Kiss József (postaigazgató)

(1850–1909) királyi posta- és távíróigazgató

Kiss József, névváltozat: Kis (Kolozsvár, 1850. április 10.[1]Budapest, 1909. november 25.)[2] királyi posta- és távíróigazgató.

Kiss (Kis) Bálint és Dévay (Dévai) Anna polgári szülők gyermeke, 1850. április 13-án keresztelték. Tanulmányait a kolozsvári református kollégiumban végezte és az ott fennállott jogakadémián fejezte be a jogot. Takács János volt tanára, később országos távirófőigazgató rábeszélésére 1872-ben a távíró hivatal szolgálatába lépett. Előzetes tanulmányai, nyelvismerete és főleg műszaki (gépészeti) ismeretei alapján gyorsan haladt előre; még azon évben távíró tisztté nevezték ki a kolozsvári távíró műszaki osztályban. 1880-ban a távíró főtiszti vizsgát letette és a minisztériumba rendelték be. 1885-ben távíró főtisztviselővé, 1887-ben a távírónak a postával történt egyesítése alkalmából posta- és táviró-tanácsossá nevezték ki. 1893-ban posta- és táviró-igazgatóvá nevezték ki és 1895-ben megbizatott a kereskedelmi minisztériumban a távíró és telefon üzleti és kezelési ügyosztályának a vezetésével. A posta- és táviró-tanfolyam rendes tanára volt.

  • A villamos távirás kézikönyve távirdakezelők kiképzésére és távirdai mellékállomásvezetők kézi használatára. Bpest, 1884. 165 fába metszett és a szöveg közé nyomott ábrával. (2. kiadás, Uo. 1887.)
  • Lehr Benő, A vasúti távirda, Uo. 1885. (II. rész. 3. kiadását átdolgozta.)
  • A magyar táviróhálózat első részletes térképe. Tervezte és rajzolta.
  • Távirdai gép- és kapcsolástan. Uo. 1891. (2. kiadás, Kőnyomat.)
  • A táviró- és távbeszélő gépek és készülékek szerkezetének, összeköttetésének és kezelésének ismertetése. (Gép- és kapcsolástan.) Uo. 1897. 400 rajzzal és 9 táblával.

Szerkesztette a Távirászati Közleményeket 1882-től 1886-ig (ebben több szakcikke jelent meg.)

További információk

szerkesztés
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.
  • A magyar posta története és érdemes munkásai. Szerk. dr. Hencz Lajos. Bp., 1937. Merkantil-Ny.
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.