Főmenü megnyitása

Kaposvári Egyetem

egyetem Kaposváron

A Kaposvári Egyetem a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola és a Takarmánytermesztési Kutató Intézet összevonásával alakult meg 2000. január 1-jén.

Kaposvári Egyetem (
 • Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola
 • Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Kaposvári Állattenyésztési Kar
 • Pannon Agrártudományi Egyetem Kaposvári Állattenyésztési Kar
 • Kaposvári Egyetem
)

A Kaposvári Egyetem főépülete
A Kaposvári Egyetem főépülete
Alapítva 2000 (19 éves)
Hely Magyarország, Kaposvár
Típus állami egyetem
Rektor Szávai Ferenc (2010. augusztus 1. – )
Elérhetőség
Cím 7400 Kaposvár
Guba Sándor u. 40.
Elhelyezkedése
Kaposvári Egyetem (Magyarország)
Kaposvári Egyetem
Kaposvári Egyetem
Pozíció Magyarország térképén
é. sz. 46° 23′ 06″, k. h. 17° 49′ 34″Koordináták: é. sz. 46° 23′ 06″, k. h. 17° 49′ 34″
A Kaposvári Egyetem weboldala

2004-ben jött létre a Gazdaságtudományi Kar és a Művészeti Főiskolai Kar, így a karok száma négyre emelkedett. A Kaposvári Egyetem Tanácsa 2005. január 1-jével létrehozta az Egészségtudományi Centrumot, mely részben önálló gazdálkodású egységként működik az egyetemen belül. 2006. január 1-jétől az intézmény integráns része lett a Lovasakadémia Ágazat és a Vadgazdálkodási Tájközpont, a Kiskunfélegyházi Gímszarvas Tenyészeti Telephellyel együtt, amelyek a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kerültek vissza a Kaposvári Egyetemre.

Tartalomjegyzék

Az egyetem történeteSzerkesztés

Az intézmény megalapításában döntő szerepe volt Kaposvár Megyei Jogú Városnak, valamint Somogy Megye Önkormányzatának is, amelyek a jogelőd intézményeket anyagilag és erkölcsileg messzemenően támogatták, ezzel is kifejezve azt az igényüket, hogy Kaposváron önálló egyetem jöhessen létre. A Kaposvári Egyetem (KE) a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara (jogelődje az 1961-ben alapított Kaposvári Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, az 1971. évi 21. sz. törvényerejű rendelettel létrehozott, Guba Sándor által alapított[1] Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola, továbbá a 37/1986.(VII. 31.) MF sz. rendelettel létesített Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár) és a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola (jogelődje az 1951-ben megszervezett középfokú állami tanítóképző, amely 1959-től felsőfokú intézet, majd az 1974. évi 13. sz. törvényerejű rendelettel 1975-től Tanítóképző Főiskola lett), továbbá az 1971-ben alapított Takarmánytermesztési Kutató Intézet (Iregszemcse) és az 1959-ben alapított Műszaki Kémiai Kutató Intézet (MÜKKI, Veszprém) integrációjával alakult meg. A MÜKKI a 21/2003. (V. 26.) számú egyetemi tanácsi határozat alapján 2004. január 1-jével kivált a Kaposvári Egyetemből.

A Kaposvári Egyetemet alkotó jogelőd intézmények az integrációt megelőzően az oktatás és kutatás több területén is sikeresen együttműködtek. A kooperáció fő motiválói a művelt tudományterületek egymás számára előnyös komplementaritása, az oktatók és kutatók különösen jó emberi és munkakapcsolatai voltak. A Takarmánytermesztési Kutató Intézet humánerőforrás és infrastrukturális adottságával az Állattudományi Karban talált megfelelő partnert, kiegészítve annak takarmány- és egyéb növénytermesztés tudományi hátterét. Az intézményi szervezetfejlesztés eredményeként az oktatás, kutatás, szaktanácsadás és a szolgáltatás tartalmát pontosabban kifejezve az Állattenyészési Kar neve Állattudományi Karra (továbbiakban: ÁTK), a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola neve Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karra (továbbiakban: PFK) változott.

A Kaposvári Egyetem 2000-ben készített intézményfejlesztési terve az Oktatási Minisztériumtól „A" (kiváló) minősítést kapott. Az intézményfejlesztési tervben az egyetem megfogalmazta jövőképét, annak kiteljesítéséhez szükséges tudományterületi képzési és kutatási, valamint szolgáltatási stratégiáját, és az ehhez szükséges humánerőforrás-fejlesztési, infrastrukturális fejlesztési koncepcióját. A stratégiai koncepciót intézményünk ez idáig sikeresen és időarányosan megvalósította. Gazdasági, gyógypedagógiai, társadalomtudományi, bölcsészeti és művészeti területeken számos új szak alapítási és indítási dokumentuma készült el az új karok fejlesztési koncepciójának megfelelően. Az „A" minősítésű IFT eredményeként az államilag finanszírozott beruházásokkal és sikeres humánerőforrás-fejlesztéssel megteremtődött a feltétele a megnövekedett hallgatói létszám fogadásának, új szakok és karok működtetésének. Elkészült az új oktatási épületegyüttes, hallgatói multifunkcionális központ, új központi könyvtár és 347 férőhelyes, új, modern kollégium. Az új épületek összterülete 14502 m2. A beruházások mellett a sikeres akkreditáció eredményeként a Kormány 218/2004. (VII.9.) sz. rendelete létrehozta a Kaposvári Egyetemen a Gazdaságtudományi Kart (továbbiakban: GTK) és a Művészeti Főiskolai Kart (továbbiakban: MFK). Az új karok létrejöttével négykarú(ÁTK, GTK, PFK, MFK) egyetemmé fejlődött intézményünk.

A GTK megalakulásával elindult intézményünkben a közgazdasági képzés. Korábban az Állattudományi Karon hosszú éveken át működtetett gazdasági agrármérnöki képzés erőforrásainak továbbfejlesztésével, a Corvinus Egyetemmel együttműködve közgazdász-gazdálkodási alapszak indult, pénzügyi szakirányon megnyitva a lehetőségét annak, hogy további gazdálkodási szakokkal bővülhessen a képzési kínálat. A Művészeti Főiskolai Kar (MFK) létrejöttével merőben új képzési területtel bővült az intézmény profilja. A rajz-, vizuális kommunikáció tanár, a színész, a látványtervező és a fotóriporter képszerkesztő szakok alapításával és indításával egy új vidéki művészeti képzési bázishely kialakulása körvonalazódik. A Kaposvári Egyetemen 15 éves múltra tekint vissza a Diagnosztikai Intézet, mely világszínvonalú oktató-kutató bázisával, képi diagnosztika alkalmazásával végez széles körű állattudományi kutatásokat, humángyógyászati szolgáltatást, és ezen túlmenően más tudományterületek művelése is dinamikusan fejlődik (pl. talajtan, erdészet-faipar, geológia, fizika, archeológia), kielégítve a szélesedő igényeket az együttműködő partner intézményekkel, vállalatokkal. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kutatógárdájával az oktatás, kutatás és humándiagnosztika területén egyaránt elismertséget jelent világszerte a Kaposvári Egyetemnek. A minőségi humánerőforrás-fejlesztés mellett a legmodernebb CT és MR berendezéseket használó intézet egy új onkoradiológiai épületegyüttes megépítésével biztosította az infrastruktúrát a sugárterápiás kutatásokhoz és humángyógyászati szolgáltatáshoz. A Kaposvári Egyetem Tanácsa 17/2004. (IX. 22.) számú határozata alapján 2005. január 1-jével létrehozta az Egészségtudományi Centrumot, mely részben önálló gazdálkodású egységként működik az egyetemen belül.

Intézményi stratégiánknak megfelelően további, a képzési, kutatási, szaktanácsadási és szolgáltatási kínálat bővítését célzó fejlesztések megvalósításáról döntött az Egyetemi Tanács, amikor elfogadta, hogy 2006. január 1-jétől az intézmény integráns része lett a Lovasakadémia Ágazat és a Vadgazdálkodási Tájközpont, a Kiskunfélegyházi Gímszarvas Tenyészeti Telephellyel együtt, amelyek a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kerültek vissza a Kaposvári Egyetemre. 2006-ban a MAB lefolytatta a Kaposvári Egyetem második akkreditációs értékelését, amely az egyetem „A" (a lehető legjobb) minősítésével zárult. Az értékelés hangsúlyozta az egyetem dinamikus fejlődését, tevékenységének több tudományterületre történő kiszélesítését. Sikeresen valósult meg a magas színvonalú oktatás és kutatás infrastrukturális, személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése.

Kiváló technikai feltételek mellett megoldott a karok közötti együttműködés, a lineáris oktatási rendszerre való átállás más felsőoktatási intézményekhez viszonyítva kevesebb problémát vetett fel.

Karok, szakokSzerkesztés

Agrár- és Környezettudományi KarSzerkesztés

AlapképzésekSzerkesztés

Környezetmérnöki BScSzerkesztés

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetésében részt vállalni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki BScSzerkesztés

Olyan önálló agrármérnöki alapszak, mely az állattenyésztési, növénytermesztés és élelmiszer-előállítási ismereteken túl a lóval kapcsolatos tudományterületekre is fókuszál. A képzés - a BSc szakok alapcélkitűzéseiből adódóan – gyakorlatorientált, és a lovas társadalom szakemberhiányát hivatott pótolni, hozzájárulva a hazai lovas kultúra fejlődéséhez.

Mezőgazdasági mérnöki BScSzerkesztés

Karunkon a mostani BSc képzéshez nagyon hasonló szakirányú agrár képzés több mint 30 éve folyik. A mezőgazdasági mérnök képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az alapszak műveléséhez magas szakmai intelligenciával, idegen nyelvi kommunikációs készséggel, széleskörű természettudományi, agrárműszaki, élelmiszergazdasági és technológiai ismeretekkel, valamint az állat- és a növénytudomány területén speciális elméleti és gyakorlati képzettséggel rendelkeznek. Ennek birtokában képesek az állati és növényi termék előállítás termelési, elsődleges feldolgozási, értékesítési folyamatainak tervezésére, irányítására, szervezésére, önálló gazdálkodásra, egyéni és társas vállalkozások működtetésére.

Természetvédelmi mérnökSzerkesztés

A természetvédelmi mérnökök szakterülete a természeti értékek védelme és az ezekkel való gazdálkodás. Ők olyan ökológiai, környezet- és természetvédelmi szemléletű szakemberek, akik munkájuk során napi kapcsolatban vannak az élővilággal, a természettel, a természetben gazdálkodókkal, munkájuk céljának tekintik a védett értékek megőrzését. A végzettek feladatának nagy része szervezés, irányítás, problémakezelés, ami a környezettudatos szemléletmód és a szakmai tudás – például erdőkezelési, mezőgazdasági, vízkormányzási, vad- és halgazdálkodási, fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési, tájrekonstrukciós ismeretek – mellett kapcsolatteremtő, problémamegoldó és kommunikációs készségeket is feltételez.

Osztatlan képzésSzerkesztés

Agrármérnök OSzerkesztés

A képzés célja agrármérnökök képzése, akik a szakmai, társadalmi, közösségi elvárásoknak sokoldalúan képesek megfelelni. Az agrártudományok területén szükséges természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap- és alapozó ismereteket, valamint az ezekre épülő mezőgazdasági szakmai ismereteket képesek szintetizálni és az agrárszakmában jelentkező feladatok megoldása során alkalmazni. A tervezési és szervezési feladatokat magas szinten tudják ellátni. Alkalmasak a tudományos munka végzésére, szakirányú továbbképzésbe történő bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

MesterképzésekSzerkesztés

Állattenyésztő mérnöki MScSzerkesztés

Az állattenyésztő mérnöki (MSc) mesterszakon a képzés célja, olyan már felsőfokú diplomával (BSc) rendelkező szakemberek képzése, akik a gazdasági-, a sport és hobbi célú állattenyésztés sajátosságainak megfelelő további természettudományos, agrárműszaki, élelmiszergazdasági, termék-feldolgozási valamint speciális állattudományi ismeretek elsajátítása révén képesek az állati termék termelés, feldolgozás, értékesítés vagy szolgáltatás komplex szakmai és vezetési feladatainak megoldására, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló tervező, szintetizáló és innovációs fejlesztési tevékenység végzésére.

Az okleveles állattenyésztő mérnökök, elméleti és gyakorlati felkészültségük alapján részt vehetnek az agrártudományok, kiemelten az állattudományok területén tudományos kutatómunkában, az állattenyésztési ágazatok komplex technológiai rendszereinek kidolgozásában és azok adaptálásában, különböző állatfajok tenyésztő-nemesítő munkájának tervezésében és irányításában, szakirányú továbbképzésekben, és alkalmasak arra, hogy a mesterszakra épülő, szervezett doktori (PhD) képzésben folytassák tanulmányaikat.

Szakirány és specializáció:

 • gazdasági állatok tenyésztése és szaporítása
Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MScSzerkesztés

A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (MSc) mesterszakon a képzés célja, olyan már felsőfokú diplomával (BSc) rendelkező szakemberek képzése, akik rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű, alapelveiben az Európai Unió szabály-rendszerében foglaltakkal azonos termékpálya szemléletű, komplex ismeretanyaggal és felkészültek a takarmányozási ipar, valamint a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, ökonómiai, környezetvédelmi és minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatok ellátására. A mesterszakon végzett takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökök megfelelő ökológiai alapokkal, valamint mezőgazdaság- és gazdaságtudományi ismeretekkel fognak rendelkezni ahhoz, hogy a munkájuk során a fenntarthatóság elvét képviseljék. A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori (PhD) képzés keretében történő folytatására.

Felsőfokú szakképzésekSzerkesztés

 • Ménesgazda
 • Mezőgazdasági

Szakirányú továbbképzésekSzerkesztés

 • Halászati szakmérnök
 • Juh- és kecskeágazati szakmérnök
 • Lótenyésztő
 • Növényvédelmi szakmérnök
 • Sertéstenyésztő szakmérnök
 • Szarvasmarha tenyésztő szakmérnök
 • Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök

Doktori iskolaSzerkesztés

Az Állattenyésztési tudományok Doktori Iskola építve a nemzetközileg is elismerést kivívott klasszikus állattenyésztési kutatási területeire, valamint azokra az új kihívásokra, amelyek szellemében az elmúlt évtizedben kiszélesítette és multidiszciplinárissá tette kutatásait, az alábbi komplex kutatási témákban végez feladatorientált és multidiszciplináris jellegű kutatómunkát:

 • Élelmiszerminőséggel és – biztonsággal összefüggő kutatások: Az állati eredetű élelmiszer előállítás tejes vertikumának átfogása, a „szántóföldtől a fogyasztóig” szemlélet megvalósítása, a minőségi és biztonságos termelést biztosító takarmányozás megalapozása. Állatnemesítés, a változó fogyasztói igényeket kielégítő új fajták, vonalak modern módszereken alapuló (molekuláris biológia, CT, MRI) szelekcióval történő előállítása.
 • Az állati eredetű élelmiszer előállítás (tartás, takarmányozás) környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata: Környezetbarát állati termék előállítás módszereinek komplex kifejlesztésére. A nagyvadtenyésztés- (gímszarvas, dámszarvas, muflon és vaddisznó) és hasznosítás számos kérdésének kutatása modell, félüzemi és üzemi szinten.
 • Az életminőség javításához hozzájáruló kutatások: Társ-, hobby- és sportállat tartással és tenyésztéssel összefüggő kutatások. Olyan technológiai fejlesztések tudományos megalapozása, amelyek az állati jóllét kritériumainak is eleget tesznek az állati eredetű termék előállítás minden területén.
 • Csúcstechnológiák alkalmazása az állattudományban: A digitális képalkotó diagnosztikai módszerek (CT, MR) alkalmazása az állat-, az állatorvos- és az orvostudomány területén. Fejlesztés a molekuláris biológia irányában a K+F+I legkülönbözőbb területein (pl. nemesítés, orvosi és gyógyszerészeti kutatások, molekuláris takarmányozás, mikrobiológia).

Gazdaságtudományi KarSzerkesztés

A kar célja, hogy korszerű elméleti tudásanyagon nyugvó, gyakorlatorientált képzéssel a vállalati és intézményi gazdálkodás, az igazgatás, a vidékfejlesztés és a gazdaságtudomány területein versenyképes tudást adjon hallgatóinak.

AlapképzésekSzerkesztés

Kereskedelem és marketing BASzerkesztés

A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Választható modulok:

 • WEBmarketing modul
 • Élelmiszermarketing modul
 • Cégvezetés modul
 • Speciális vállalkozások marketingje modul
 • Kereskedelmi logisztika modul
Nemzetközi tanulmányok BASzerkesztés

A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a globális problémák iránt érzékeny, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen. A szak elvégzése után a hallgatók alkalmasak lesznek az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére, hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek lesznek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Szakirány és specializáció:

 • Európa tanulmányok
Pénzügy és számvitel BASzerkesztés

A szak hallgatói rendelkeznek a megfelelő gyakorlattal a számviteli szakfeladatok irányítására, képesek a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli rendjének és költséggazdálkodási rendszerek kialakítására. A képzés célja olyan szakemberek képzése a közszféra számára, akik üzleti, közgazdasági, társadalomtudományi területeken tudják kamatoztatni magas szintű pénzügyi, számviteli ismereteiket. Ezen belül is elsősorban az egészségügy, az oktatás, illetve a regionális és önkormányzati irányító szerveknél tölthetnek be közép- és felsővezetői munkaköröket a pénzügyi, gazdasági területen, valamint szakmai területek vezetőiként gazdasági ügyekben is megfelelő jártasságot szereznek.

Szakirányok és specializációk:

 • Vállalkozási specializáció
 • Közpénzügy specializáció
Vidékfejlesztési agrármérnök BScSzerkesztés

A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel.

MesterképzésekSzerkesztés

Pénzügy MScSzerkesztés

A képzés elvégzése után a hallgatók olyan magas szintű pénzügyi, közgazdaságtudományi műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberekké válnak, akik, képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve mikro szinten egyaránt. Az emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterszakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, az állami és magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi szakirodalom feldolgozására és gazdagítására, valamint a PhD képzési programokhoz való csatlakozásra.

Regionális és környezeti gazdaságtan MScSzerkesztés

A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak alkalmas a piacképes szaktudás megszerzésére és a hallgatók továbblépési lehetőségeinek megteremtésére. A mesterszak igényes elméleti alapjai és erőteljes gyakorlatorientáltsága biztosítja azt, hogy a végzett hallgatók a munkaerő-piacon való helytállás mellett a kutatási, fejlesztési programok kidolgozásában, végrehajtásában is kellő önállósággal részt tudjanak venni.

A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak végzettjei iránt tartós munkaerő-piaci igényeket jelez az EU-források igénybevételével és felhasználásával, a projektek menedzselésével, valamint ellenőrzésével kapcsolatos kormányzati, önkormányzati, térségi és vállalkozói feladatok sokasodása. A fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás előtérbe kerülése révén a környezetvédelem, és a környezetgazdálkodás intézményei részéről is hasonló szükségletek jelennek meg.

Vidékfejlesztési agrármérnök MScSzerkesztés

A képzés célja olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Felsőfokú szakképzésekSzerkesztés

 • Kereskedelem és marketing
 • Pénzügy és számvitel

Szakirányú továbbképzésekSzerkesztés

 • Agrárközgazdasági szakközgazdász / Agrárközgazdasági specialista
 • Diplomás költségvetési ellenőrzés szakreferens
 • Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász / Felszámolási és vagyonfelügyeleti speci­a­lis­ta
 • Keresztény értékrendű vezetési szakközgazdász / Keresztény értékrendű vezető
 • Regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser
 • Regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök

Doktori iskolaSzerkesztés

A Doktori Iskola a hagyományos egyetemi szakokon (agrármérnök, gazdasági agrármérnök és gazdálkodási szakok) kívül az egyetemen akkreditált pénzügy, regionális gazdaságtan és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szakokra épül. Ezen kívül fogadja a más gazdasági jellegű mesterképzési szakokon (logisztikai menedzsment, a marketing, a master of business administration (MBA), a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a turizmus menedzsment, a vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés) végzett szakembereket is.

A Doktori Iskola elősegíti a legtehetségesebb diplomás szakemberek további szakmai fejlődését, önálló tudományos és innovatív munkára teszi őket képessé. Ez a biztosítéka annak, hogy a végzős szakemberek a doktori fokozat megszerzésével megállják a helyüket az oktatási és kutatási utánpótlás soraiban éppen úgy, mint a gazdasági élet magas tudományos igényű posztjain.

Rippl-Rónai Művészeti KarSzerkesztés

AlapképzésekSzerkesztés

Fotográfia BASzerkesztés

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az értelmiségi lét igényeinek megfelelő, szakmai szempontból magasan képzett fotográfus tervezők, akik az alkalmazott és az autonóm fényképezés terén alkalmasak szakmai feladatok magas szintű megoldására. A képzés biztosítja a szakmai feladatok ellátásához szükséges művészeti, művelődéstörténeti, tervezői, technikai, továbbá a kor színvonalán álló és továbbfejlesztésre alkalmas fotográfiai ismereteket, a fotográfusi munkához szükséges magyar és idegennyelvi kommunikációs képességeket. A képzés felkészíti a hallgatót a munkaerőpiacon történő érvényesülésre és tanulmányainak fotográfustervező művész mesterszak (MA) szinten történő folytatására.

Képalkotás BASzerkesztés

A végzettek alkalmasak a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek tanulmányozására és azok autonóm módon történő felhasználására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik vizuális és környezetkultúra-tanár szakon mesterképzésben (MA) történő folytatásához. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a tradicionális, valamint a kortárs képalakítás és képalkotás terén.

Választható szakirányok:

 • Képalkotás festő, grafikus
 • Mozgóképkultúra- és média
Látványtervezés BASzerkesztés

A látványtervezés szakon alapkövetelmény a rajzkészség. A képzés során hangsúlyos a rajz és a festés, ezen belül az anatómia és a tárgyábrázolás. Elméleti tárgyak - így pélául a környezetkultúra, a dramaturgia, a viselettörténet, a művészettörténet, a dráma- és színháztörténet, az építészettörténet -, a szakmai tudást erősítik, a sokoldalú művészszemélyiség kialakulását szolgálják. Cél az olyan szakemberek képzése, akik átfogó művészetszemlélettel és szakmatörténeti ismerettel, korszerű technológiák területén szerzett jártassággal oldják meg a rájuk bízott tervezői feladatokat.

Választható specializációk:

 • díszlet- és jelmeztervezés,
 • díszlet- kiállítás-és arculattervezés,
 • díszlet- és bábtervezés,
 • jelmez- és bábtervezés.
Média design BASzerkesztés

A szak képzési célja kreatív audiovizuális média designer szakemberek képzése a médiakommunikáció, a szórakoztató- és reklámipar, egyéb művelődési és kulturális területek, a hálózati- és interaktív média, az új-média kutatás, a kiállítási- és prezentációs ipar, az adat-vizualizáció és digitális archiválás, a tudományos- és oktatási ismeretterjesztő, vizualizációs ipar számára, akik képesek alkalmazkodni a médiakommunikáció- és technológia változásaihoz a média designeri feladatokban. Interdiszciplináris tudással rendelkeznek, és rugalmasan és változatos módon élnek a folyamatosan megújuló technikai, szoftverhasználati és kreatív lehetőségekkel. Képesek és alkalmasak kreatív teamek tagjaként változatos szerepkörökben dolgozni a médiaipar szegmenseiben. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Osztatlan képzésSzerkesztés

Színművész OSzerkesztés

A színművész mesterszak képzés tantárgystruktúrája magába foglalja mind a gyakorlati, mind az elméleti ismereteket. A gyakorlati képzés a színészethez szükséges technikai és pszichikai adottságok és készségek kialakítását, fejlesztését jelenti. Az ehhez vezető út a művészi beszéd, színpadi és koreografált mozgás, az ének és hangszeres zenei ismeretek elsajátítása. A technikai alaptantárgyakra épülő színészmesterség-képzés, a prózai és zenés színészi játék célja a művészi alkotómunkára való fizikai, lelki és szellemi alkalmasság kialakítása, az ehhez szükséges tapasztalatok, a koncentráció, az együttműködési készség fejlesztése. Tanulmányaik befejeztével a hallgatók képesek lesznek személyiségük tudatos fejlesztésére, nyitottságuk megőrzésével a színházi konvenciók működtetésére, megújítására; a jellem- és szerepformálás bonyolult folyamatainak működtetésére; saját, önálló színészi technikák kialakítására; az önálló, megközelítésen alapuló, hiteles alkotómunkára.

A színművész képzési szak célja olyan színművészek képzése, akik alkalmasak a hazai színházi műhelyekben, a filmes és televíziós produkciókban, a rádiós előadó-művészetekben, illetve filmszinkronizálási munkákban magas szintű színművészeti tevékenység folytatására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik művészeti doktori képzésben (DLA) történő folytatásához.

Kötelezően választható szakirány:

 • prózai színész

MesterképzésSzerkesztés

Fotográfia MASzerkesztés

A program célja egy olyan műhely és alkotói közösség létrehozása, amelyben a hallgatók megismerik a kor jelentősebb irányzatait, az audióvizuális műfajok alkotói felhasználását, alakításának lehetőségeit, a médiaművészeti és fotográfiai szcéna struktúráját és működését. Egy olyan interaktív oktatási modell, tudásalap és alkotói műhely, amely segítséget nyújt a hallgatók számára interdiszciplináris tudás megszerzésére és az alkotói ambíciók megvalósítására, valamint lehetőség az oktatói, előadói munka vállalásához hazai és külföldi felsőfokú intézményekben. A képzés a doktori iskolában való részvételre is felkészít.

Pedagógiai KarSzerkesztés

AlapképzésekSzerkesztés

Csecsemő- és kisgyermeknevelő BASzerkesztés

A képzésben résztvevők többek között a 0-5 éves gyermekek fejlődéséről, gondozásáról, neveléséről, játékáról, a máshogy fejlődő gyermekek korai fejlesztéséről, a családok támogatásáról, a kisgyermekeknek ajánlható mesékről, versekről, dalokról tanulhatnak, bepillantást kapnak a kisgyermeknevelés rendszerének működésébe, a kisgyermekkori kutatások új eredményeibe.

Gyógypedagógia BASzerkesztés

Olyan gyógypedagógusok képzése, akik e tevékenységhez szükséges képességek, továbbá szakterületük elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak, továbbá képesek választott szakirányukon a diagnosztikus, fejlesztő, tanító, terápiás és rehabilitációs módszerek alkalmazására.

Szakirányok és sepcializációk:

Logopédia, tanulásban akadályozottak pedagógiája, pszichopedagógia – szakiránypáros képzés formájában (a szakirányok közül majd kettőt kell választani).

Óvodapedagógus BASzerkesztés

A képzés célja, olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az óvodapedagógus szakon tanulók a 3–7 éves korosztály nevelésére készülnek fel elméleti ismeretek és pedagógiai gyakorlat megszerzésével

Tanító BASzerkesztés

A képzési cél olyan pedagógiai szakemberek felkészítése, akik alkalmasak az általános iskola 1–6. osztályában tanuló gyermekek oktatására és nevelésére. A tanító végzettség feljogosítja a nálunk végzett hallgatókat az 1–4. osztályban valamennyi, az 5–6. osztályban pedig legalább egy, az oklevélben megnevezett műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak ellátá

Szakirányok és specializációk:

Műveltségterületi modulok: (kötelezően választandó, rotációban működő)

magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, természetismeret, ének-zene, technika, testnevelés

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolával együttműködve lehetőség van hitoktató diploma megszerzésére a tanító szakkal párhuzamosan.

Szakirányú továbbképzésekSzerkesztés

 • Digitális médiakommunikáció területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 • Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő
 • Fejlesztő biblioterápia
 • Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 • Kora gyermekkori intervenció területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (Kaposvári képzési helyszínnel)
 • Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (Budapesti képzési helyszínnel, Független Pedagógiai Intézet)
 • Kutyaterápiás fejlesztő szakember
 • Mérési-értékelési feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés
 • Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 • Tanító szak kiegészítő műveltségterületi képzés
 • Társállat-terápiás fejlesztő szakember

ForrásokSzerkesztés

 1. Kozák Péter: Guba Sándor mezőgazdasági mérnök. Névpont. (Hozzáférés: 2016. április 6.)