Kerületi szög

geometriai fogalom

Ha egy szög csúcsa a körvonal egy pontja, szárai pedig a kör két húrja, vagy egy húrja és egy érintője, akkor kerületi szögről beszélünk. A körvonalnak a kerületi szög tartományába eső része az adott szöghöz tartozó ív.

Kerületi és középponti szögek tételeSzerkesztés

Adott körben adott ívhez tartozó kerületi szög mindig fele az ívhez tartozó középponti szögnek. Más megfogalmazásban: Adott körben adott ívhez tartozó középponti szög mindig kétszerese az ívhez tartozó kerületi szögnek.

Kerületi szögek tételeSzerkesztés

Ugyanazon ívhez tartozó kerületi szögek nagysága azonos.

Lásd mégSzerkesztés

Középponti szög