Kolozsvár emléktáblái

Kolozsváron sok emléktábla található, amely a magyar történelem és kultúra eseményeire emlékeztet. Ezek közül azonban sok magasan van elhelyezve, néha nehezen vehető észre. Még a magyar nyelvű turistakalauzok is csak keveset említenek közülük.

Az alábbi lista nem teljes, de igyekszik a belváros fontosabb emléktábláit felleltározni, olyan sorrendben, hogy egy séta során akár meg is nézhetők legyenek.

Bolyai János-emléktáblákSzerkesztés

A Deák Ferenc (Eroilor) és Bolyai utcák kereszteződésénél található Bolyai János világhírű matematikus szülőháza, amelyen két emléktábla van. Az egyik a homlokzaton (amelyet 1903-ban helyeztek oda), a másik a Bolyai utcai falon (amely kétnyelvű, és 1952-ben került a helyére).

AZ 1802 ÉV 12 HAVÁNAK 15 NAPJÁN
ITT SZÜLETETT
BOLYAI BOLYAI JÁNOS
A MAGYAR EUKLIDES
BOLYAI BOLYAI FARKASNAK
A TENTAMEN MÉLY GON-
DOLKODÁSÚ SZERZŐJÉ-
NEK FIA MINEK AZ EMLÉ-
KEZETÉRE SZÁZ ÉV MÚL-
TÁN A FERENCZ JÓZSEF
TUDOMÁNYEGYETEM
MATHEMATIKAI ÉS TER-
MÉSZETTUDOMÁNYI
KARA ÁLLÍTÁ E KÖVET
ÎN ACEASTĂ CASĂ                              EBBEN A HÁZBAN
S'A NASCUT LA                                    SZÜLETETT
15 DEC. 1802                                      1802. DEC. 15-ÉN

                                     BOLYAI JÁNOS

MARE                                                  A NAGY
MATEMATICIAN                                   MATEMATIKUS
ŞI GÂNDITOR                                       ÉS HALADÓ
PROGRESIST                                      GONDOLKODÓ.
ACADEMIA R. P. R.   15 DEC 1952    A R. N. K. AKADÉMIÁJA    
Bem József-emléktáblaSzerkesztés

Bem József szabadságharcos tábornok kolozsvári győztes átvonulásának emlékét a Deák Ferenc (Eroilor) utca 1. szám alatti házon lévő emléktábla idézi.

E HÁZBAN VOLT SZÁLLVA
BEM JÓZSEF
HONVÉD TÁBORNOK
1848 DECZEMBER 25-IKI
GYŐZEDELMES BEVONULÁSAKOR


Emléktábla Deák Ferenc és Vörösmarty Mihály emlékéreSzerkesztés

A Főtér 27. szám alatti ház erkélye bal oldalán emléktábla hirdeti Deák Ferenc és Vörösmarty Mihály 1845-ös kolozsvári látogatását. Ekkor látogatták meg Wesselényi Miklóst zsibói kastélyában. Minden forrás szerint a tábla több pontatlanságot is tartalmaz: nem az erkélyen, hanem a kapu előtt fogadták az ifjakat, és a tábla elhelyezésének dátuma nem 1908, hanem 1903. (Furcsa, hogy ezt akkor nem vették észre!)

ENNEK A HÁZNAK AZ ERKÉLYÉRŐL SZÓLOTT
DEÁK FERENCZ ÉS VÖRÖSMARTY MIHÁLY
A FÁKLYÁSMENETBEN TISZTELGŐ IFJÚSÁGHOZ 1845 MÁJUS 16-ÁN
MEGJELÖLTE AZ ERDÉLYI IRODALMI TÁRSASÁG KEGYELETE
1908. MÁJUS 12-ÉN


Fadrusz János-emléktáblaSzerkesztés

Igénytelen kivitelű, román nyelvű tábla hirdeti a Főtér 21. szám alatti házon, hogy itt volt megszállva Fadrusz János 1902-ben, amikor a Mátyás-szobrot ünnepélyesen leleplezték.

ÎN ACEASTĂ CASĂ A LOCUIT ÎN
1902 SCULPTORUL IOAN FADRUSZ
(1858-1903), CU PRILEJUL AMPLASĂRII
OPEREI SALE CELEBRE, STATUIA ECVESTRĂ
A REGELUI MATEI CORVINUL,
DEZVELITĂ LA 14 OCT. 1902.


Magyar fordításban a tábla szövege: Ebben a házban lakott 1902-ben Fadrusz János (1858-1903) szobrász, híres művének, Corvin Mátyás lovasszobrának 1902. okt. 14-i elhelyezése alkalmából. A táblán hibás a szobor leleplezésének dátuma, mivel az nem október 14, hanem október 12.

Emléktábla Mátyás király szülőházánSzerkesztés

1889. szeptember 2-án Jókai Mór és Orbán Balázs részvételével leplezték le a szülőházra elhelyezett bronz emléktáblát.

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1443. MÁRCZ. 27-én
        MÁTYÁS        
       AZ IGAZSÁGOS      
HUNYADI JÁNOS ÉS SZILÁGYI ERZSÉBET FIA
SZÜLŐHÁZÁT A NAGY KIRÁLY KEGYELETBŐL
MINDEN TEHER ALÓL FÖLMENTETTE
II. RÁKÓCZY GYÖRGY ERDÉLYI FEJEDELEM
E HÁZ KIVÁLTSÁGÁT MEGERŐSÍTETTE

I. FERENCZ JÓZSEF APOSTOLI KIRÁLYUNK
1887 SZEPT. 23-án LÁTOGATÁSÁVAL MEGTISZTELTE
ÉS KEGYES ADOMÁNYNYAL GONDOSKODOTT
HOGY ÖRÖK EMLÉKEZETÜL MEGJELÖLTESSÉK
A KEGYELET ÉS TISZTELET HIRDETŐJE
EZ AZ EMLÉKTÁBLA MELYET LEGNAGYOBB FIÁNAK
SZÜLŐHÁZÁRA TÉTETETT A TULAJDONOS
KOLOZSVÁR SZABAD KIRÁLYI VÁROSA
MDCCCLXXXVIII


Bocskai István-emléktáblaSzerkesztés

A Mátyás király szülőházával szemben található Bocskai István szülőháza (Mátyás király utca 4. sz.). Ma a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem székháza. 2011. április 19-én az épület északi oldalán háromnyelvű emléktáblát helyeztek el a Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat keretében működő Bocskai Emlékbizottság kezdeményezésére. A tábla készítője Győrfi Lajos püspökladányi szobrászművész.[1]

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT
BOCSKAI ISTVÁN
MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY FEJEDELME
1557. JANUÁR 1-ÉN.

ÎN ACEATĂ CASĂ S-A NĂSCUT
ŞTEFAN BOCSKAI
PRINCIPELE UNGARIEI ŞI TRANSILVANIEI
ÎN 1 IANUARIE 1557.

IN THIS HOUSE WAS BORN
STEPHEN BOCSKAI
PRINCE OF HUNGARY AND TRANSYLVANIA
ON JANUARY 1, 1557.

EZT AZ EMLÉKTÁBLÁT ÁLLÍTTATTA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BOCSKAI MUNKABIZOTTSÁGA


Kőváry László-emléktáblaSzerkesztés

A Bástya (Daicoviciu) és Víz (Roosevelt) utcák sarkán lévő házon emléktábla hirdeti, hogy itt élt és dolgozott Kőváry László történész.

ITT ÉLT ÉS ÍRTA
ERDÉLY ÉS MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉT
Dr. UJTORDAI KEŐVÁRY LÁSZLÓ TÖRTÉNETÍRÓ
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA TAGJA STB.
SZ. 1819 – MEGH. 1907


Dsida Jenő-emléktáblaSzerkesztés

A Fürdő (Cardinal Iuliu Hossu) utca 28. száma alatti házon 2007-ben elhelyeztek egy emléktáblát, ahol Dsida Jenő költő utolsó lakhelye volt.

In memoriam
DSIDA JENŐ
1907-1938
Ebben a házban élt élete utolsó éveiben a költő
În această casă şi-a petrecut ultimii ani de viaţă poetul


Szőcs Géza-emléktáblaSzerkesztés

A Sétatér melletti (Schütz János/Cişmigiu utca 1.) egykori lakásán 2021-ben emléktáblát helyeztek el.

SzŐCS
GÉZA
1953
2020


Liszt Ferenc-emléktáblaSzerkesztés

Az Unió (Memorandumului) utca 21. sz. alatti Redut épületére (amely ma néprajzi múzeum) 2011-ben háromnyelvű emléktáblát helyeztek, annak emlékére, hogy itt koncertezett Liszt Ferenc 1845-ben és 1879-ben. A művészi tábla Kolozsi Tibor munkája.

ÎN ACEASTĂ CLĂDIRE A CONCERTAT ÎN ANII 1846 ŞI 1879
EBBEN AZ ÉPÜLETBEN KONCERTEZETT 1846-BAN ÉS 1879-BEN
PERFORMED IN THIS BUILDING IN 1846 AND 1879
                  LISZT FERENC


Vályi Gyula-emléktáblaSzerkesztés

Vályi Gyula matematikus élete utolsó éveit bátyja, Vályi Gábor Majális (Republicii) utca 20. szám alatti házában töltötte. A ház ma a vasútigazgatóság kórházának tulajdonában van. 2007-ben került egy román és egy magyar nyelvű emléktábla (Starmüller Géza munkájaként) a házra. Vályi Gyula sokat tett azért, hogy Bolyai János munkásságát megismertesse az utókorral. A kolozsvári egyetemen rendszeresen tartott előadásokat a Bolyai-geometriáról.

Ebben a házban lakott
élete utolsó éveiben
VÁLYI GYULA
(1855–1913)
hírneves matematikus,
a kolozsvári egyetem tanára,
a Bolyai-geometria népszerűsítője.


Emléktábla az első kolozsvári színi előadásrólSzerkesztés

A Jókai (Napoca) utca 6. számú ház emeleti részén a Pákei Lajos tervezte elegáns emléktábla hirdeti, hogy itt volt 1792-ben az első színházi előadás Kolozsváron.

EBBEN A HÁZBAN KEZDETTE MEG ELŐADÁSAIT
1792. NOV. 11-ÉN
AZ ERDÉLYI MAGYAR NEMES
SZÍNJÁTSZÓ TÁRSASÁG
"NYELVÜNK DICSŐSÉGÉRE ÉS A NEMZETI
TISZTA ÉRZÉS GYARAPÍTÁSÁRA."
ENNEK EMLÉKÉRE HELYEZTE IDE E TÁBLÁT
A SZÁZÉVES ÜNNEPET RENDEZŐ BIZOTTSÁG
1892. NOV. 11-ÉN
A HÁZ TULAJDONOSA BR. HORVÁTH ÖDÖNNÉ,
GR. RHÉDEY JOHANNA NEMES ADOMÁNYÁBÓL


Az első ispotály emléktáblájaSzerkesztés

A Vár (Kisbúza/Fortăreţei) utca 8. szám alatti kis földszintes házon régi tábla hirdeti, hogy itt, Szábel Boldizsár házában, „hat szegény elaggott” embert ápoltak valaha. A Szábelek erdélyi örmények. A táblán említett Szábel Menyhárt vagyonos ember, a városi tanács tagja, aki 1842-ben nemességet is kérelmezett, Kolozsvárnak és a hazának tett szolgálataiért, sikertelenül.

SZÁBEL BOLDIZSÁR
ISTENES ALAPITVÁNYI VÉG RENDELÉSE SZERINT
MARADIKAI ÁLTAL HAT SZEGÉNY EL AGGOT
FÉRFIAK ÁPOLÁSARA 1815-BE LÉTRE
HOZATATT
KÓRHÁZ
UJBÓL ÉPITTETETT FIA SZÁBEL MENYHÁRD
GYÁMNOKSÁGA ALATT ÉS KÖLTSÉGÉN
1844-BEN


Petőfi-emléktábla a Biasini-szálló épületénSzerkesztés

A régi Petőfi (Avram Iancu) utca Házsongárdi temető bejárata melletti egy emeletes épületén, amely egykor Biasini szállodája volt, emléktábla hirdeti, hogy itt szállt meg feleségével Petőfi Sándor 1847-ben. 1990-től a kolozsvári magyarság ezt az emléktáblát koszorúzza meg minden március 15-én.

Itt volt szállva
PETŐFI SÁNDOR
és neje
1847 okt. 21-től 24-ig
Megjelölte a helybeli áll.
felsőbb leányiskola kegyelete
1897. márcz. 15.


Reményik Sándor-emléktáblaSzerkesztés

A Toldalagi–Korda-palota Minorita (Hermann Oberth) utcai falán, az emeleti részén van a Reményik Sándor (1890–1941) költő születését hirdető tábla.

E HÁZBAN SZÜLETETT
1890 AUGUSZTUS 30-án
REMÉNYIK SÁNDOR
„VÉGVÁRI”
A NEMZET KÖLTŐJE


A Toldalagi–Korda-palota emléktábláiSzerkesztés

A Király (Brătianu) utca 14. szám alatti Toldalagi–Korda-palota homlokzatán két díszes tábla hirdeti az építkezés kezdetét és befejezését.

G. Korda Anna
néhai hív férje
tzélját végzi
MDCCCIX
G Toldalagi László
G Korda Annával
kezdik építeni
MDCCCIII


Szilágyi Sándor emléktáblája a Farkas utcábanSzerkesztés

A Farkas utcai református kollégiummal szemben van Szilágyi Sándor (1827–1899) történetíró szülőháza, rajta az 1900. november 2-án elhelyezett emléktábla.

ITT SZÜLETETT
SZILÁGYI SÁNDOR
TÖRTÉNETÍRÓ
1827. aug. 30.


Herepei János-emléktáblaSzerkesztés

A Farkas utcát a Király utcával összekötő (a református templomra merőleges) Sámi László (Gaál Gábor) utcában emléktábla hirdeti, hogy itt született, a régi papilak épületében Herepei János (1891–1970) művelődéstörténész, a hires Herepei-család tagja.

E HÁZBAN SZÜLETETT
HEREPEI JÁNOS
1891–1970
AZ ERDÉLYI MŰVELŐDÉS
JELES KUTATÓJA


Emléktábla az egykori kőszínház helyénSzerkesztés

A Farkas utca 3. szám alatti Egyetemiek Háza (újabban Collegium Academicum) falán 2012. november 30-a óta emléktábla hirdeti, hogy itt állott a magyar nyelvterület első kőszínháza. A tábla 1992-ben készült az erdélyi színjátszás elindulásának 200. évfordulójára, de az akkori nacionalista városvezetés megakadályozta kihelyezését.[2] Az emléktábla alkotója Starmüller Géza.[3]

A magyar nyelvű szöveg:

Ezen a helyen kőszínház állt, a magyar
színjátszás első állandó erdélyi
otthona. E tábla állíttatott 1992-ben, a
„színész köztársaság” megalapításá-
nak 200. évfordulóján.
Felavatva: 2012


Gaál Gábor-emléktáblaSzerkesztés

A Kossuth Lajos (21 Dec. 1989) utca 20. szám alatti házon kétnyelvű emléktábla hirdeti, hogy itt szerkesztette Gaál Gábor a marxista Korunk című folyóiratot a két világháború között.

Belső emléktáblákSzerkesztés

A városban sok olyan emléktábla van, amely udvarban található, ezért nehezebben hozzáférhető. Ezek közül megemlítjük a Böhm Károly, Reményik Sándor, Bartalis János és Páter Béla botanikus emlékére állíttatottakat a Kossuth Lajos (21 Dec. 1989) utca 1. szám alatti, az evangélikus egyház tulajdonában lévő ház udvarában. A Bocskai István szülőháza (Mátyás király u. 4.) első emeletén a fejedelemre emlékező nagyméretű tábla található. A református kollégium kapualjában Szabó Dezső-emléktábla van. A főtéri katolikus plébánia udvarán Bajor Andorra emlékező tábla található.

Emléktáblák a Kossuth Lajos utca 1. szám alatti evangélikus egyház udvarán:

Egyéb belső táblák:

JegyzetekSzerkesztés

  1. Vitányi István: A Bocskai-emléktábla avatása Kolozsváron, Parlamenti napló
  2. Emléktábla a magyar színjátszásnak
  3. Főhajtás a kolozsvári színjátszás 220. évfordulóján. Háromnyelvű tábla az első magyar kőszínház emlékére, Szabadság, 2012. december 3. Online hozzáférés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés