Klobusiczky család

A klobusiczi és zethényi nemes, báró és gróf Klobusiczky család. Régi nemesi család a történelmi Magyarországon.

TörténeteSzerkesztés

E család ősi fészke a Trencsén vármegye területén található Klobusic helység. E falu nevét először 1421-ben viselte Nagy Tamás, aki királyi megbízottként működött vármegyéjében. A család egy másik tagja, András, a Zemplén vármegye-i Zétényben telepedett le, így az ő leszármazottai a zétényi előnevet használták a klobusiczi előnevűektől megkülönböztetésül. A családnak később több ága is keletkezett az előző kettőn kívül: a marosbogáti, a Bereg vármegye-i, az Ung vármegye-i, a Borsod vármegye-i és a Szatmár vármegye-i ág. Még nem bizonyított, de élt/él egy Klobusiczky család Pozsony vármegyében is, akiknek nagy birtokuk volt Zsitvaújfalun.

A család előbb a katolikus hitre visszatért Ferenc személyében 1692. április 29-én bárói címet kapott I. Lipóttól, majd 1753. október 12-én három unokáját, Ferencet, Antalt és Istvánt grófi rangra emelte Mária Terézia.

Jelentősebb tagjaiSzerkesztés

Híresebb birtokaik, kastélyaikSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • Illéssy János, Pettkó Béla: A Királyi könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség, czim, czimer, előnév és honosság adományozásoknak, 1527-1867 (XVIII. és XXI. kötetek)
  • Kempelen Béla: Magyar nemes családok