Főmenü megnyitása

Komjáti Benedek ( ? 1508 körül – ? ) – erazmista, bibliafordító, az első teljes egészében magyar nyelvű nyomtatvány a Epistolae Pauli lingua hungarica donatae (Az zenth Paal leueley magyar nyeluen) magyar nyelvre fordítója és kiadója. Szent Pál leveleit Komjáthy Benedek fordította magyarra és Hieronymus Vietor nyomtatta ki 1533-ban Krakkóban.

Komjáthy Benedek
Született 1508
Elhunyt 1533 után
Foglalkozása

ÉleteSzerkesztés

Pontos születési adatait nem ismerjük. Pozsonyi kánonok volt, 1527-ben kezdte tanulmányait az erazmista szellemű bécsi egyetemen, majd 1529-ben mikor a törökök Bécset ostromolták Husztra a Nádasdy családhoz menekült, 1530-ban pedig, az ekkor már négy éve özvegy Frangepán Katalin grófnő hívására - akinek férje, Perényi Gábor kamarásmester a mohácsi csatamezőn esett el - a közeli Nyalábvárba került nevelőnek.

Komjáthy Benedek példaképének a nagy humanista, Rotterdami Erasmust tartotta, aki alig másfél évtizeddel korábban készítette el a maga bibliafordítását. Az ekkor 21 éves fiatalembert Frangepán Katalin kérte fel a fordításra, de ő eleinte nem érezte magát alkalmasnak erre a nagy feladatra, attól függetlenül, hogy a Nyalábvárban ekkor már létezett egy Szent Pál levelei fordítás-kézirat, ez azonban nehezen olvasható és értelmezhető volt. A könyv bevezetőjében olvasható is mentegetőzése, mivel a fordítás nagy feladatát szinte emberfelettinek érezte.

A Komjáthy Benedek az általa magyar nyelvre lefordított művet Az szenth Pál levelei magyar nyelven címen Krakkóba vitte, ahol Hieronymus Vietor nyomdájában nyomtatta ki. Az Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae, Az Zenth Paal leueley magyar nyeluen című könyv 1533 februárjában került ki Vietor nyomdájából. Bár Hieronymus nyomdájában ekkorra már 31 részben magyar nyelvű nyomtatott mű jelent meg az akkortájt a humanizmust magyar nyelven művelő diák szerzőktől, melyek közül a legrégibb 1527-ből való volt. A legrégibb, teljes szövegében magyarul kiadott nyomtatvány azonban Az Zenth Paal leueley magyar nyeluen volt.

A könyv rövid leírásaSzerkesztés

Címlapján az akkori Magyarország egyesített címere látható, a felső mezőkben Magyarország, az alsó mezőkben jobbról Dalmácia 3 leopárdfejjel, balról Csehország koronát tartó oroszlán címerével, a könyv hátoldalán pedig a Frangepán család címere.

A szövegsorok között Pál apostolt ábrázoló 12 fametszet található. Terjedelme 471 oldalon 257 levél, magassága 17 cm.

A könyvből az Országos Széchényi Könyvtár 2 példányt őriz, amelyből az egyik csonka. De fellelhető még belőle másutt három teljes és három csonka példány is.

A levéltár példányát Veress Endre áztatta ki egy később megjelent könyv táblájából, melynek történetét le is jegyezte a nyomtatványra:

A legelső magyar (Krakkóban) 1533-ban megjelent nyomtatvány 16 lapnyi, egy teljes íve, tehát hetedik ismert példánya; Kiáztattam harmadik lengyelországi tanulmány-útamon: Varsóban, 1899 aug. 16-án, egy 1552. évszámmal jelölt bőrkötésű könyv táblájából. Ezt a táblát is magammal hoztam, úgy amint egy antiquariustól megszereztem. A még belőle kikerült másik példányt a kolozsvári Erdélyi Múzeumi könyvtárnak ajándékoztam. Veress Endre.

ForrásokSzerkesztés

  • Magyar Életrajzi Lexikon
  • A magyar irodalom története [1]
  • Magyar Országos Levéltár [2]