A katolikus nagygyűlés egy ország vagy országrész katolikusainak összejövetele időszerű egyházi és társadalmi kérdések tudatosítására és megoldására.

KialakulásaSzerkesztés

A XIX. században uralomra jutó politikai ideológia, a liberalizmus célul tűzte ki az állam és egyház szétválasztását. A szeparáció sok konfliktust eredményezett - különösen a katolikus egyházzal -, melyet német mintára kultúrharcnak is szokás nevezni. Az antiklerikális (egyházellenes) politikára adott válaszként kezdték szervezni a katolikus nagygyűléseket, elsőként a németországi Mainzban 1848-ban. A német példát több európai ország, Belgium, Ausztria, Svájc és Magyarország is követte.

A magyarországi katolikus nagygyűlésekSzerkesztés

Az egyházpolitikai törvények körüli küzdelmek során, 1894-ben rendezték meg az első fővárosi katolikus nagygyűlést, többek között Zichy Nándor bábáskodásával. Ez volt az előzménye az országos katolikus nagygyűléseknek. 1900 és 1943 között összesen 31 országos katolikus nagygyűlést szerveztek, két kivételtől eltekintve valamennyit Budapesten. 1933-ig a nagygyűléseket az Országos Katolikus Szövetség, attól kezdve az Actio Catholica szervezte. Az egyes nagygyűlések programját egyházi szertartások és a kor jeles szónokainak előadásai alkották, ehhez társultak különböző katolikus szervezetek gyűlései. A nagygyűlések leglátványosabb elemét az eucharisztikus körmenetek jelentették.

Az országos katolikus nagygyűlések folytatásának tekinthető az 1947-ben megrendezett Nemzeti Mária Kongresszus.

ForrásokSzerkesztés

  • Adriányi Gábor: Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Vigilia 2000/10. 739-746.
  • Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945. Bp. 1997. 127-130.
  • Gianone András: Az Actio Catholica története Magyarországon. Bp. 2010. 98-99, 204.
  • Gianone András: Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1933-1947. Válogatott beszédek és tudósítások. Bp. 2017.
  • Gianone András - Klestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Bp. 2017.
  • Gianone András - Klestenitz Tibor: Tizenegy katolikus nagygyűlés az első világháború után. In: Gianone András - Klestenitz Tibor: Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1920-1932. Válogatott beszédek és tudósítások. Bp. 2016.
  • Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században. Budapest-Pécs 2014. 437-514
  • Magyar katolikus lexikon
  • Mészáros István: Boldogasszony Éve 1947/48. Bp. 1994. 54-89
  • Szögi László: A katolikus nagygyűlések Magyarországon. In: Egyházak a változó világban. A nemzetközi egyháztörténeti konferencia előadásai. 1991. május 29–31. Szerk. Bárdos István – Beke Margit. Esztergom, 1991.