Kazak ábécé

A kazak (oroszosan kazah) ábécé (kazakul: Қазақ кирилл әліпбиі vagy qazaq älipbïi) a kazak nyelv[1] cirill betűs írására szolgál 2031-ig, amikorra a latin betűs írásra való áttérés befejezését tervezik.

A kazakot a XI. századtól arab írással írták, 1924-től az Ahmet Bajturszinuli által a kidolgozott, az arabban amúgy nem létező kazak hangok leírására szolgáló ۆ, گ, ڭ, پ és چ betűkkel kibővített változatával. Ezt hivatalosan 1929-ig használták; ekkor váltottak a latin írásra, melyet a cirill ábécé 1940-es bevezetéséig használtak.[2] Az arab írást ma is használják a kazak írására Afganisztánban, Iránban és a kínai Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen. A törökországi és európai diaszpórák a török ábécét használják.

2017. szeptember 11-én határozott a kazak kormányzat egy új latin betűs írás[3] bevezetéséről. Nurszultan Nazarbajev kazak köztársasági elnök 2017. október 27-én elrendelte, hogy 2025-től a kazak nyelvet latin betűkkel írják le a cirill helyett.[4] Ezt módosította egy 2018. február 19-én kiadott újabb elnöki rendelet. A legutóbbi változatot 2021. január 28-án tette közzé Aszkar Mamin miniszterelnök, és bevezetését is elhalasztották a 2023 és 2031 közötti évekre.[5]

A cirill betűs ábécé szerkesztés

A kazak ábécé 42 betűből áll, 33 az orosz ábécéből származik, melyhez hozzáadták a Ә, Ғ, Қ, Ң, Ө, Ұ, Ү, Һ, І betűket (az Ұ helyett 1957-ig a Ӯ-t használták). A В, Ё, Ф, Х, Һ, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ь és Э betűk csak orosz vagy más idegen eredetű szavakban fordulnak elő. A hétköznapi beszédben a Қ-t és a Х-t ugyanúgy ejtik, a Һ ejtése pedig megfelel az orosz Х-nak.

A táblázat a megreformált arab, a cirill betűs ábécét, és azok ismert átírásait mutatja. (Zárójelben, dőlttel az ábécében nem szereplő betűkre alkalmazott betűpárok.)

nagy-
betű
kis-
betű
betűnév 2021.
jan. 28.
НҚА 637[6]
2018. február
НҚА 569[7]
2017. szept.
ZAZ[8]
(tervezet)
Qaz-
Aqparat[9]
pinjin
1964-84
Jaŋalif[10]
1929-1940
arab[11]
1929-ig
ISO 9[12]
1995. évi
ALA-LC[13] KNAB[14] Allworth[15] BGN/
PCGN[16]
IPA
А а a A a a а a a a a ا a a a a a [a]/[ɑ]
Ә ә ә Ä ä á a’ ae ä ә ә ٴا ă ä ä ä [æ]
Б б бе B b b b b b b b ب b b b b b [b]
В в ве V v v v v v v v ۆ w v v v v [v]
Г г ге G g g g g g g g گ g g g g g [g]
Ғ ғ ға Ğ ğ ǵ g’ gh ğ ƣ ƣ ع ġ gh ğ gh gh [ɣ]/[ʁ]
Д д де D d d d d d d d د d d d d d [d]
Е е йе E e e e e e ê e ه e e e e e [e]
Ё ё йо (İo io) ?[17] ?[18] ?[19] yo (yo) jo يو ë ë yo ya yo [jo]
Ж ж же J j j j zh j j ç ج ž zh c j, zh[20] zh [ʒ]
З з зе Z z z z z z z z ز z z z z z [z]
И и ый İ i[21] ı[22] i’[23] i ï (iy) ij ي i i ī i ī [ɯj]/[ij]/[i]
Й й қысқа и İ i[21] ı[22] i’[23] j y y j ي ĭ j y y y [j]
К к ка K k k k k k k k ك k k k k k [k]
Қ қ қа Q q q q q q ⱪ, q q ق ķ q q q q [q]
Л л эл L l l l l l l l ل l l l l l [l]
М м эм M m m m m m m m م m m m m m [m]
Н н эн N n n n n n n n ن n n n n n [n]
Ң ң эң Ŋ ŋ ń n’ ng ñ ng ڭ ņ ng ñ ng ng [ŋ]
О о о O o o o o o o o و o o o o o [o]
Ө ө ө Ö ö ó o’ oe ö ө ө وٴ ô ȯ ö ö ö [ø]
П п пе P p p p p p p p پ p p p p p [p]
Р р эр R r r r r r r r ر r r r r r [r]
С с эс S s s s s s s s س s s s s s [s]
Т т те T t t t t t t t ت t t t t t [t]
У у ұу U u ý y’ w w w uv ۋ u u ū, w[24] u ū [w]/[uw]/
[yw]/[u]
Ұ[25]) ұ[25]) ұ Ū ū u u u u u u وُ ū u ŭ u [ʊ]
Ү ү ү Ü ü ú u’ ue ü ü y ٴوُ ù ü ü ü [ʏ]
Ф ф эф F f f f f f f f ف f f f f f [f]
Х х ха H h[26] h[26] h[26] h[26] x x x ح h kh x kh kh [x]/[χ][27]
Һ һ һа H h[26] h[26] h[26] h[26] h h ھ h h h [h][28]
Ц ц це ?[29] ?[30] c c ts تس c ts ts ts ts [t͡s]
Ч ч че ch c’ ch ç c چ č ch ç ch ch [t͡ʃ]
Ш ш ша Ş ş sh s’ sh ş (s)h c ش š sh ş sh sh [ʃ]
Щ щ ща ?[17] ?[18] ?[19] şş شش ŝ shch şç shch shch [ʃt͡ʃ]/[ʃː]
Ъ ъ жуандық
белгі
- - - - - - " " " " " -
Ы ы ы Y y y y y ı e ь ى y y ı ï y [ɯ]/[ɣ]
І і і I ı i i i i i i ٴى ì ī i ĭ i [i]/[ɪ]
Ь ь жіңішкелік
белгі(сі)
- - - - - - ' ' ' ' ' -
Э э э ?[17] ?[18] ?[19] e e ه è ė è ë ė [e]
Ю ю йұ (İu iu) ?[17] ?[18] ?[19] yu (yu) ju يۋ û iu yu yu yu [ju]/[jy]
Я я йа (İa ia) ?[17] ?[18] ?[19] ya (ya) ja يا â ia ya ya ya [ja]/[jɑ]

Latin ábécék szerkesztés

A ma használatos cirill ábécé bevezetése előtt, 1929-től 1940-ig egy latin alapú írást használtak, néhány sajátos betűvel, melynek a sorrendje a következő volt: Aa, Bв, Cc, Çç, Dd, Ee, Əə, Ff, Gg, Ƣƣ, Hh, Xx, Ii, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, N̡n̡, Oo, Ɵɵ, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Yy, Vv, Zz, Ьь.

Az 1950-es években fölmerült, hogy a Kínai Népköztársaságban élő kazakok írásbeliségét szovjet mintára a cirill betűs ábécével írják át. Azonban ezt az elképzelést a szovjet-kínai kapcsolatok megromlásának következtében elvetették. Végül, még az 1950-es években a központi kormányzat úgy rendelkezett, hogy a kazak nyelvű írásokat a kínai írás latin betűs változatára, a pinjinre alapozott latin ábécével írják át. Ezt az ábécét hivatalosan 1964 és 1984 között használták, mindazonáltal továbbra is használható a tudományban és a technológia területén, valamint dokumentumokban és egyéb anyagokban.[31] Ennek 33 betűje: Aa, Bв, Dd, Ee, Êê, Əə, Ff, Gg, Ƣƣ, Hh, Ⱨⱨ, Ii, Jj, Kk, Ⱪⱪ, Ll, Mm, Nn, Ng ng (N̡n̡) Oo, Ɵɵ, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Üü, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.

A Szovjetunió felbomlása után kidolgoztak egy új latin betűs ábécét, amivel leváltani szándékoztak a jelenleg használt cirill írást. Végül is ez a rendszer nem került bevezetésre, de számos helyen – például az ország hivatalos híroldalán, a Kazinformon[32] is – használják, a cirill írás alternatívájaként. Ennek betűrendje a következő: Aa, Ää, Bв, Cc, Çç, Dd, Ee, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Xx, Iı, İi, Ïï, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Ññ, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Ww, Yy, Zz.

2017. szeptember 11.-én a kormány új tervet fogadott el a cirill írásról latinra való átállásról. Ebben egy teljesen új rendszert dolgoztak ki, melyben nem használnak mellékjeles betűket (sőt még az X-et sem), csak a latin alapbetűket és betűkapcsolatokat. A tervet 2017. október 27-én Nurszultan Nazarbajev elnök is jóváhagyta, és ezzel megkezdődött az átállás a latin betűs írásra, melynek végső határidejeként 2025-öt határozták meg.[33] Ugyanakkor bemutatták az új kazak latin betű hivatalos verzióját, amely azonban nem azonos a szeptemberben bemutatottal.[34] Ez az ábécé már szándékosan nem tartalmaz kettős betűket (mint például az angol „sh” vagy „ch”) vagy mellékjeleket (mint például a német „ä” vagy a török „ç”). Ehelyett a kazak cirill írás betűit közvetlenül latin betűkre írják át, mivel azonban a kazaknak több hangja van, mint a latin ábécé betűi, ezért az aposztrófot használják minden olyan hang átírásához, amelyeknek nincs közvetlen egyenértékű betűje a latin rendszerben. E tervezet szerint az ábécé a következő lenne: Aa, A’a’, Bb, Dd, Ee, Ff, Gg, G’g’, Hh, Ii, I’i’, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, N’n’, Oo, O’o’, Pp, Qq, Rr, Ss, S’s’, C’c’, Tt, Uu, U’u’, Vv, Yy, Y’y’, Zz.

2018. februárjában ismét megváltozott a rendszer, egy új elnöki rendelettel felülírták a 2017-es változatot. A 2018-as rendszerben aposztróf helyett éles ékezetet használnak (á, ǵ, ń, ó, ú, ý) és van két kettős betű (ch, sh), ami alapján az ábécé a következőképp alakul: Aa, Áá, Bb, Dd, Ee, Ff, Gg, Ǵǵ, Hh, Ii, Iı, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Ńń, Oo, Óó, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Úú, Vv, Yy, Ýý, Zz, Sh sh, Ch ch.

2019 októberében Kazahsztán új köztársasági elnöke, Kaszim-Zsomart Tokajev kezdeményezte a latin betűs ábécé ismételt felülvizsgálatát, amelynek középpontjában a kazak nyelv eredeti hangjainak és kiejtésének megőrzése áll.[35][36] A nyelvészek, oktatási intézmények és a közvélemény bevonásával kialakított, továbbfejlesztett latin ábécé 31 betűt tartalmaz. A kettős betűk (ғ/gh, ң/ng, ш/sh) és a kazak nyelv azon sajátos hangjainak jelölésére, amiket a latin ábécé betűi nem fednek le (ә, ө, ұ, ү) a nemzetközi gyakorlatban is gyakran alkalmazott diakritikus jeleket használnak, úgy mint tréma (◌̈ umlaut) ä (ә), ö (ө), ü (ү), macron (◌̄ vonal) ū (ұ), cédille (◌̦ bal farok) ş (ш), breve (◌̆ csónak) ğ (ғ) valamint palatális (bal) horog (◌̧ ) ŋ[37] (ң). Ugyanakkor nem ad átírást a я és a ю, valamint ё (1951-től), ц, ч, щ, ъ, ь, э betűkre, amelyek csak az orosz vagy orosz közvetítéssel, orosz helyesírás szerint írt szavakban fordulnak elő. Ez a latin betűs ábécé-változat közel áll a törökhöz, noha tartalmaz olyan betűket, amik abban nincsenek meg (ä, q, ŋ), másokat mellőz (ц/c ч/ç), és egyes betűk hangértéke is némileg eltér a törökétől (i, ı, y).

 
A kazak betűk QWERTY szabvány szerinti billentyűzetkiosztása – 2021-ben. Sárga alapon a latin ábécétől eltérő betűk, pirossal a latin betűs kazak ábécében nem szereplő betűk (C, W, X). A közzétett anyagból nem derül ki az írásjelek és egyéb karakterek helye a billentyűzeten.

A 2021. január 28-án közzétett latin betűs kazak ábécé:

A a
(А а)
Ä ä
(Ә ә)
B b
(Б б)
D d
(Д д)
E e
(Е е)
F f
(Ф ф)
G g
(Г г)
Ğ ğ
(Ғ ғ)
H h
(Х х, Һ һ)
I ı
(І і)
İ i
(И и, Й й)
J j
(Ж ж)
K k
(К к)
L l
(Л л)
M m
(М м)
N n
(Н н)
Ŋ ŋ
(Ң ң)
O o
(О о)
Ö ö
(Ө ө)
P p
(П п)
Q q
(Қ қ)
R r
(Р р)
S s
(С с)
Ş ş
(Ш ш)
T t
(Т т)
U u
(У у)
Ū ū
(Ұ ұ)
Ü ü
(Ү ү)
V v
(В в)
Y y
(Ы ы)
Z z
(З з)

A fentebbi cirill betűs táblázatban megtekinthető és összehasonlítható az összes latin betűs ábécé a ma használatos cirill írással.

Billentyűzet szerkesztés

 
A kazak billentyűzet

A kazak cirill billentyűzet az oroszon alapul, az abban nem szereplő betűk a felső számbillentyűkön kaptak helyet.

Az Unicode megjelenése előtt a kazak kódolására a СТ РК 920-91 (DOS) és a СТ РК 1048—2002 (Windows) kódrendszereket használták.

Példa szerkesztés

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából:

reformált arab írással

1912-től

بارلىق ادامدار تۋمىسىنان ازات جانە قادىر-قاسيەتى مەن قۇقىقتارى تەڭ بولىپ دۇنيەگە كەلەدى۔ ادامدارعا اقىل-پاراسات، ار-وجدان بەرىلگەن، سوندىقتان ولار ٴبىر-بىرىمەن تۋىستىق، باۋىرمالدىق قارىم-قاتىناس جاساۋلارى ٴتيىس۔
Jaŋalif írással

1929-1938

Barlьq adamdar tьvmьsьnan azat çəne qadir-qasijeti men quqьqtarь teꞑ ʙolьp dynijege keledi. Adamdarƣa aqьl-parasat, ar-oçdan ʙerilgen, sondьqtan olar ʙir-ʙirimen tьvьstьq, ʙavьrmaldьq qarьm-qatьnas çasavlarь tijis.
Jaŋalif írással

1938-1940

Barlьq adamdar tumьsьnan azat çəne qadjr-qasietj men qūqьqtarь teꞑ ʙolьp dyniege keledj. Adamdarƣa aqьl-parasat, ar-oçdan ʙerjlgen, sondьqtan olar ʙjr-ʙjrjmen tuьstьq, ʙauьrmaldьq qarьm-qatьnas çasaularь tijs.
cirill betűs írással

1940-től

Барлық адамдар тумысынан азат және қадір-қасиеті мен құқықтары тең болып дүниеге келеді. Адамдарға ақыл-парасат, ар-ождан берілген, сондықтан олар бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс.
pinjin írással

1964-1984

Barleⱪ adamdar tewmesenan azat jənê ⱪadir-ⱪasiyêti mên ⱪuⱪeⱪtare têng bolep düniyêgê kêlêdi. Adamdarƣa aⱪel-parasat, ar-ojdan bêrilgên, sondeⱪtan olar bir-birimên tewesteⱪ, bawermaldeⱪ ⱪarem-ⱪatenas jasawlare tiyis.
latin átírás

ISO 9:1995

Barlyķ adamdar tumysynan azat ža̋ne ķadìr-ķasietì men ķu̇ķyķtary teņ bolyp dùniege keledì. Adamdarġa aķyl-parasat, ar-oždan berìlgen, sondyķtan olar bìr-bìrìmen tuystyķ, bauyrmaldyķ ķarym-ķatynas žasaulary tiìs.
QazAqparat Barlıq adamdar twmısınan azat jäne qadir-qasïeti men quqıqtarı teñ bolıp dünïege keledi. Adamdarğa aqıl-parasat, ar-ojdan berilgen, sondıqtan olar bir-birimen twıstıq, bawırmaldıq qarım-qatınas jasawları tïis.
НҚА 569

2017

Barlyq adamdar tyʼmysynan azat jaʼne qadіr-qasiʼetі men quqyqtary tenʼ bolyp duʼniʼege keledі. Adamdargʼa aqyl-parasat, ar-ojdan berіlgen, sondyqtan olar bіr-bіrіmen tyʼystyq, bayʼyrmaldyq qarym-qatynas jasayʼlary tiʼіs.
НҚА 637

2018

Barlyq adamdar týmysynan azat jáne qadіr-qasıetі men quqyqtary teń bolyp dúnıege keledі. Adamdarǵa aqyl-parasat, ar-ojdan berіlgen, sondyqtan olar bіr-bіrіmen týystyq, baýyrmaldyq qarym-qatynas jasaýlary tıіs.
latin írással

2021

Barlyq adamdar tumysynan azat jäne qadır-qasietı men qūqyqtary teŋ bolyp düniege keledı. Adamdarğa aqyl-parasat, ar-ojdan berılgen, sondyqtan olar bır-bırımen tuystyq, bauyrmaldyq qarym-qatynas jasaulary tiıs.
magyarul Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.

Megjegyzések szerkesztés

 1. „A magyarban a kazak név közvetlenül valamely török nyelvből való, ezért használata erőteljesebben ajánlott, mint a nyelvünkben egyébiránt szintén polgárjogot nyert orosz eredetű kazah változaté.” (A világ nyelvei, Akadémiai Kiadó, 1999, 692. o.
 2. A '20-as '30-as években Sztálin is fontolgatta a latin betűs írásra való áttérést, közeledésként a fiatal Török Köztársaság felé. Латиница преткновения: лингвист о проблеме смены письменности (orosz nyelven). (Hozzáférés: 2021. február 27.)
 3. жаң әліпби жобасы / jaŋ älıpbi jobasy = új ábécé projekt
 4. Lecserélik a cirill betűket a kazahok, jön a Qazaqstan név
 5. Askar Mamin chairs meeting of National Commission on Translation of Kazakh Alphabet into Latin Script (angol nyelven). (Hozzáférés: 2021. február 27.)
 6. Нормативтiк құқықтық актiлер № 637 - A 2018. február 19-én elfogadott új latin ábécé. Forrás: «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығына өзгеріс енгізу туралы (kazak nyelven). Kazak elnöki adminisztráció, 2018. február 19. (Hozzáférés: 2018. szeptember 27.)
 7. Нормативтiк құқықтық актiлер № 569 - A 2017. október 26-án elfogadott új latin ábécé. Forrás: Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы (kazak nyelven). Kazak elnöki adminisztráció, 2017. október 25. (Hozzáférés: 2017. október 25.)
 8. Zhanga aelipbі zhobasy – A 2017. szeptember 11.-én kiadott tervezet, melyet végül nem vezettek be, felváltotta az október 26-i verzió (előző oszlop). Forrás: Kazinform: Халықаралық ақпарат агентігі. inform.kz. Astana
 9. A kazah kormányzat egy kb. 10-15 éves átmenettel készül áttérni a latin írásra. Ez a leírás a kormány internetes oldalain (www.government.kz Archiválva 2019. július 15-i dátummal a Wayback Machine-ben és www.inform.kz) használt új latin ábécé alapján készült.
 10. Az 1929 és 1940 között használt latin ábécé betűi
 11. Az 1929-ig használt arab írás betűi
 12. ISO 9:1995, International Organization for Standardization, 1995
 13. America Library Association & Library of Congress, Washington, 1997
 14. Latiniseeritud nimede hääldusjuhiseid/Guide to the Pronounciation of Romanized Names. KNAB: Kohanimeandmebaas. Eesti Keeli Instituut, 1998.
 15. Allworth, Edward: Nationalities of the Soviet East. Publications and Writing Systems. New York, 1971.
 16. United Nations Romanization Systems for Geographical Names. Report on Their Current Status. Compiled by the UNGEGN Working Group on Romanization Systems. Version 1.3. March 2000.
 17. a b c d e Az ё, щ, э, ю, я átírására jelenleg nincs információ, de az ismert adatokból valószínűsíthetően rendre ıo, shch, e, ıý, ıa lesz.
 18. a b c d e Az ё, щ, э, ю, я átírására jelenleg nincs információ, de az ismert adatokból valószínűsíthetően rendre i’o, s’c’, e, i’u, i’a lesz.
 19. a b c d e Az ё, щ, э, ю, я átírására jelenleg nincs információ, de az ismert adatokból valószínűsíthetően rendre jo, shch, e, ju, ja lesz.
 20. Idegen eredetű szavakban
 21. a b Az и és й betűknek a latin betűs változata egyetlen betű, az i lesz
 22. a b Az и és й betűknek a latin betűs változata egyetlen betű, az ı lesz
 23. a b Az и és й betűknek a latin betűs változata egyetlen betű, az i’ lesz
 24. Magánhangzó után, szó elején magánhangzó előtt
 25. a b 1957-ig
 26. a b c d e f g h A kétféle h hangnak (a х és һ betűknek) a latin betűs változata egyetlen betű, a h lesz
 27. Köznyelvben [q] a kiejtése
 28. Köznyelvben [x] a kiejtése
 29. nem szerepel a dokumentumokban, átírásáról jelenleg nincs információ, de az ismert adatokból valószínűsíthetően ts lesz
 30. nem szerepel a dokumentumokban, átírásáról jelenleg nincs információ, de az ismert adatokból valószínűsíthetően c lesz
 31. Minglang Zhou. Multilingualism in China: the politics of writing reforms for minority languages 1949-2002. — Berlin: Mouton de Gruyter, 2003. — ISBN 3-11-017896-6.
 32. Kazinform: Халықаралық ақпарат агентігі. inform.kz. Astana
 33. Sputnik: Kazakhstan President Orders Transition to Latin-based Alphabet (angol nyelven). sputniknews.com. (Hozzáférés: 2017. október 27.)
 34. О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику (orosz nyelven). Kazak elnöki adminisztráció, 2017. október 25. (Hozzáférés: 2017. október 25.)
 35. [https: //moderndiplomacy.eu/2020/01/07/kazakh-president-tokaev-introduces-reforms/ Kazah Köztársaság elnöke, Tokaev reformokat vezet be]
 36. [https: //caspiannews.com/news-detail/kazakhstanis-awaiting-for-new-latin-based-alphabet-2020-1-13-31/ Kazahsztán vár az új latinra -Alapú ábécé]
 37. Megjegyzendő, hogy ennek nagybetűs Ŋ alakját nem minden betűtípus támogatja. A gyakoribbak közül az Ariel vagy a Times New Roman igen, de a Tahohma, Verdena, Calibri már nem. Ezekben N alakban jelenik meg, palatális (bal) horoggal (◌̧ ).

További információk szerkesztés