Klebelsberg Kuno

magyar jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, belügy-, majd vallás- és közoktatásügyi miniszter

Gróf thumburgi Klebelsberg Kuno, teljes nevén Klebelsberg Kuno Imre Aurél Ferenc (Magyarpécska, Arad vármegye, 1875. november 13.Budapest, 1932. október 11.)[1] magyar jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, rövid ideig (1921–1922) belügy-, majd közel 10 évig (1922–1931) vallás- és közoktatásügyi miniszter. 1917-től 1932-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke.

Klebelsberg Kuno
Klebelsberg Kuno az 1900-as évek elején
Klebelsberg Kuno az 1900-as évek elején
A második Magyar Királyság vallás- és közoktatásügyi minisztere
Hivatali idő
1922. június 16. 1931. augusztus 24.
Előd Vass József
Utód Ernszt Sándor
A második Magyar Királyság belügyminisztere
Hivatali idő
1921. december 3. 1922. június 6.
Előd Ráday Gedeon
Utód Rakovszky Iván
A Magyar Történelmi Társulat elnöke
Hivatali idő
1917 1932
Előd Thallóczy Lajos
Utód Hóman Bálint

Születési név Klebelsberg Kuno Imre Aurél Ferenc
Született 1875. november 13.
Magyarpécska
Elhunyt1932. október 11. (56 évesen)
Budapest
Párt Nemzeti Munkapárt
(kb.1913–1918)
Keresztény Nemzeti Párt
(1919–1920)
pártonkívüli
(1920–1922)
Egységes Párt
(1922–1932)
Választókerület Kolozsvár
(1916–1918)
Sopron
(1920–1922)
Komárom
(1922–1926)
Szeged
(1926–1932)

Foglalkozás jogász, politikus

Díjak
A Wikimédia Commons tartalmaz Klebelsberg Kuno témájú médiaállományokat.
Klebelsberg Kuno

MagánéleteSzerkesztés

A thumburgi gróf Klebelsberg család sarja. Édesapja gróf thumburgi Klebelsberg Jakab (18441877), a császári és királyi hadsereg 14. huszárezredének századosa volt,[2] aki 1872-ben nőül vette felső- és alsóeőri Farkas Aurélia Arankát (18521897).[3] 1875. november 13-án született meg fiuk, Kunó, aki a nevét keresztapjától, gróf Zedtwitz Kunó (*1852) főhadnagytól kapta.[4] (A Kunó a Konrád német becézése /Konrad-Kunrad-Kunó/.) 1875. december 5-én keresztelték, keresztanyja felső- és alsóeőri Farkas Franciska (18551919) kisasszony,[5] az anyai nagynénje.[6] Az apai nagyszülei thumburgi gróf Klebelsberg Ferenc (18041850), cs. és kir. őrnagy, és Derra Rozina (18101878) asszony voltak.[7]

Édesapját, Klebelsberg Jakabot, 1877-ben elveszítette, anyja ekkor fiával együtt Székesfehérvárra költözött a családjához, akik segítették őt a gyermek nevelésében. Anyai nagyszülei felső- és alsóeőri Farkas Imre (18061882),[8] a gróf Batthyány család enyingi uradalom gazdatisztje,[9] és Halmán Franciska (18211887) voltak.[10] Az anyai dédszülei felső- és alsóeőri Farkas György, csákánydoroszlói uradalmi felügyelő a gróf Batthyány családnál, és Gogisser Katalin voltak; ősei azok a határőrök közül valók, akiket még I. Károly magyar király telepített le Borostyánkő és Németújvár között és akiket 1327-ben a királyi nemes szolgák (országos nemesek) sorába emelt.[11] Klebelsberg Kuno a Szarka utca 147. szám alatti házban nőtt fel, később „Önéletrajzi nyilatkozatában” a következőket írta gyermekkoráról: „Anyám bánatos özvegyi életet élt. Én sem ismertem a vígasságot”. Gyámja 1883-ig nagyapja, Farkas Imre volt.

Középiskolai tanulmányait Székesfehérvárott, a Ciszterci Szent István Gimnáziumban fejezte be. Ezután jogi tanulmányokat folytatott a budapesti, a müncheni, a berlini egyetemeken és a párizsi Sorbonne-on. 1898-ban a budapesti egyetemen államtudományi doktori oklevelet szerzett. Fiatalon nősült, 1899. április 24-én az egyetemi templom kápolnájában vette feleségül Botka Sarolta Ottíliát, egy régi nemesi család leszármazottját, aki élete végig hűséges társa lett.[12] 1927-től a Szuverén Máltai Lovagrend nagykeresztes tagja.[13]

Politikai pályafutásaSzerkesztés

Klebelsberg Kuno az egyetem elvégzése után az állam szolgálatába lépett. 1898-ban Bánffy Dezső akkori miniszterelnök meghívására a miniszterelnökség harmadik ügyosztályának vezetője lett, különböző külügyi és nemzetiségi kérdések kerültek a hatáskörébe. 1910-ben a közigazgatási bírósághoz nevezték ki bírónak, majd 1912-ben a hatásköri bíróság tagja lett, valamint rendkívüli egyetemi tanár lett a Közgazdasági Egyetemen. Klebelsberg politikai példaképe leginkább gróf Tisza István miniszterelnök volt, akinek második kabinetjében (1913–1917) hamar politikai állást is kapott.

1914 januárjában kinevezték a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium adminisztratív államtitkárává, ahonnét 1916 márciusában Tisza István áthelyezte maga mellé a miniszterelnökség politikai államtitkárának. Ekkoriban szerzett sok tapasztalatot az oktatási és művelődési intézmények megszervezésében, ugyanis Tisza rábízta a határon túli (értsd: a korabeli Magyar Királyságon kívül élő) magyarok oktatásának megszervezését, amit Klebelsberg kiválóan megoldott.[14] Ezalatt 1915-től a Rokkantügyi Hivatal, és 1917 márciusától az Országos Hadigondozó Hivatal ügyvezető alelnöke is volt a háború végéig.

1916-ban egy időközi választáson lett először országgyűlési képviselő a Nemzeti Munkapárt színeiben, miközben a párt egyik országos szervezőjévé lépett elő. 1918-ban határozottan fellépett a Károlyi Mihály vezette kormány tevékenysége ellen. Bethlennel 1919 elején egy keresztény párt szervezésébe fogtak, amiért a márciusban kikiáltott Magyarországi Tanácsköztársaság üldözőbe vette, de a letartóztatás elől Almásy Dénes kétegyházi birtokán sikerült elrejtőznie.

Az 1920-as választásokon a Friedrich István-féle Keresztény Nemzeti Párt (KNP) tagjaként nyert mandátumot Sopronban. A pártot a választások után tizenhatodmagával otthagyta, mely csoportnak az élére állt és akikkel az 1922-es választások előtt (1922 februárjában) belépett a frissen alakult Egységes Pártba. A komáromi választási kerületben már e párt jelöltjeként nyert választást. Még (kormánypárti) pártonkívüliként (a KNP „disszidens”-csoportjának vezéreként) kapott meghívást először a Bethlen-kormányba, 1921-ben. Ezt elfogadva 1921 decemberében belügyminiszter lett. A tisztséget az 1922-es választásokig tartotta meg, ami után az újrázó Bethlen-kormányban vallás- és közoktatásügyi miniszter lett. Utóbbi pozícióját az 1926-os és az 1931-es választások után is megtarthatta, ugyanis a kormánypárt és így Bethlen mindet megnyerte (Klebelsberget mindkétszer a szegedi belvárosban választották képviselővé), viszont Bethlen István lemondásakor kénytelen volt maga is lemondani; az alakuló Károlyi Gyula-kormányba pedig nem hívták meg (noha Károlyi több minisztert is átvett).

Vallás- és közoktatásügyi miniszteri tevékenységeSzerkesztés

Közoktatás-politikaSzerkesztés

Közoktatás-politikáját az egységes jogosítású, de háromágúvá tagolt középiskola-rendszer megteremtése (1924), a polgári iskola önálló középfokú iskolaként való törvényesítése (1924), a középfokú lányoktatás reformja (1926), a tanárképzés reformja (1924) jellemezte.

Népiskola-politikáját az érdekeltségi népiskola megteremtése (1926), a 8 osztályú népiskola törvénybe iktatása 1928-ban, azzal, hogy az majd csak 1940-ben váljék kötelezővé (és csak azoknak, akik már a negyedik elemi után nem lépnek polgári iskolába, vagy középiskolába), ill. nemzetközi forrásokból történő intenzív fejlesztés jellemezte. Politikáját a kortársak, a baloldali, a liberális és jobboldali ellenzék is erősen vitatta. Ma is széles a skála a közoktatás-politika megítélésében a vezető neveléstörténészek között, melynek egyik végpontját a klebelsbergi oktatáspolitika előremutató voltáról Mészáros István, másik végpontját a rendes szerkezetet konzerváló voltáról Nagy Péter Tibor képviseli. (lásd e nevek alatt http://www.matarka.hu )

Népiskola-politikáját, a nagy arányú analfabetizmus elleni tevékenységet és a népiskolák sorának építését az az eszme vezérelte, hogy ezzel megteremtse a társadalom piramisának széles és biztos talapzatát, melyre aztán bátrabban lehet építeni, számítani mind a társadalmi-, mind a gazdasági fejlődés tekintetében. Klebelsberg még a világháború ideje alatt kidolgozta országunk népiskolai hálózatának kiépítési programját. Ennek megvalósítására 1925-ben kapott engedélyt és anyagi segítséget.

Az 1926. évi VII. törvénycikk rendelkezett az elemi iskolák egy új típusáról, az érdekeltségi népiskola megteremtéséről. A törvény szerint ún. körzetek kialakításával – melyek három, illetve öt kilométer sugarú körben helyezkednek el – meg kell teremteni az elemi iskolák létrejöttének lehetőségét. A törvény kötelezte a törvényhatóságokat és a birtokosokat a népiskolák létrehozására, akár önnön fizikai és anyagi áldozatuk árán is. Létrejött az Országos Népiskolai Építési Alap az iskolaállítási és fenntartási kötelezettségek biztosítására.

3 év alatt 5000 tanyai tanterem épült Magyarországon. A modern épületek fala már nem vályogból készült, hanem téglából, padlózatuk vörösfenyőből készült, hatalmas ablakaik voltak és palatetőjük. Háromszobás tanítói lakás is tartozott hozzájuk, az udvaron téglából épült WC-vel. Ezek az új tanyasi iskolák lettek a tanyavilág kultúrközpontjai, ahol könyvtár is volt, valamint gramofonnal és filmvetítő gépekkel voltak felszerelve. Gazda-, iparos- és olvasókörök tarthatták itt összejöveteleiket. Klebelsberg még arra is figyelt, hogy az új tanítói lakásokba úgy kerüljenek a fiatal tanítónők és tanítók, hogy ezzel növelhesse az összeházasodás és letelepedés lehetőségét. A pedagógusképzésre különben is nagy gonddal ügyelt, és azt hangsúlyozta, hogy a „magyar oktatótól, kezdve a kis óvónőn fel az egyetemi tanárig” azt az egyet követeli meg, hogy „ne csak tanítsa, hanem szeresse a magyar gyermeket”.

Felsőoktatási és tudománypolitikaSzerkesztés

Már működésének kezdetén támogatta a Magyar Tudományos Akadémia munkáját, s törvénnyel biztosította annak politikai függetlenségét.

Ugyancsak 1922-ben létrehozta az Országos Magyar Gyűjteményegyetemet és annak tanácsát,[15] melynek hatókörébe tartozott a Magyar Királyi Országos Levéltár, a Magyar Nemzeti Múzeum és Országos Széchényi Könyvtár, az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum, Országos Magyar Iparművészeti Múzeum, Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtára.

A művelt középosztály megteremtése céljából életre hívta a Napkelet című irodalmi folyóiratot 1923-ban. A lap főszerkesztőjének Tormay Cécile-t kérte fel.[16]

Pécsett, Szegeden, Debrecenben egyetemi építkezéseket indított, és megteremtette a felsőoktatás korszerű keretlehetőségeit. Egyetemi építkezései mindhárom vidéki egyetemen a klinikákkal kezdődtek, azon belül is hangsúlyt kaptak a szülészeti és gyermekklinikák. Célja volt ezzel a magas gyermekhalandóság csökkentése. Sem a klinikákat, sem az egyetemek más területeit nem tudta elképzelni magas színvonalú kutató munka nélkül.

Parlamenti bizottsági elnökként támogatta a dualizmuskori tanszabadságot súlyosan sértő, numerus clausus törvényt, annak Európában egyedülállóan diszkriminatív szakaszát, mely plenáris módosító indítvány következtében került a törvénybe (a felvehető hallgatók népfaji arányáról) már nem szavazta meg.

Klebelsberg később sokat beszélt arról nyilvánosan, hogy elvi álláspontja a numerus clausus eltörlése lenne, de az erre tett liberális javaslatokat újra és újra leszavaztatta a kormánypárttal. Az 1927-re elkészült módosítás célja, ahogy Klebelsberg bizalmasan írta Bethlennek: „A törvényt tehát majd revideálnunk kell, de nem azért, hogy a zsidó egyetemi hallgatók ezreit megint nyakára bocsássuk a nemzetnek, hanem azért, hogy bizonyos racionális enyhítéssel az intézmény lényegét megmentsük.”[17] A törvényt csak nemzetközi nyomásra módosította, 1928-ban.[18]

 
A kormány 1921-ben. Balról jobbra Bethlen miniszterelnök, Térfy Béla közélelmezés-, Klebelsberg belügy-, Kállay Tibor pénzügy- és Mayer János földművelésügyi miniszter

Külföldön Collegium Hungaricumokat (CH) hozott létre a tudósutánpótlás biztosítására, éppúgy, mint az egyéb külföldi ösztöndíjak rendszerét.[19] Az 19301931 tanévig a következő létszámmal működtek: Bécsi CH: 35 fő, Berlini CH: 26 fő. A hallgatók között volt például Náray-Szabó István (1926–28) kémikus, Vargha László (1927–30), majd Szabó Zoltán Gábor (1936–38) és Szegedről Bay Zoltán fizikus (1926–30). A római CH-ban tanult 35 fő, Franciaországban 17 fő, Angliában 12 fő, Genfben négy, Paviában és Münsterben egy-egy fő.

Az ifjúság sportoktatására is igen nagy hangsúlyt helyezett, megszervezte a Testnevelési Főiskolát. Ugyanakkor 1928-ban – német mintára – megszüntette a Magyar Olimpiai Bizottság önállóságát, hivatali apparátussá, az Országos Testnevelési Tanács egyik szakbizottságává alakította. A kiváló magyar sportteljesítményekben nemcsak hazánk jó hírnevének propagandáját látta, hanem azt is szerette volna elérni, hogy a jövő nemzedék izmos, életerős ifjakból álljon és természetesen az iskolarendszer révén művelt ifjakból.

Klebelsberg minden fiatal tehetséget számontartott, pl. 1930-ban ő hívta haza Szent-Györgyi Albertet Cambridge-ből és kinevezte a szegedi Orvos Vegytani Intézet vezetőjének.

Klebelsberg az egyetemeket sem úgy képzelte el, hogy oda majd csak a leggazdagabb és a legkiváltságosabb családok gyermekei járnak, úgy gondolta, hogy oda a legtehetségesebbek jussanak be, ez az elgondolása sem akkor, sem most nem aratott és nem arat osztatlan sikert, talán itt van a gyökere annak, hogy életművét már akkor is és most is vitatják. A „kultúrfölény” filozófiája a két világháború közt nem zavarta a politikusokat és az értelmiségieket, s az arisztokrata származású Klebelsberg meg talán csak azért vallotta magáénak ezt a filozófiát, mert tárcája számára így tudott legtöbb anyagi támogatást kapni. Világlátott ember volt, leginkább Európához szerette volna ő felzárkóztatni a magyar oktatási, kutatási és kulturális intézményeket, s ha jól megnézzük, látjuk, ezt is tette. Tartott attól, hogy iskolázatlanságunk miatt gazdaságilag sem tudunk majd felzárkózni. Az ő iskolái és az ő főiskoláin képzett tanítók nélkül nehezen keveredett volna ki a magyarság az analfabetizmusból és adott volna annyi híres tudóst és művészt a világnak.

A hazai múzeumok fejlődésének ügyét is támogatta, egyre több gyűjteményt létesítettek és működtettek közpénzen. A Szépművészeti Múzeumban új gyűjteményi osztályt nyitott, segítette a megyei és városi múzeumok fejlesztésének ügyét.

Kulturális létesítményeinek létrehozása részletezve az 1920-as évek végétől:

 • 1928-ra már 1500 népkönyvtárt létesített,
 • 1929-ben nyílt meg a római Collegium Hungaricum. Magyarországon 17 mezőgazdasági népiskolát és sok elemi népiskolát építtet.
 • 1930-ban a Margit-szigeten fölavatta a nemzeti sportuszodát. Nagy népiskola építőtervezete ebben az évben fejeződött be. Szegeden Horthy Miklós, Magyarország kormányzója és az egész magyar hivatalos világ jelenlétében felavatták az 5000. népiskolai épületet,[20] ugyanekkor, 1930. október 24-én szentelik fel Klebelsberg Kuno büszkeségét, a szegedi Fogadalmi templomot és a Dóm téren az árkádok alatt a Nemzeti Emlékcsarnokot.[21]

Klebelsberg a közoktatási minisztersége alatt az ún. „szellemtudományok” (bölcselet, teológia, jog, történelem) mellett felkarolta a természet- és műszaki tudományokat. 1926-ban a József Műegyetemen országos kongresszust szervezett, amelyen az orvosi, műszaki és mezőgazdasági, tehát a természettudományok kutatására munkaprogramot hoztak létre. A program végrehajtását kettős szervezet biztosította: társadalmi szervezetként a Széchenyi Tudományos Társaság, amely a gyárak, ipari és mezőgazdasági üzemek, vállalatok adományait használta fel a kutatások támogatására, valamint az állami segélyt kezelő Országos Természettudományi Alap és Tanács. Ezek a szervezetek 1944-ig több millió pengővel segítették a természettudományos és műszaki kutatók munkáját. Klebelsberg Kuno érdeme, hogy figyelmet fordított a természettudományok és a műszaki tudományok fejlesztésére, és támogatásának is köszönhetők a korszak reál-értelmiségének eredményei a villamossági és gépiparban, valamint a vegy- és gyógyszeriparban. Egyik „dédelgetett” terve volt a Lágymányos értéktelen, vizenyős területeinek tereprendezése, és egy Boráros térre vezető új híd építése; hogy a környéken a Pázmány Péter Tudományegyetem (a későbbi ELTE) számára egy egyetemi természettudományos telep – egy európai színvonalú egyetemközpont – valamint az új Nemzeti Múzeum természetrajzi gyűjteménye állhasson. A projektre parlamenti felhatalmazást szerzett, azonban a terv a fővárosi politika ellenállásán megbukott.[22]

Mindenre gondja volt, ami az ő hatáskörébe tartozott, ő mentette meg támogatásával az akkori Orvos Továbbképzés szakmai szervezet ma is prosperáló orgánumát, az Orvosképzés című szakfolyóiratot.

Klebelsberg szerepének értékelése mindamellett máig sem egységes.[23][24]

Élete a kultuszminiszterség utánSzerkesztés

Miután dr. gróf Bethlen István miniszterelnök lemondott, a szokásoknak megfelelően Klebelsberg Kunónak is be kellett nyújtania lemondását, de miniszteri posztjáról való lemondása után is fáradhatatlanul dolgozott, mint az Alföldi Bizottság elnökét az Alföld problémái és annak lehetséges megoldásai foglalkoztatták. Halálát szívbénulás, fertőzéses bélhurut okozta.

Szellemi nagyságát, hihetetlen munkabírását és államférfiúi erényeit kortársainak legjobbjai mind tisztelték, de még az ellene szólók sem tehettek mást. Hirtelen bekövetkezett halála mélyen megérintette a vezető politikai elitet, s méltóképpen búcsúztak az ő nagy kultuszminiszterüktől. Klebelsberg temetése körüli megmozdulás hasonlatos volt Kossuth Lajos 1894. április 1-jei temetéséhez, csakhogy ezúttal a hatalomban levők is búcsúzhattak. Klebelsberget is felravatalozták a Nemzeti Múzeumban, majd Szegedre kísérték, s a Fogadalmi templom altemplomában helyezték örök nyugalomra.[25] Már 1935. április 11-én újfent megemlékeztek róla és Glattfelder Gyula megyés püspök újra megszentelte nyugvó helyét, síremlékét Ohmann Béla szobrász készítette. Halála után alig hét évvel, 1939-ben pedig emlékművet emeltek a tiszteletére az akkori Eskü (mai Március 15-e) téren, Budapesten.

Szervezeti tagságSzerkesztés

 
A Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központ
 
Egész alakos szobra a Debreceni Egyetem főépülete előtt

MűveiSzerkesztés

 • A magyar rokkantügy szervezetéről; szerzői, Bp., 1916 (németül is)
 • Elnöki megnyitóbeszéd a Magyar Történelmi Társulat közgyűlésén; Athenaeum Ny., Bp., 1917
 • Klebelsberg Kunó képviselőjelölt beszéde; Tóth A. Ny., Sopron, 1920
 • Elnöki megnyitó beszéd a Magyar Történelmi Társulat közgyűlésén; Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1920
 • Elnöki megnyitóbeszéd a Magyar Történelmi Társulat közgyűlésén; szerzői, Bp., 1922
 • Klebelsberg Kuno 1922. április 30-án tartott programmbeszéde Sopron felsegítéséről; Rábaközi, Sopron, 1922
 • Az iskolánkívüli népművelés ügyében tartott szakértekezlet alakuló ülésének 1923. június 19. előadásai. Tartották Klebelsberg Kunó, Czakó Elemér, Bibó Isvtán; Franklin Ny., Bp., 1923
 • Az egységes magyar gyorsírás alapokmánya. Gróf Bethlen István, gróf Klebelsberg Kunó, Huszár Károly nyilatkozataival közreadja Traeger Ernő; Egyetemi Ny., Bp., 1927
 • Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 1916–1926; Athenaeum, Bp., 1927
 • Neonacionalizmus; Athenaeum, Bp., 1928
 • Küzdelmek könyve; Athenaeum, Bp., 1929
 • Jöjjetek harmincas évek!; Athenaeum, Bp., 1930
 • Világválságban; Athenaeum, Bp., 1931
 • Megnyitóbeszéd az Országos Magyar Gyűjteményegyetem Tanácsának 1931. május 7-én tartott II. cikluskezdő teljes ülésén; Országos Magyar Gyűjteményegyetem Tanácsa, Bp., 1931
 • A háború utáni kor szelleme; Franklin Ny., Bp., 1932
 • Utolsó akkordok; előszó Bethlen István; Athenaeum, Bp., 1933
 • Gróf Klebelsberg Kuno politikai hitvallása; Athenaeum, Bp., 1935
 • Tudomány, kultúra, politika Gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai, 1917–1932; vál., előszó, jegyz. Glatz Ferenc; Európa, Bp., 1990
 • Klebelsberg Kunó; vál., sajtó alá rend., bev., jegyz. T. Kiss Tamás; Új Mandátum, Bp., 1999 (Magyar panteon)
 • Klebelsberg munkái; Gr. Klebelsberg Kuno Alapítvány, Bp., 2000– (A Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány kiadványai)
  • 1. Gróf Klebelsberg Kuno politikai hitvallása; bev. Klebelsberg Éva
 • "A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter", gróf Klebelsberg Kuno; vál., szerk. Ujváry Gábor; Kairosz, Bp., 2013 (Magyar örökség. Kairosz)

Díjai, elismeréseiSzerkesztés

EmlékezeteSzerkesztés

Nevét viselö intézményekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Halálesete bejegyezve a Bp. VIII. ker. állami halotti akv. 235/1933. folyószáma alatt.
 2. familysearch.org Klebelsberg Jakab gyászjelentése
 3. familysearch.org Klebelsberg Jakabné gyászjelentése
 4. Hanvay Zoltán: Sport-szilánkok a vadászat-természetrajz és vizslászat köréből. / Budapest, Grill Károly, 1891. / Sz.Zs. 14354. Vizslászat.XXII. A hanvai Pointer Kennel catalogusa
 5. Széchenyi Nmezeti Könyvtár - gyászjelentések - felső- és alsóeőri Farkas Franciska
 6. A magyarpécskai róm. kath. egyházközség keresztelési anyakönyve, 46/1875. folyószám.
 7. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - gróf Klebelsberg Ferencné Derra Rozina
 8. familysearch.org felső- és alsóeőri Farkas Imre római katolikus keresztelője
 9. familysearch.org felsőeőri Farkas Imre gyászjelentése
 10. familysearch.org Farkas Imréné Halmán Franciska gyászjelentése
 11. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. HONT VÁRMEGYE ÉS SELMECZBÁNYA SZ. KIR. VÁROS. Hont vármegye nemes családjai. Irta ifj. Reiszig Ede dr. Családok. alsóeőri Farkas
 12. familysearch.org - polgári anyakönyvek - házasságok - 1899 - Budapest VIII - Klebelsberg Kuno és Szarka Sarolta
 13. Vajay, Szabolcs. A Magyar Máltai Rend Lovagjai 1530-2000. Budapest: Mikes kiadó (2002). ISBN 963 8130 41 5 
 14. A Dráván túl a Julián Egyesületre bízta a többségében katolikus magyarság oktatását, Romániában a Szent László Társulatra, a külföldre szakadt református magyarság oktatását a református egyházra bízta.
 15. 1922. évi XIX. törvénycikk
 16. Kollarits Krisztina: Klebelsberg Kuno kultúrpolitikájának egy elfelejtett fejezet: a Napkelet megalapítása = Kollarits Krisztina: Csak szétszórt őrszemek vagyunk. Tanulmányok a Napkeletről. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, 2014. 12-30.
 17. http://oktatas.uni.hu/szovegek/NPT/xanumerusclausushetvenotevutan.htm Archiválva 2013. május 18-i dátummal a Wayback Machine-ben és ugyanez: Nagy Péter Tibor: A numerus clausus - hetvenöt év után. In: Világosság, 1995. 2. sz. 72-80. p.
 18. Klebelsberg nem tett különbséget katolikusok és protestánsok között, például számos református egyetemi tanárt nevezett ki a Kolozsvárról áttelepült Ferencz József Tudományegyetemre. Zsidó egyetemi tanár kinevezésére nem került sor.
 19. A CH-ok alapításával a diákok számára megkönnyítette a külföldi tapasztalatok megszerzését és az idegen nyelvek elsajátítását
 20. Valójában ötezer épületet, azaz iskolai egységet, tantermet, tanítói lakást épített, s nem ötezer népiskolát. Ld. Apró-Péter i. m. 19. o.
 21. Valójában a templom belső építkezései nincsenek kész, a templommal összhangot alkotó a Dóm téri egyetemi épületek, a Hittudományi Főiskola, a püspöki palota is majd csak 1932-ben lesznek kész.
 22. Hekler Antal: Gróf Klebelsbeerg Kuno. Napkelet, 1932./11. Magyar Irodalmi Társaság, Bp., 1932.
 23. Archivált másolat. [2011. július 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. április 6.)
 24. MT 2002/11 9. [2008. március 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. április 6.)
 25. Fogadalmi templom Kripta 770 Lásd Tóth Tamás: Csongrád megye temetőiben nyugvó jeles személyek adattára. Szeged, 2008. 28. p.
 26. Gerencsér Tibor: A Magyar Mickiewicz Társaság második évtizede. A Magyar Mickiewicz Társaság tagjainak névsora. In: Acta Papensia XI (2011) 3-4. 195–199. o., library.hungaricana.hu
 27. Ezen intézmény, a Klebelsberg Kultúrkúria az egykori Forgách-kastélyban működik és tévesen viseli Klebelsberg nevét. A Forgách-kastély közelében valóban található egy romos Klebelsberg kastély, mely az egykori kultuszminiszter otthona volt. Évtizedes jogvita dúl Klebelsberg Kuno legközelebbi leszármazottja, Klebelsberg Éva és az intézmény között. 2001-ben a Pesthidegkúti Önkormányzat jegyzője elismerte a hibás névhasználatot, és vállalta, hogy csak Klebelsberg Éva beleegyezésével viselheti az intézmény a Klebelsberg nevet. Klebelsberg Éva ehhez nem járult hozzá, így a Forgách-kastély Klebelsbergekkel való összekapcsolása téves. A helyreállított Forgách-Walla Kúria a Budapest, II. Templom u. 8. sz. alatt található, hrsz: 54300/1, míg a Klebelsberg Kastély a Budapest, Templom u. 12-14. sz. alatt található, hrsz: 54281. Forrás Archiválva 2011. július 20-i dátummal a Wayback Machine-ben

ForrásokSzerkesztés

 • Klebelsberg Kunoné sz. Botka Sarolta: Életutunk. Bev., jegyz., sajtó alá rend. Máriaföldy Márton Szeged, Kereszténydemokrata Néppárt Szeged-városi szervezete, 1992. 120 o. 7 t.
 • Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai, 1917–1932 (válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta: Glatz Ferenc) Budapest, Európa Kiadó, 1990. 586 p. ISBN 963-07-5174-7
 • Glatz Ferenc: Klebelsberg tudománypolitikai programja és a magyar történettudomány. Századok, 1969/5–6. 1176–1200. o.
 • Glatz Ferenc: Konzervatív reform – kultúrpolitika. Gróf Klebelsberg konzervatív reformeszméi. In: Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai (1917–1932). Budapest, Európa Kiadó, 1990. 5–26. o.
 • Kékes Szabó Mihály: Klebelsberg Kuno egyetempolitikai törekvéseinek főbb jellemzői
 • Kun Anna: Klebelsberg Kuno és a neonacionalizmus.(Szakdolgozat) Budapest, ELTE-BTK. 2006[1]
 • Új magyar irodalmi lexikon II. (H–Ö). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. 1059. o. ISBN 963-05-6806-3  
 • Hencz Péter: Gróf Klebelsberg Kuno, a harmadik évezred minisztere. Szeged, Bába, 1999. 69 o. ill. (Ser. Tisza hangja, 1418–9607 ; 23.) ISBN 9639144371
 • Hencz Péter: Gróf Klebelsberg Kuno betegsége, halála és temetése. Szellemének élesztése. Szeged : Bába, 2002. 68 o. ill. ISBN 9639347914
 • Nagy Péter Tibor: A numerus clausus – hetvenöt év után. In: Világosság, 1995. 2. sz. 72-80. o. [2]
 • Nagy Péter Tibor: A húszas évek középiskola-politikájának kialakulása. In: Századok, 2000.2002. 6. sz. 1313–1334. p.[3]
 • Nagy Péter Tibor: Oktatáspolitikai változások az első világháború után. Iskolakultúra, 2003. 6-7. sz. 63-72. p. [4]
 • Apró Ferenc, Péter László: Szeged. A városról lakóinak és vendégeinek. Szeged, Grimm K., 2002. 240 o. ill. ISBN 9639087580
 • Somorjai Ferenc: Szeged. A fényképeket kész., valamint a grafikákat rajz. Somorjai Ferenc. ; a térképeket rajz. Zsiga Attila László 3. jav., bőv. kiad. (Ser. Panoráma. Magyar városok, ISSN 0134-1812) Budapest, Medicina, 2002. 325 o. ill. Bibl.: 316. o. ISBN 9632438604 Klebelsbergről ld. 43, 67, 69, 85, 87, 92, 97, 219. o.
 • Berta Annamária: Klebelsberg Kuno fiatal évei Székesfehérváron Neveléstörténet, 2007. évfolyam 1-2. szám
 • Gróf Klebelsberg Kuno Kultúrkúria

További információkSzerkesztés

A magyar Wikidézetben további idézetek találhatóak Klebelsberg Kunó témában.
 • Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére; Budapesti Hírlap Ny., Bp., 1925
 • Mosonyi Béla: A magyar gyorsírás új korszaka. Klebelsberg Kunó gróf újabb kultúrténye; szerzői, Bp., 1926
 • Nagy József: Gróf Klebelsberg Kunó mint publicista; Dunántúl Ny., Bp., 1930 (Minerva-könyvtár)
 • Sztankay Aba Memoranduma gróf Klebelsberg Kúnó vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz; Városi Ny., Debrecen, 1930
 • Kornis Gyula: Klebelsberg Kunó; Egyetemi Ny., Bp., 1932
 • Klebelsberg emlékezete; Zolnai Béla, Tonelli Sándor etc.; Városi Ny., Szeged, 1933 (Széphalom-könyvtár)
 • Vargha Damján: Megemlékezés dr. Klebelsberg Kuno grófról mint a pécsi Erzsébet-Tudományegyetem tiszteletbeli doktoráról; Dunántúl Ny., Pécs, 1933
 • A Klebelsberg Kuno emlékkiállítás tárgymutatója. 1933 február–március; összegyűjt., rend. Kertész K. Róbert; Országos Magyar Képzőművészeti Társulat, Bp., 1933
 • Szalay József: Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete; Dugonics Társaság, Szeged, 1933
 • József Ágost, Habsburg főherceg: Emlékbeszéd gróf Klebelsberg Kunóról...; Széchenyi Ny., Szeged, 1935
 • Korányi Sándor: Megemlékezés néhai gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter úrról; Városi Ny., Szeged, 1936
 • Bakay Lajos: Emlékezés Klebelsberg Kunó grófra; Egyetemi Ny., Bp., 1937
 • Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete. A Magyar Gyorsírók és a Gyorsírás Barátai Budai Egyesületének emlékülésén elmondott beszédek; közreadja Elek Károly; Egyetemi Ny., Bp., 1938 (A Magyar Gyorsíró Szemle könyvtára)
 • Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete. A Gróf Klebelsberg Kunóról szóló emlékbeszédek és megemlékezések 1932–1938; Egyetemi Ny., Bp., 1938
 • Emlékezés Klebelsberg Kunó grófra. Elmondta Pálfy József; Városi Ny., Szeged, 1940
 • Petri Pál: Klebelsberg Kunó; Egyetemi Ny., Bp., 1941
 • Domanovszky Sándor: Emlékezés gróf Klebelsberg Kunó elnökségére; Egyetemi Ny., Bp., 1942
 • Huszti József: Gróf Klebelsberg Kunó életműve; MTA, Bp., 1942
 • Baranyai Lipót: Emlékezés Klebelsberg Kunó grófra; Egyetemi Ny., Bp., 1942
 • Szily Kálmán: Klebelsberg Kunó ig. és t. tag emlékezete; MTA, Bp., 1943 (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek)
 • Gróf Klebelsberg Kunó. Emlékbeszéd. Elmondta Baranyai Lipót Klebelsberg Kunó halálának tizedik évfordulója alkalmából; A Magyar Kulturális Egyesületek Országos Szövetsége, Bp., 1943
 • Gróf Klebelsberg Kunó. Jankovics Marcell emlékbeszéde a Klebelsberg emlékbizottság ülésén 1943. okt. 13-án; Magyar Kulturális Egyesületek Országos Szövetsége, Bp., 1943
 • Életutunk. Gróf Klebelsberg Kunóné visszaemlékezései; bev., jegyz., sajtó alá rend. Máriaföldy Márton; Kereszténydemokrata Néppárt Szeged-városi Szervezete, Szeged, 1992
 • Klebelsberg Kunó emlékalbum; összeáll. a tanári kar, Bajza Öregdiákok Baráti Körének közrem. Széplaki Sándor; Bajza József Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium–Bajza Öregdiákok Baráti Köre, Hatvan, 1992
 • Ladányi Andor: "Nemcsak a gazdasági életben van szükség racionalizálásra, hanem kultúrpolitikánk terén is". Klebelsberg törekvései a felsőoktatás intézményhálózatának átalakítására; OI, Bp., 1994 (Kutatás közben)
 • Klebelsberg-kutatások 1995; Gr. Klebelsberg Kuno Alapítvány, Bp., 1995 (A Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány füzetei)
 • Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete. A Szegeden 1992. október 12-én tartott konferencia kibővített anyaga; szerk. Zombori István; Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Szeged, 1995
 • Lakos János: Klebelsberg und die Ungarischen Archive; Gr. Klebelsberg Kuno Alapítvány, Bp., 1995 (A Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány füzetei)
 • Ujváry Gábor: Tudományszervezés – történetkutatás – forráskritika. Klebelsberg Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet. Historia est magistra vitae? Tanultunk a történelemből?; Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, Győr, 1996
 • Prohászka László: Klebelsberg-ábrázolások a szobrászatban és az éremművészetben; Gr. Klebelsberg Kuno Alapítvány, Bp., 1996 (A Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány füzetei)
 • T. Kiss Tamás: A kulturális intézmények állami rendszere Magyarországon az 1920-as években. Gróf Klebelsberg Kunó kultúrát szervező tevékenysége; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1997 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Maller Sándor: Gróf Klebelsberg Kuno és a Sárospataki Református Főiskola. Az angol nyelv tanításának kezdetei Patakon; Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, Sárospatak, 1998
 • T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években. Gróf Klebelsberg Kunó kultúrát szervező munkássága; Magyar Művelődési Intézet–Mikszáth, Bp.–Salgótarján, 1998 (Tudás – kultúra – társadalom)
 • Hencz Péter: Gróf Klebelsberg Kuno, a harmadik évezred minisztere; Bába, Szeged, 1999 (Tisza hangja)
 • Hencz Péter: Gróf Klebelsberg Kunó betegsége, halála és temetése. Szellemének élesztése; Bába, Szeged, 2002
 • Szathmári Tamás: Gróf Klebelsberg Kunó nemzetnevelő felfogása. Szathmári Tamás előadása; Karolina Egyesület, Bp., 2007 (Karolina füzetek)
 • A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter. Klebelsberg Kuno kora és munkássága; szerk. Miklós Péter; Belvedere Meridionale, Szeged, 2008
 • Márki-Zay János: Gróf Klebelsberg Kunó, aki talpra állította Magyarországot; szerzői, Hódmezővásárhely, 2009 (Magyar értékek)
 • Ujváry Gábor: "Egy európai formátumú államférfi". Klebelsberg Kuno, 1875–1932; Kronosz–MTT, Pécs–Bp., 2014 (Sziluett)
 • Ujváry Gábor–Vertel Beatrix: Kultúra nélkül nincs Magyarország; Árgyélus, Bp., 2014

GalériaSzerkesztés