Kereszty Géza Viktor

Kereszty Géza Viktor (Pest, 1855. április 7.Pozsony, 1926. március 15.) római katolikus pap, teológiai doktor és tanár, pozsonyi kanonok, Kereszty István bátyja. 1890-ig Kereszty Viktor néven írt.[1]

Kereszty Géza Viktor
Kereszty Viktor.png
Született 1855. április 7.
Pest
Elhunyt 1926. március 15. (70 évesen)
Pozsony
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása teológiai doktor, tanár, kanonok

ÉletpályájaSzerkesztés

Kereszty Béla homeopata orvos, 1848-49-es honvéd (meghalt 1896. október 17-én Budapesten 87. évében) és Hesz Karolin fia. Gimnáziumi tanulmányait Pesten végezte; 1870-ben az esztergomi főegyházmegye növendékei közé került Pozsonyban, majd Esztergomban fejezte be gimnáziumi tanulmányait, a teológiát pedig a bécsi egyetemen, mint a Pázmáneum növendéke végezte. Itt avatták 1881-ben teológiai doktorrá is. 1876-ban és 1877-ben tanítóképzőintézeti tanár volt Esztergomban; majd 1877. december 22-én pappá szentelték. 1878-ban fővárosi káplán, 1879 és 1882 között karpap volt az esztergomi székesegyházban, majd 1882-től a szentírási tanulmányok tanára volt az esztergomi érseki papnevelő intézetben. 1906-ban pozsonyi kanonok, 1916-ban jóthi címzetes prépost, 1915-ben a Szent István Akadémia I. osztályának alapító tagja volt.

ÍrásaiSzerkesztés

Szent beszédeket közölt a Toldy L. által szerk. Kath. Hitszónok és az esztergomi Isten Igéje cz. folyóiratokban. A Jézus sz. Szive Hirnökében (1883. A missiókról), a Religióban (1885. I. A kereszténység befolyása a tudományok fejlődésére). Legtöbb munkásságot fejtett ki az esztergomi Magyar Sionban, melynek 1887-től társ-, 1890 óta pedig főszerkesztője, sokszor Liberius álnév alatt is (1885. Renanismus a művészetben. Néhány szó a napi sajtóról, 1886. Erdélyi Ignácz magyar missionárius emlékezete, 1888. Elméksorok a pápa jubileumáról, 1890. Flavius Josephus iratainak értékéről, Régi és újabb theologiai professorok. 1892. Columbus jubileumához. Az iskolai év kezdetén, Szent László Centenariuma, 1893. Egy ősrégi evangeliumfordítás felfedezése, A zsidóreceptió a tudomány szempontjából, Kilépett jezsuita (Hoensbroech gr.), Viszhang egy tárczaczikkre, 1894. Új módszer az apologetikában, Az esztergomi papnevelőintézet restaurált kápolnája, Lesz-e hát katholikus egyetemünk?, Schisma és unio, Utóhangok Jókai M. jubileumához, Krónika, 1895. Vitás evangelium-magyarázatok, Brunetière és Alfa. Szomorú ünnepség. 1886. Ujkori Jónás sat., 1897. Gyakorlati észrevételek a szentírás értelmezéséről és könyvismertetések az 1882-97. évfolyam.), a Hittudományi Folyóiratban (1892. A theologiai tanfolyam reformjához és könyvism.)

MunkáiSzerkesztés

 • Egy koldus (Labre Benedek) életrajza. Bpest, 1876. (Winter Á. szerk. Havi Füzetek II. 6.)
 • Haladás és kereszténység Esztergom, 1885.
 • A szentírásban előforduló közmondások, U. ott, 1887. (Ism. Irod. Szemle).
 • Az ó szövetségi sz. könyvek kánoni története. U. ott, 1888.
 • Mit olvasnak műveltjeink? Bpest, 1888.
 • Az orleansi szűz emléke, a theologia és lélektan szempontjából. Esztergom, 1889.
 • Az idő teljessége. Új-szöv. kortörténeti datok. U. ott, 1891.
 • Exegesis pericoprum Evangelii pro omnibus dominicis et festis fori in anno eccl. praescriptarum ... U. ott, 1892.
 • A «Magyar Sion» Repertóriuma 1863-1893. U. ott, 1893.
 • Az aklon kivül. A theologia mai állása a protestánsoknál és a schismatikusoknál. Ugyanott, 1896. A 3., 4., 6., 7. és 10. számu munkák különlenyomatok a Magyar Sionból.
 • Egy fejezet a keresztény ikonographiából. (Krisztus ábrázolása hajdan és most). Bpest, 1897.
 • Vaticinia Messiana in libris Antiqui Testamenti dispersa ad mentem ss. Patrum et cath. interpretum juxta textum Vulgatae illustrata. Strigonii, 1897. (Ism. M. Állam 215. sz., M. Sion, Oesterr. Literaturblatt).
 • Gyakorlati észrevételek a Szentírás helyes értelmezéséről. Uo., 1897.
 • Die ersten Lónyay. Írta Karácsonyi János. Németre ford. Pozsony, 1912.
 • A pozsonyi Szt Mártonról c. egyházi zenei egyes. 80 éves múltjának rövid tört. Uo., 1913. (Németül is.)

JegyzetekSzerkesztés

 1. http://lexikon.katolikus.hu/K/Kereszty.html

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés