Különleges galaxisok atlasza

csillagászati katalógus
(Különleges Galaxisok Atlasza szócikkből átirányítva)

A Különleges galaxisok atlasza (Atlas of Peculiar Galaxies) csillagászati katalógus, melyet 1966-ban adott ki Halton Arp. Eredetileg a California Institute of Technology kiadásában jelent meg, és 338 különleges, a normálistól eltérő galaxis fényképét tartalmazza, mellyel Arp a galaxisok fejlődésének jobb megértését szerette volna elősegíteni, amely abban az időben még gyerekcipőben járt. Bár osztályozásának rendszere és az általa adott értelmezések egy része már elavult, a galaxisok közötti ütközések szerepe a galaxisok fejlődésének magyarázatában felértékelődött, az ütközéseket nem ritka szerencsétlenségeknek, hanem a galaxisok fejlődésének alapvető eseményeinek tekintjük, így az ezt bemutató atlasz is ismert és elismert.

Az NGC 4676 (Arp 242, kölcsönható galaxispár). A Hubble űrtávcső felvétele.
A Csáp-galaxisok (NGC 4038, NGC 4039, Arp 244), két ütköző csillagontó-galaxis. A bal oldalon a két galaxis képe látható, jobbra a galaxismagok, kinagyítva, a Hubble űrtávcső felvételén.
A Bálna-galaxis (NGC 4631), éléről látszó spirálgalaxis, és kísérője, az NGC 4627 elliptikus törpegalaxis (Arp 281)

Az atlasz nem tartalmazza az akkor ismert furcsa galaxisok mindegyikét (ezekből már első kiadása idején is nagyságrendekkel többet ismertek), inkább példagyűjteménynek szánta készítője. Az 1-101-ig terjedő objektumok különleges spirálgalaxisok, 102-145-ig elliptikus galaxisok, 145-268-ig amorf, sem nem spirális, sem nem elliptikus galaxisok vannak (például törpegalaxisok, Seyfert-galaxisok), 269-327-ig kettős, kölcsönható galaxisok, ezután (328-338) az egyik kategóriába sem sorolható objektumok kerültek.

A galaxisok listája szerkesztés

Spirálgalaxisok szerkesztés

Alacsony felszíni fényességű galaxisok szerkesztés

 
Az NGC 2537 (Arp 6) ultraibolya tartományban készült képe (a GALEX felvétele)

Általában törpegalaxisok vagy gyengén definiált spirálgalaxisok (Sm kategória), melyeknek felszíni fényessége alacsony. Az ilyen galaxisok valójában meglehetősen gyakoriak. Az NGC 2857 kivétel, ez egy Sc típusú spirálgalaxis.

Arp-szám Egyéb elnevezés Megjegyzés
1 NGC 2857 Sc típusú spirálgalaxis
2 UGC 10310
3 Arp 3
4 Arp 4
5 NGC 3664
6 NGC 2537

Galaxisok szakadozott spirálkarokkal szerkesztés

Ebben a kategóriában spirálgalaxisok vannak, melyeknek spirálkarja két részre vált szét.

Arp-szám Egyéb elnevezés Megjegyzés
7 Arp 7
8 NGC 497
9 NGC 2523
10 UGC 1775 Magja geometriai középpontján kívül esik
11 UGC 717
12 NGC 2608

Galaxisok különálló részekkel szerkesztés

 
M66 (Arp 16), a Spitzer űrtávcső infravörös képe

Ebben a kategóriában spirálgalaxisok vannak, szakadozottnak tűnő spirálkarokkal. Egyes spirálkarok szakadozott látványát a bennük lévő, fényelnyelő csillagközi porból álló sötét sávok okozzák, más esetekben a halványabb spirálkarokban fényes csillaghalmazok vannak.

Arp-szám Egyéb elnevezés Megjegyzés
13 NGC 7448
14 NGC 7314
15 NGC 7393
16 M66
17 UGC 3972
18 NGC 4088

Háromkarú spirálgalaxisok szerkesztés

A spirálgalaxisok általában két, határozott körvonalú spirálkart tartalmaznak, vagy csak elmosódott, bolyhos, szálas spirális szerkezetet. A három jól definiált spirálkar ritka.

Arp.szám Egyéb név Megjegyzés
19 NGC 145
20 UGC 3014
21 Arp 21

Egykarú spirálgalaxisok szerkesztés

 
Az NGC 4618 (Arp 23) ultraibolya képe, a GALEX felvétele.

Az egykarú spirálgalaxisok is ritkák, ilyen esetben a spirálkar egy másik galaxissal történő gravitációs kölcsönhatás eredménye lehet.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
22 NGC 4027
23 NGC 4618 Az NGC 4625-tel áll kölcsönhatásban
24 NGC 3445

Spirálgalaxisok egy túlsúlyos karral szerkesztés

 
A Messier 101 (Arp 26) spirálgalaxis

Az ilyen galaxisokban a spirálkarok aszimmetrikus megjelenésűek, az egyik kar sokkal fényesebbnek tűnik, mint a másik. Az ilyen galaxisok nagy része egyszerűen aszimmetrikus, de az NGC 6365 kölcsönható galaxispár, melyben az egyik spirálgalaxis éléről látszik, és a másik egyik nagy spirálkarjának tűnik.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
25 NGC 2276
26 M101 Lapjáról látszó spirálgalaxis öt kísérővel.
27 NGC 3631
28 NGC 7678
29 NGC 6946
30 NGC 6365 Kölcsönható galaxispár, az egyik éléről látszik.

Integráljelre hasonlító spirálgalaxisok szerkesztés

Ezen galaxisoknak elnyújtott S-betűre (vagy integráljelre) hasonlító alakjuk van. Egyesekre egyszerűen csak furcsa szögből látunk rá (például IC 167), más galaxisok kölcsönható rendszerek tagjai (például UGC 10770), és az árapályerők által keltett, spirálkarokhoz hasonlító csóvákra látunk rá.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
31 IC 167
32 UGC 10770
33 UGC 8613
34 NGC 4615
35 UGC 212
36 UGC 8548

Spirálgalaxisok alacsony felszíni fényességű kísérőkkel szerkesztés

 
Az NGC 1232 (Arp 41) lapjáról látszó spirálgalaxis fényképe.

Ezen galaxisok között sok kölcsönható rendszer van, de nem mindig lehet egyértelműen eldönteni, hogy a kísérők valóban a galaxis közelében vannak, illetve előtér- vagy háttérobjektumok, esetleg a galaxis fényesebb részei.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
37 M77
38 NGC 6412
39 NGC 1347
40 IC 4271
41 NGC 1232
42 NGC 5829
43 IC 607
44 IC 609
45 Arp 45 Hármas rendszer
46 UGC 12665
47 Arp 47
48 Arp 48

Spirálgalaxisok kicsi, de nagy felszíni fényességű kísérőkkel szerkesztés

 
Az M90 (Arp 76) spirálgalaxis, fölötte kísérője, az IC 3583 szabálytalan galaxis.
 
Az NGC 1097 (Arp 77) spirálgalaxis. A VLT felvétele.

Ezen galaxisok egy része szintén kölcsönható rendszerek tagja, más esetekben elő-vagy háttérobjektumok, illetve fényesebb csillaghalmazok a kísérők.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
49 NGC 5665
50 IC 1520
51 Arp 51
52 Arp 52
53 NGC 3290
54 Arp 54
55 UGC 4881
56 UGC 1432
57 Arp 57
58 UGC 4457
59 NGC 341
60 Arp 60
61 UGC 3104
62 UGC 6865
63 NGC 2944
64 UGC 9503
65 NGC 90
66 UGC 10396
67 UGC 892
68 NGC 7757
69 NGC 5579
70 UGC 934
71 NGC 6045
72 NGC 5994, NGC 5996
73 IC 1222
74 Arp 74
75 NGC 702
76 M90
77 NGC 1097
78 NGC 772

Spirálgalaxisok nagy méretű és felszíni fényességű kísérőkkel szerkesztés

 
Az Örvény-köd (M51, Arp 85). A rendszer egy nagyobb spirálgalaxist és egy kisebb elliptikus galaxist tartalmaz, kettejük között anyaghíddal. A kölcsönhatás mindkét rendszer alakját megváltoztatta.

Ezen kategória galaxisai egyértelműen kölcsönható rendszerek, a tagok között anyaghidakkal. Legismertebb közülük a Messier 51.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
79 NGC 5490C
80 NGC 2633
81 NGC 6621, UGC 11175, NGC 6622
82 NGC 2535, NGC 2536
83 NGC 2799, NGC 3800
84 NGC 5394, NGC 5395
85 Az Örvény-köd (M51)
86 NGC 7752, NGC 7753
87 NGC 3808A and NGC 3808B
88 Arp 88
89 NGC 2648
90 NGC 5929, NGC 5930
91 NGC 5953, NGC 5954

Spirálgalaxisok elliptikus kísérőkkel szerkesztés

Legtöbbjük nyilvánvalóan kölcsönható rendszer, sokuknál árapály-csóva vagy anyaghíd látható.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
92 NGC 7603
93 NGC 7284, NGC 7285
94 NGC 3226, NGC 3227
95 IC 4461, IC 4462
96 Arp 96
97 UGC 7085A
98 Arp 98
99 NGC 7547, NGC 7549, NGC 7550 Hármas rendszer
100 IC 18, IC 19
101 UGC 10164, UGC 10169

Elliptikus, vagy elliptikushoz hasonlító galaxisok szerkesztés

Spirálgalaxisokkal összekapcsolt elliptikus galaxisok szerkesztés

 
Az Arp 107 (UGC 5984) infravörösben, a Spitzer űrtávcső felvétele

Ezen kategória nagyon hasonló az elliptikus kísérővel rendelkező spirálgalaxisokéhoz. A kategória mindegyik galaxisában vannak árapály-csóvák vagy árapály-anyaghidak, melyek gravitációs kölcsönhatás eredményeképpen jöttek létre.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
102 Arp 102
103 UGC 10586 Hármas rendszer
104 NGC 5216, NGC 5218
105 NGC 3561
106 NGC 4211
107 UGC 5984
108 Arp 108

Spirálkarokat taszító elliptikus galaxisok szerkesztés

A kategória elnevezése alapján Arp úgy gondolta, hogy az elliptikus galaxisok taszítóerőt fejtenek ki a spirálkarokra ezen objektumok esetében. A legtöbb esetben az ilyen spirálkarok a galaxisok túloldalán vannak, és kimutathatóan gravitációs kölcsönhatás hozta őket létre.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
109 UGC 10053
110 Arp 110
111 Arp 111 Galaxiscsoport
112 NGC 7805, NGC 7806

Spirálgalaxisokhoz közeli és azokat zavaró elliptikus galaxisok szerkesztés

 
A NGC 4435 és NGC 4438 galaxispáros (Arp 120)

Ebben a kategóriában is főleg kölcsönható galaxisok vannak, a spirálisokat, mint a cím is mutatja, eltorzították kísérőik.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
113 NGC 70 Egy galaxiscsoport része
114 NGC 2276, NGC 2300
115 UGC 6678 Galaxshármas
116 Messier 60, NGC 4647
117 IC 982, IC 983
118 NGC 1141, NGC 1142
119 Arp 119
120 NGC 4435, NGC 4438
121 Arp 121
122 NGC 6040
123 NGC 1888, NGC 1889
124 NGC 6361
125 UGC 10491
126 UGC 1449
127 NGC 191 Kölcsönható spirális és SO galaxis
128 UGC 827
129 UGC 5146
130 IC 5378
131 Arp 131
132 Arp 132

Galaxisok, közelben lévő töredékekkel szerkesztés

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
133 NGC 541
134 Messier 49
135 NGC 1023
136 NGC 5820

Elliptikus galaxisok, melyekből anyag áramlik ki szerkesztés

Arp elgondolása szerint az ilyen galaxisok magjából anyag áramlik ki, sok képet lehet így magyarázni (a galaxisok magjában lévő szupermasszív fekete lyukakból kiáramló relativisztikus jetekkel). Más esetben az ok más, az NGC 2914 (Arp 137) például egy halvány spirálkarokkal rendelkező spirálgalaxis. Az NGC 4015 (Arp 138) kölcsönható galaxispár, melynek egyik tagjaára éléről látunk rá. Néhány esetben, például a NGC 2444 és a NGC 2445 párosa (Arp 143) esetén gyűrűs galaxist látunk, ebben az esetben az egyik galaxis merőlegesen haladt át a másik galaxiskorongján, és a korongban terjedő lökéshullámok vezettek a gyűrű kialakulásához.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
137 NGC 2914 Spirálgalaxis halvány karokkal
138 NGC 4015 Kölcsönható galaxispár
139 Arp 139 Kölcsönható galaxispár
140 NGC 274, NGC 275 Kölcsönható galaxispár
141 UGC 3730 Gyűrűs galaxis
142 NGC 2936, NGC 2937, UGC 5130 Hármas rendszer
143 NGC 2444, NGC 2445 Gyűrűs galaxis
144 NGC 7828, NGC 7829 Gyűrűs galaxis
145 UGC 1840 Gyűrűs galaxis

Szabálytalan és egyéb galaxisok szerkesztés

Ebben a kategóriában kaptak helyet azok a galaxisok, amelyeknek sem spirális szerkezete, sem ovális alakja nem volt. A galaxisok nagy része vagy kölcsönható galaxis, vagy két, kisebb galaxis nemrégen lezajlott egyesülésének eredménye. A kölcsönhatás sokféle árapály-jelenséget, árapály-csóvákat és -hidakat hozhat létre, melyek a két galaxismag egyesülése után még jó ideig megmaradnak. Bár az árapály-csóvákat sok néven nevezik (ellen-karok, szálak, hurkok), ugyanarról a jelenségről van szó.

Gyűrűs galaxisok szerkesztés

 
Az Arp 148 kölcsönható galaxispár (Mayall objektuma)

Akkor alakulnak ki, ha egy másik galaxis áthatol a gyűrűs galaxison. A folyamat először anyagot ránt a középpontba, majd a felgyorsult anyag, útját folytatva, kiszóródik.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
146 Arp 146
147 IC 298
148 Arp 148 Mayall objektuma

Galaxisok poláris anyagkifúvással szerkesztés

 
A Messier 87 óriás elliptikus galaxis (Arp 152)

Úgy tűnik, ezen galaxisok anyagot dobnak ki a középpontjukból. Az anyagsugarak hasonlítanak a slagból kifröcskölő vízre. Az IC 803 (Arp 149) és NGC 7609 (Arp 150) esetében a sugarak annak az amorf szerkezetnek a részét képezik, amely a két galaxis ütközésével létrejött. Az Arp 151 és Messier 87 (Arp 152) galaxisokban viszont valódi poláris anyagkifúvás látszik, mely a galaxisok magjában lévő szupermasszív fekete lyuk környezetéből származik.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
149 IC 803 Kölcsönható galaxisok
150 NGC 7609 Kölcsönható galaxisok
151 Arp 151 Seyfert-galaxis, (Aktív galaxismagot tartalmaz)
152 Messier 87 Seyfert-galaxis, (Aktív galaxismagot tartalmaz)

Eltorzult galaxisok, központjukban abszorpcióval szerkesztés

 
Az NGC 520 (Arp 157) egyesülő galaxispár. A Hubble űrtávcső felvétele
 
Az NGC 1316 óriás elliptikus galaxis. A Hubble űrtávcső felvétele

Ezen kategória galaxisaira a központi porsáv jellemző, mely eltakarja korongjukat, nagy részük két galaxis egyesülésének eredménye. Az NGC 520 (Arp 157) az egyesülés egyik legszebb példája, a magok kivételével a galaxisok már egyesültek. A Centaurus A (Arp 153) és az NGC 1316 (Arp 154) is elliptikus galaxisok, kinematikájuk és szerkezetük elárulja, hogy nemrégiben egyesülésen mentek keresztül. Az NGC 4747 (Arp 159) nem más, mint egy közönséges, éléről látszó spirálgalaxis, vastag porsávval.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
153 Centaurus A Ismert rádiógalaxis, aktív galaxismaggal
154 NGC 1316 Ismert rádiógalaxis, aktív galaxismaggal
155 Arp 155
156 UGC 5184
157 NGC 520 Ismert egyesülő galaxispár
158 NGC 523
159 NGC 4747 Spirálgalaxis sötét porsávval
160 NGC 4194

Galaxisok diffúz anyagszálakkal szerkesztés

Az anyagszálak ezen galaxisokban valószínűleg egyesülésből visszamaradt árapálycsóvák. A galaxisok nagy része két spirálgalaxis egyesüléséből létrejött elliptikus galaxis. Az NGC 3414 (Arp 162) valószínűleg csak szokatlan lentikuláris galaxis, hasához képest szokatlanul kis koronggal. Az NGC 4670 (Arp 163) kék kompakt törpegalaxis nagyon erős csillagkeletkezéssel, nyilvánvalóan túl kicsi ahhoz, hogy két spirálgalaxis ütközésének eredménye legyen, bár valószínűleg hasonló folyamatok eredménye, csak sokkal kisebb léptékben.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
161 UGC 6665
162 NGC 3414 Lentikuláris galaxis
163 NGC 4670 Kék kompakt törpegalaxis
164 NGC 455
165 NGC 2418
166 NGC 750, NGC 751

Galaxisok diffúz ellencsóvával szerkesztés

Mindegyikük gravitációsan kölcsönható galaxis, az „ellencsóvák” valójában árapálycsóvák. A Messier 32 (Arp 168), az Androméda-galaxissal kölcsönható törpe elliptikus galaxis is ebben a kategóriában van (bár Arp eredeti fényképén az ellencsóva alig látszik).

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
167 NGC 2672, NGC 2673
168 Messier 32 Törpe elliptikus galaxis, kölcsönhatásban az Androméda-galaxissal
169 NGC 7236, NGC 7237, NGC 7237C Galaxistrió
170 NGC 7578
171 NGC 5718, IC 1042
172 IC 1178, IC 1181

Galaxisok vékony ellencsóvával szerkesztés

Újabb kategória kölcsönható galaxisokkal és árapálycsóvákkal. Az árapálycsóvák ezen kategória esetében vékonyabbak és jobban láthatóak, mint az Arp 167-172 objektumok esetében.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
173 UGC 9561
174 NGC 3068
175 IC 3481, IC 3481A, IC 3483 Galaxistrió
176 NGC 4933 Galaxistrió
177 Arp 177
178 NGC 5613, NGC 5614, NGC 5615 Galaxistrió

Galaxisok vékony anyagszálakkal szerkesztés

 
Az NGC 1614 (Arp 186), a Hubble űrtávcső felvétele
 
Az Ebihal-galaxis (UGC 10214, Arp 188) a „vékony anyagszál” árapálycsóva, a képen átlósan látszik

Ezen kategóriában többféle objektum van. Hasonlóan az „ellencsóvával”, vagy „anyagszálakkal” rendelkező galaxisokhoz, ezen kategória galaxisainak egy része kölcsönhatásban vesz részt, és a szálak a kölcsönhatás eredményeként létrejövő árapály-csóvák. Mások egyszerű spirálgalaxisok, halvány spirálkarokkal, melyet Arp anyagszálaknak írnak le.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
179 Arp 179
180 Arp 180 Kölcsönható galaxispár
181 NGC 3212, NGC 3215 Kölcsönható galaxispár
182 NGC 7674, NGC 7674A Kölcsönható galaxispár
183 UGC 8560 Spirálgalaxis
184 NGC 1961 Spirálgalaxis
185 NGC 6217 Spirálgalaxis
186 NGC 1614 Spirálgalaxis
187 Arp 187
188 Ebihal-galaxis A közelmúltban kölcsönhatásban részt vevő galaxis
189 NGC 4651
190 UGC 2320
191 UGC 6175 Kölcsönható galaxispár
192 NGC 3303 Kölcsönható galaxispár
193 IC 883 Egyesülés eredménye

Galaxisok a galaxismagból kidobott anyaggal szerkesztés

 
Az Arp 194 kölcsönható galaxispár. A harmadik, a kép alján látszó galaxis a valóságban távolabb van, nem része a rendszernek

Ezen galaxisokban a kidobott anyag a valóságban gravitációs kölcsönhatás eredményeként jött létre. Néhány esetben (mint az NGC 5544 és NGC 5545 az Arp 199-ben) egyszerűen élükről látszó spirálgalaxisokról van szó, melyek véletlenül egy vonalban látszanak egy másik galaxis magjával.

Szinte az összes többi galaxis kölcsönhatásban vesz részt vagy vett részt a közelmúltban. Az NGC 3712 (Arp 203) kivétel, ez egyszerűen alacsony felszíni fényességű galaxis.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
194 UGC 6945 Kölcsönható galaxispár[1]
195 UGC 4653 Kölcsönható galaxishármas[2]
196 Arp 196 Kölcsönható galaxispár[3]
197 UGC 6503, IC 701 Kölcsönható galaxispár[4]
198 UGC 6073 Kölcsönható galaxispár
199 NGC 5544, NGC 5545 Kölcsönható galaxispár
200 NGC 1134 Alacsony felszíni fényességű galaxissal kölcsönható spirálgalaxis
201 UGC 224 Kölcsönható galaxispár
202 NGC 2719, NGC 2719A Kölcsönható galaxispár
203 NGC 3712 Alacsony felszíni fényességű spirálgalaxis
204 UGC 8454 Kölcsönható galaxispár
205 NGC 3448 Egyesülés eredménye
206 UGC 5983, NGC 3432 Kölcsönható galaxispár
207 UGC 5050 Törpegalaxissal kölcsönható spirálgalaxis
208 Arp 208 Kölcsönható galaxispár

Galaxisok diffúz szabálytalanságokkal, abszorpcióval és egyenetlenségekkel szerkesztés

 
Viharos csillagkeletkezés az NGC 1569 központi vidékén. A Hubble űrtávcső felvétele

A kategória galaxisaiban vagy szabálytalan struktúrák (szabálytalanságok), vagy feltűnő porsávok (abszorpció), vagy szemcsés szerkezet (egyenetlenségek) figyelhető meg. Ezt okozhatja más galaxisokkal történő kölcsönhatás, közeli szabálytalan galaxisok, illetve vannak köztük spirálgalaxisok szokatlanul nagy portartalommal.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
209 NGC 6052 Kölcsönható galaxispár[5]
210 NGC 1569 Törpegalaxis[6]
211 UGCA 290 Kölcsönható törpegalaxisok[7]
212 NGC 7625 Pekuliáris spirálgalaxis[8]
213 IC 356 Pekuliáris spirálgalaxis[9]
214 NGC 3718 Pekuliáris spirálgalaxis[10]

Galaxisok közeli anyaghurkokkal szerkesztés

 
Az NGC 3310 (Arp 217) közeli spirális csillagontó-galaxis. A Hubble űrtávcső felvétele

Ezen kategóriát is a galaxisok közötti kölcsönhatások által létrehozott struktúrák hozták létre. Néhányuk már az egyesülés késői fázisában van, a közeli anyaghurkok az egyesülés maradványai. A kategória egyik tagja, az Arp 220, az egyik legjobban tanulmányozott ultrafényes infravörös galaxis.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
215 NGC 2782 Pekuliáris spirálgalaxis
216 NGC 7679, NGC 7682 Kölcsönható galaxispár[11]
217 NGC 3310 Híres közeli csillagontó-galaxis;[12] egyesülés utáni galaxis
218 Arp 218 Kölcsönható galaxispár[13]
219 UGC 2812 Egyesülő galaxis[14]
220 Arp 220 Egyesülés utáni galaxis; híres ultrafényes infravörös galaxis

Galaxisok amorf spirálkarokkal szerkesztés

 
Az NGC 7252 spirálgalaxis (Arp 226)

Ezen objektumok nagy része egyesülés utáni galaxis. Az amorf spirálkarok az egyesülés után megmaradó árapály-csóvák.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
221 Arp 221 Kölcsönható galaxishármas[15]
222 NGC 7727 Egyesülés utáni galaxis[16]
223 NGC 7585 Különböző tömegű galaxisok nemrégiben bekövetkezett egyesülésének eredménye[16]
224 NGC 3921 Egyesülés utáni galaxis
225 NGC 2655 Különböző tömegű galaxisok nemrégiben bekövetkezett egyesülésének eredménye
226 NGC 7252 Egyesülés utáni galaxis[16]

Galaxisok koncentrikus gyűrűkkel szerkesztés

Galaxisok kagylóhéj-szerű struktúrákkal. Némelyik ilyen szerkezetet nemrégiben bekövetkezett egyesülés maradványaként azonosítottak. Más esetekben a gyűrű egy lentikuláris galaxis külső korongját alkotja. Néhány bonyolult esetben a gyűrűs vagy héjas galaxis egy lentikuláris galaxis egy másik galaxissal van kölcsönhatásban, ilyen esetekben a gyűrűk eredetét nehéz meghatározni.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
227 NGC 470, NGC 474 Lentikuláris és egy másik galaxis kölcsönható párja[17]
228 IC 162 Lentikuláris galaxis[18]
229 NGC 507, NGC 508 Pekuliáris lentikuláris galaxis és elliptikus galaxis kölcsönható párja[19]
230 IC 51 Pekuliáris lentikuláris galaxis;[20] valószínűleg egyesülés hozta létre
231 IC 1575
232 NGC 2911 Pekuliáris lentikuláris galaxis[21]

Galaxisok a hasadásra utaló jelekkel szerkesztés

 
Az UGC 8335 kölcsönható galaxispár (Arp 238). A Hubble űrtávcső felvétele
 
Az NGC 5257-NGC 5258 kölcsönható galaxispár (Arp 240). A Hubble űrtávcső felvétele
 
Az Arp 256, és két spirálgalaxis az egyesülés korai szakaszában. A Hubble űrtávcső felvétele

Bár a kategória eredeti neve azt sugallja, hogy ezek a galaxisok éppen kettéhasadófélben vannak, a valóságban többségük egyesül. Sokukat árapálycsóvák és anyaghidak kötik össze az egyesülés következményeként. Legtöbbjük az egyesülés korai fázisában van, még megkülönböztethető maggal és megkülönböztethető, bár eltorzult koronggal. A kategória legismertebb tagjai a Csáp-galaxisok (NGC 4038 és NGC 4039, Arp 244) és az Egér-galaxisok (NGC 4676, Arp 242).

Nem mindegyik galaxis kölcsönható, van köztük néhány közeli, szokatlan külsejű szabálytalan galaxis is.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
233 UGC 5720 Törpegalaxis[22]
234 NGC 3738 Törpegalaxis[23]
235 NGC 14 Törpegalaxis[24]
236 IC 1623 Kölcsönható galaxispár[25]
237 UGC 5044 Kölcsönható galaxispár[26]
238 UGC 8335 Kölcsönható galaxispár[27]
239 NGC 5278, NGC 5279 Kölcsönható galaxispár[28]
240 NGC 5257, NGC 5258 Kölcsönható galaxispár[29]
241 UGC 9425 Kölcsönható galaxispár[30]
242 Egér-galaxisok (NGC 4676) Kölcsönható galaxispár[31]
243 NGC 2623 Kölcsönható galaxishármas[32]
244 Csáp-galaxisok (NGC 4038, NGC 4039) Kölcsönható galaxispár[33]
245 NGC 2992, NGC 2993 Kölcsönható galaxispár[34]
246 NGC 7837, NGC 7838 Kölcsönható galaxispár[35]
247 UGC 4383 Kölcsönható galaxispár[36]
248 Arp 248 Kölcsönható galaxishármas[37]
249 UGC 12891 Kölcsönható galaxispár[38]
250 Arp 250
251 Arp 251 Kölcsönható galaxishármas[39]
252 Arp 252 Kölcsönható galaxispár[40]
253 UGCA 173, UGCA 174 Kölcsönható galaxispár[41]
254 NGC 5917 Pekuliáris spirálgalaxis[42]
255 UGC 5304 Kölcsönható galaxispár[43]
256 Arp 256 Kölcsönható galaxispár[44]

Galaxisok szabálytalan csomókkal szerkesztés

 
Az Arp 261 jelű kölcsönható galaxispár. Az ESO VLT felvétele

Az ilyen galaxisok szabálytalan csomókból álló csoportoknak tűnnek, látható szerkezet nélkül. Sokuk közeli törpegalaxis. Néhányuk kölcsönható galaxis, míg mások kisebb galaxiscsoportok. Az utóbbi két esetben az alkotók nagy része szabálytalan galaxis, melyek együttesen egy nagyobb, szabálytalan galaxisnak látszhatnak, ez az oka, hogy más katalógusokhoz hasonlóan a Különleges galaxisok atlasza egy objektumként katalogizálta őket.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
257 UGC 4836 Kölcsönható galaxispár[45]
258 UGC 2140 Galaxiscsoport[46]
259 NGC 1741 Galaxiscsoport[47]
260 UGC 7230 Kölcsönható galaxispár[48]
261 Arp 261 Galaxiscsoport[49]
262 Arp 262 Kölcsönható galaxispár[50]
263 NGC 3239 Törpegalaxis[51]
264 NGC 3104 Törpegalaxis[52]
265 IC 3862 Kölcsönható galaxispár[53]
266 NGC 4861 Törpegalaxis[54]
267 UGC 5746 Törpegalaxis[55]
268 Holmberg II Törpegalaxis[56]

Kettős és többszörös galaxisok szerkesztés

Bár Arp ezeket kettős galaxisokként katalogizálta, sokuk többszörös rendszer. Néhányuk kölcsönható galaxispár, mások galaxiscsoportok. Kettejük közt az a különbség, hogy a kölcsönható galaxisok eltorzítják egymás alakját, míg a galaxiscsoportok tagjai, bár gravitációsan kötődnek egymáshoz, nincsenek egymással szoros kölcsönhatásban.

Galaxisok összekapcsolódó spirálkarokkal szerkesztés

 
Az NGC 6050 és az IC 1179 spirálgalaxisok kölcsönható párja, az Arp 274. A Hubble űrtávcső felvétele.

Ezen kategória összes galaxisa kölcsönható galaxispár, az NGC 5679 (Arp 274) kivételével, amely hármas rendszer. Az összekapcsolódó spirálkarok árapálycsóvák, mely az egyesülés korai szakaszaira jellemző.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
269 NGC 4485, NGC 4490 Kölcsönható galaxispár[57]
270 NGC 3395, NGC 3396 Kölcsönható galaxispár[58]
271 NGC 5426, NGC 5427 Kölcsönható galaxispár[59]
272 NGC 6050, IC 1179 Kölcsönható galaxispár[60]
273 UGC 1810, UGC 1813 Kölcsönható galaxispár[61]
274 NGC 5679 Kölcsönható galaxishármas

Kölcsönható galaxisok szerkesztés

A többi, hasonló kategóriával ellentétben ezen kategória tagjai jól megkülönböztethetőek egymástól.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
275 NGC 2881 Kölcsönható galaxispár[62]
276 NGC 935, IC 1801 Kölcsönható galaxispár[63]
277 NGC 4809, NGC 4810 Kölcsönható galaxispár[64]
278 NGC 7253 Kölcsönható galaxispár[65]
279 NGC 1253, NGC 1253A Kölcsönható galaxispár[66]
280 NGC 3769, NGC 3769A Kölcsönható galaxispár[67]

Galaxisok bezuhanással és vonzással szerkesztés

A kategória érdekes keveréke az objektumoknak. Kettő éléről látszó spirálgalaxis közeli, kisebb kísérőgalaxissal. Két objektum árapálycsóvákkal összekötött galaxispár, az utolsó kettő pedig egyszerűen egymástól viszonylag távol lévő galaxisok kölcsönható párja.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
281 NGC 4627, NGC 4631 Spirálgalaxis törpe elliptikus galaxis kísérővel[68]
282 NGC 169, NGC 169A Spirálgalaxis kisebb kísérőgalaxissal[69]
283 NGC 2798, NGC 2799 Kölcsönható galaxispár[70]
284 NGC 7714, NGC 7715 Kölcsönható galaxispár[71]
285 NGC 2854, NGC 2856 Galaxispár[72]
286 NGC 5560, NGC 5566, NGC 5569 Kölcsönható galaxishármas[16]

Galaxisok „galaxisszél-effektussal” szerkesztés

Bár a kettős galaxisok között szerepelnek, a kategória több tagja magányos galaxis. A „galaxisszél-effektus” a kinézetre utal, nem a tényleges nagy sebességű anyagsugarakra. Néhány esetben a megjelenés kölcsönhatás eredménye lehet. Más esetekben, különösen az NGC 3981-nél (Arp 289), a halvány emisszió nem kölcsönhatás eredménye, hanem a galaxis saját produktuma.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
287 NGC 2735, NGC 2735A Galaxispár[73]
288 NGC 5221, NGC 5222 Galaxishármas[74]
289 NGC 3981 Pekuliáris spirálgalaxis[16][75]
290 IC 195, IC 196 Kölcsönható galaxispár[76]
291 UGC 5832 Szabálytalan galaxis[77]
292 IC 575 Pekuliáris spirálgalaxis[78]
293 NGC 6285, NGC 6286 Kölcsönható galaxispár[79]

Kettős vagy többszörös galaxisok, hosszú anyagszálakkal szerkesztés

 
Az Arp 297, egy spirális (NGC 5754) és egy szabálytalan galaxis (NGC 5752) egyesülése. A Hubble űrtávcső felvétele

A hosszú anyagszálak ebben az esetben is árapálycsóvák, melyek a galaxisok között alakulnak ki gravitációs kölcsönhatásokkor.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
294 NGC 3786, NGC 3788 Kölcsönható galaxispár[80]
295 Arp 295 Kölcsönható galaxispár[81]
296 Arp 296
297 Arp 297 Galaxiscsoporton belüli kölcsönható galaxisok[82]

Nem besorolt objektumok szerkesztés

 
Az IC 694 és az NGC 3690 galaxisok kölcsönható párja, az Arp 299. A Hubble űrtávcső felvétele
 
Az UGC 9618 (Arp 302), egy lapjáról és egy éléről látszó spirálgalaxis kölcsönható párja. A Hubble űrtávcső felvétele.

Arp ezen objektumoknak nem adott külön kategóriát, legtöbbjük kölcsönható galaxispár.

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
298 NGC 7469, IC 5283 Galaxispár[83]
299 Arp 299 Galaxishármas[84]
300 Arp 300 Galaxiscsoport[85]
301 UGC 6204, UGC 6207 Galaxispár[86]
302 UGC 9618 Galaxispár[87]
303 IC 563, IC 564 Galaxispár[88]
304 NGC 1241, NGC 1242 Galaxispár[89]
305 NGC 4016, NGC 4017 Galaxispár[90]
306 Arp 306 Két galaxispár által alkotott csoport[91]
307 NGC 2872, NGC 2874 Galaxispár[92]
308 NGC 545, NGC 547 Galaxispár[93]
309 NGC 942, NGC 943 Galaxispár[94]
310 IC 1259 Galaxispár[95]

Galaxiscsoportok szerkesztés

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
311 Az IC 1258 és társai
312 MCG +08-31-004
313 NGC 3994 + NGC 3995
314 MCG -03-58-009 + MCG -03-58-010 + MCG -03-58-011
315 NGC 2830 + NGC 2831 + NGC 2832
316 NGC 3193
317 Leo Triplet
318 Az NGC 833 és társai
319 Stephan kvintettje
320 Copeland szeptettje
321 Hickson 40 A-E

Galaxisláncok szerkesztés

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
322 UGC 6527
323 Hickson 98 A-D
324 UGC 10143
325 ESO601-G018A+B és MCG -04-52-014
326 UGC 8610
327 NGC 1875; Hickson 34 A-D
328 UGC 9532; Hickson 72
329 UGC 6514
330 I Zw 167; MCG +09-27-094
331 Az NGC 379 és társai (Pisces felhő)
332 NGC 1228

Egyéb szerkesztés

Arp-szám Egyéb név Megjegyzés
333 NGC 1024
334 UGC 8498
335 NGC 3509
336 NGC 2685
337 Messier 82
338 PGC 3094767

Lásd még szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 194. (Hozzáférés: 2006. július 27.)
 2. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 195. (Hozzáférés: 2006. július 27.)
 3. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 196. (Hozzáférés: 2006. július 27.)
 4. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 197. (Hozzáférés: 2006. július 27.)
 5. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 209. (Hozzáférés: 2006. július 28.)
 6. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 1569. (Hozzáférés: 2006. július 28.)
 7. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGCA 290. (Hozzáférés: 2006. július 28.)
 8. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 7625. (Hozzáférés: 2006. július 28.)
 9. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for IC 356. (Hozzáférés: 2006. július 28.)
 10. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 3718. (Hozzáférés: 2006. július 28.)
 11. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 216. (Hozzáférés: 2006. július 27.)
 12. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 3310. (Hozzáférés: 2006. július 27.)
 13. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 218. (Hozzáférés: 2006. július 27.)
 14. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 219. (Hozzáférés: 2006. július 27.)
 15. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 221. (Hozzáférés: 2006. július 31.)
 16. a b c d e A. Sandage, J. Bedke. Carnegie Atlas of Galaxies. Washington, D.C.: Carnegie Institution of Washington (1994). ISBN 0-87279-667-1 
 17. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 227. (Hozzáférés: 2006. július 31.)
 18. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for IC 162. (Hozzáférés: 2006. július 31.)
 19. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 229. (Hozzáférés: 2006. július 31.)
 20. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for IC 51. (Hozzáférés: 2006. július 31.)
 21. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 2911. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 22. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 5720. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 23. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 3738. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 24. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 14. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 25. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for IC 1623. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 26. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 5044. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 27. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 8355. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 28. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 239. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 29. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 240. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 30. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 9425. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 31. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 4676. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 32. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 2623. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 33. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 244. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 34. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 245. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 35. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 246. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 36. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 4383. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 37. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 248. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 38. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 12891. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 39. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 251. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 40. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 252. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 41. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 253. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 42. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 5917. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 43. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 5304. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 44. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 256. (Hozzáférés: 2006. augusztus 2.)
 45. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 4836. (Hozzáférés: 2006. augusztus 7.)
 46. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 2140. (Hozzáférés: 2006. augusztus 7.)
 47. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 7140. (Hozzáférés: 2006. augusztus 7.)
 48. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 7230. (Hozzáférés: 2006. augusztus 7.)
 49. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 261. (Hozzáférés: 2006. augusztus 7.)
 50. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 262. (Hozzáférés: 2006. augusztus 7.)
 51. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 3239. (Hozzáférés: 2006. augusztus 7.)
 52. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 3104. (Hozzáférés: 2006. augusztus 7.)
 53. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for IC 3862. (Hozzáférés: 2006. augusztus 7.)
 54. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 4861. (Hozzáférés: 2006. augusztus 7.)
 55. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 5746. (Hozzáférés: 2006. augusztus 7.)
 56. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 4305. (Hozzáférés: 2006. augusztus 7.)
 57. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 269. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 58. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 270. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 59. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 271. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 60. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 10186. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 61. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 273. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 62. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 2881. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 63. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 276. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 64. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 277. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 65. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 7253. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 66. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 279. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 67. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 280. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 68. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 281. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 69. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 282. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 70. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 283. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 71. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 284. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 72. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 285. (Hozzáférés: 2006. augusztus 10.)
 73. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 287. (Hozzáférés: 2006. augusztus 13.)
 74. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 288. (Hozzáférés: 2006. augusztus 13.)
 75. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 3981. (Hozzáférés: 2006. augusztus 13.)
 76. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 290. (Hozzáférés: 2006. augusztus 13.)
 77. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 5832. (Hozzáférés: 2006. augusztus 13.)
 78. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for IC 575. (Hozzáférés: 2006. augusztus 13.)
 79. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 293. (Hozzáférés: 2006. augusztus 13.)
 80. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 294. (Hozzáférés: 2006. augusztus 13.)
 81. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 295. (Hozzáférés: 2006. augusztus 13.)
 82. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 297. (Hozzáférés: 2006. augusztus 13.)
 83. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 298. (Hozzáférés: 2006. augusztus 21.)
 84. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 299. (Hozzáférés: 2006. augusztus 21.)
 85. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 300. (Hozzáférés: 2006. augusztus 21.)
 86. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 301. (Hozzáférés: 2006. augusztus 21.)
 87. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for UGC 9618. (Hozzáférés: 2006. augusztus 21.)
 88. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 303. (Hozzáférés: 2006. augusztus 21.)
 89. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 304. (Hozzáférés: 2006. augusztus 21.)
 90. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 305. (Hozzáférés: 2006. augusztus 21.)
 91. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 306. (Hozzáférés: 2006. augusztus 21.)
 92. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 307. (Hozzáférés: 2006. augusztus 21.)
 93. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 308. (Hozzáférés: 2006. augusztus 21.)
 94. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 309. (Hozzáférés: 2006. augusztus 21.)
 95. NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for Arp 310. (Hozzáférés: 2006. augusztus 21.)

További információk szerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Különleges galaxisok atlasza témájú médiaállományokat.