Kategória:Szófajok

Ide az alábbi fogalmak kerülnek altípusaikkal együtt: ige, főnév (köznév, tulajdonnév), melléknév, számnév (határozott, határozatlan), névmás (főnévi, melléknévi, számnévi), határozószó, igenév (főnévi, melléknévi, határozói), indulatszó, igekötő, névutó, névelő, kötőszó, módosítószó.

Az olyan fogalmakat, mint állítmány, alany, tárgy, határozó, jelző, lásd a Mondatrészek kategóriában.