból és az Európai Unió tagállamainak jegybankjaiból áll.

A Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) felépítése

CéljaSzerkesztés

A KBER elsődleges célja az árstabilitás fenntartása. Amennyiben az árstabilitási cél veszélyeztetése nélkül lehetséges, a KBER támogatja a Közösségen belüli általános gazdaságpolitikát azzal a céllal, hogy hozzájáruljon Közösségi célkitűzések (például harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági fejlődés, magas szintü foglalkoztatottság és szociális védelem, nagyfokú gazdasági versenyképesség…) megvalósításához.

FeladataiSzerkesztés

Alapvető feladatokSzerkesztés

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (105. cikkének (2) bekezdése) szerint az Központi Bankok Európai Rendszerének alapvető feladatai a következőek:

 • a Közösség monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása;
 • devizaműveletek végzése;
 • a tagállamok hivatalos devizatartalékainak tartása és kezelése;
 • a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítása.

További feladatokSzerkesztés

 • bankjegyek engedélyezése és kibocsátása az euróövezeten belül
 • a feladatok végrehajtásához szükséges statisztikai információk összegyűjtése a nemzeti hatóságoktól vagy közvetlenül a gazdasági szereplőktől
 • a pénzügyi stabilitás elősegítése a hatáskörrel rendelkező (nemzeti) hatóságokkal történő együttműködés keretében (például a hitelintézetek prudenciális felügyeletét illetően)
 • nemzetközi és európai együttműködés az eurórendszerre bízott feladatok terén a megfelelő intézményekkel, testületekkel és fórumokkal

Az eurózónán belüli feladatmegosztásSzerkesztés

Az EKB Kormányzótanácsának (amely a hat tagú EKB Igazgatóságból, valamint a jelenleg 17 eurózónabeli ország jegybankelnökeiből áll) kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok (példa):

 • az eurózóna monetáris politikájának meghatározása
 • bankjegyek kibocsátása és engedélyezése az eurózónán belül
 • döntéshozatal a KBER nemzetközi képviselére vonatkozóan
 • döntéshozatal közös, KBER-szintü projektekről (például TARGET)

Az euróövezeten belüli nemzeti jegybankok feladatai (példa):

 • az eurózóna jegybankjai hajtják végre a monetáris politikát, azaz minden hitelintézet a nemzeti jegybankokon keresztül jut refinanszírozási forráshoz, valamint a kötelező tartalékokat a nemzeti jegybankoknál kell tartaniuk
 • a nemzeti devizatartalékok kezelése
 • egyéb nemzeti feladatok ellátása, mint például a hitelintézetek felügyelete

A KBER tagjaiSzerkesztés

Eurozónán belülSzerkesztés

Eurozónán kívülSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés