Kincs Gyula

(1859-1915) tanár, sajtótörténész, helytörténész, újságíró

Kincs Gyula (Zilah, 1859. augusztus 16. – Zilah, 1915. december 31.) református főgimnáziumi tanár, sajtótörténész, helytörténész, újságíró.

Kincs Gyula
Kincs Gyula
Kincs Gyula
Született1859. augusztus 16.
Zilah
Elhunyt1915. december 31. (56 évesen)
Zilah
Állampolgárságamagyar
Foglalkozásapedagógus,
sajtótörténész,
helytörténész,
újságíró
Iskolái
SablonWikidataSegítség

Kincs Pál iparos és Ujvárosy Juliána fia. Középiskoláit szülővárosában, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, ahol 1884-ben a történelemből és földrajzból, 1889-ben a klasszika filológiából tanári oklevelet nyert. 1883-ban a zilahi református főgimnáziumhoz segédtanárrá választatott, 1888-ban rendessé, 1897-ben igazgatóvá; ugyanezen intézetnél 1886-tól 1897-ig a könyvtár őre volt. Ady Endre tanára volt, lapjában ő jelentette meg Ady első verseit. Később is tartották a kapcsolatot, Ady számos írásában és versében megörökítette tanára emlékét (A vén diák üdvözlete, Kincs Gyula emlékére). Kincs összeállításában jelent meg a Szemelvények a görög lyra és a vele kapcsolatos magyar classicus költészet termékeiből (1901) című antológia, valamint ő szerezte az első magyar hírlapmonográfiát.

A Szilágynak keletkezésétől (1883. május 6.) 1895-ig belmunkatársa volt; cikkei: a vármegye kulturális, társadalmi s egyéb közügyeit tárgyaló vezércikkek, szépirodalmi, művelődéstörténeti tárcaközlések, nekrologok, könyvismertetések (VI. 1888. 45. sz. A Wesselényiek vármegyénk főispáni székén, stb.); programértekezései a zilahi ev. ref. collegium Értesítőjében (1890. A görög nyelv kérdése, 1894. A zilahi ev. ref. collegium régi magyar nyomtatványai, 1895., 1897. A zilahi ev. ref. collegiumi könyvtár története); a Magyar Könyvszemlében (1894. Comenius, Janua Linguae Latinae reserata aurea gyulafehérvári 1647. kiadása); a Pallas Nagy Lexikonában (XV. k. Szilágyvármegye története.)

  • A Szilágy története. Zilah, 1896.
  • A nagy Wesselényi és a zilahi gymnasium. Uo. 1896. (Ism. Századok 1897. 88. l., Erdélyi Múzeum 1897. 52. l.)
  • Személynevek a görög lyra és a vele kapcsolatos magyar classicus költészet termékeiből. Görög-pótló kézikönyv a gymn. 6. oszt. számára; Seres Ny., Zilah, 1901

Szerkesztette a Szilágyot 1886. december 1-től 1888. december 25-ig és újra 1895 decembertől, s folyamatosan publikált a lapban.

További információk

szerkesztés
  • Kincs Gyula emlékezete, erdely.ma, 2014. augusztus 18.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés