Kocsi Csergő János

(1647–1711) református lelkész, püspök, teológus, tanár

Kocsi Csergő János (Kocs, 1647Debrecen, 1711 első fele) református lelkész, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke 1700-tól haláláig. Korának jelentős hittudósa, és költőként is ismert.

Kocsi Csergő János
a Tiszántúli református egyházkerület püspöke
Született1647
Kocs
Elhunyt1711 első fele (64 évesen)
Debrecen
Nemzetiségmagyar
Felekezetprotestantizmus
Püspökségi ideje
1700. június 27. – 1711 első fele
Előző püspök
Következő püspök
Szilágyi Tönkő Márton
Veresegyházi Tamás

Debrecenben tanult, hol a tógás deákok közé 1669-ben vették föl, később a kollégiumban a poétáknak és rhétoroknak tanítója lett, a seniorságot is viselte, majd a zürichi és a marburgi egyetemen tanult; hazájába visszatérve, 1678-ban a szatmári iskola tanárának választották meg. Ezt a hivatalát 1684-ben a Bereg vármegyei vári lelkészséggel cserélte föl. 1694-ben a debreceni kollegium rektora és teológiatanára lett. 1700. június 27.-én a debreceni zsinaton püspöki hivatalra emelték. Ezt tíz évig viselte és hét zsinatot tartott. Az egyháztörténetnek nagy kedvelője volt, megszerezte a kéziratban levő egyháztörténeti munkákat, különösen a reformáció kezdetéről és előmeneteléről a 17. század elejéig írtakat, mit Ember Pál (Lampe) Egyháztörténete ajánlólevelében fölemlít.

  • Dissertatio de Cognitione Dei Naturali. Debrecen, 1703. (Neve a címlapon Joannes Kocsi.)
  • A Szilágyi Tönkő Márton halálára írt versei a Honor posthumusban (Debrecen, 1700) jelentek meg; üdvözlő levele 1708-ból Ember Pálhoz, Lampenál.
  • A Malleus 15. Dilemmatum című munkát is neki tulajdonítják.

További információk

szerkesztés
  • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969.
  • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893-1904.
  • Révai nagy lexikona. Bp., Révai, 1911-.
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
  • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8  
  • Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár. Sajtó alá rend., kieg. és az előszót írta Mészáros Kálmán. Bp., História-MTA Törttudományi Intézet, 2005.