Kommutátor (gyűrűelmélet)

A kommutátor a matematikában, azon belül az absztrakt algebrában azt méri, hogy két gyűrűelem egymással kommutál-e, azaz a két különböző sorrendben vett szorzatuk felcserélhető-e. Két elem kommutátora akkor és csak akkor triviális, ha a két elem kommutál.

Definíció szerkesztés

Legyen A és B egy olyan matematikai struktúra két eleme, melyben a szorzás és a kivonás is értelmezve van. Ekkor A és B kommutátorán a kétféle sorrendű szorzatuk különbségét értjük:

 

Ha valamely A és B elemekre  , akkor azt mondjuk, hogy A és B felcserélhető, vagy kommutál. Ha valamely S struktúra minden A,B elemére  , akkor azt mondjuk, hogy az S struktúra kommutatív.

Példák szerkesztés

  1. Az egész, racionális, valós és komplex számok szorzása kommutatív, azaz tetszőleges   és   számok esetén  , így a kommutátor eltűnik.
  2. A funkcionálanalízisben (illetve annak kvantummechanikai alkalmazásában) nagy jelentőségű az operátorok kommutátora. Legyen H valamilyen vektortér, és A, B ennek operátorai (azaz önmagára való lineáris leképezései). Ekkor a szorzás a leképezések egymásutáni alkalmazása. A két operátor felcserélhetősége azt jelenti, hogy a H vektortér minden x elemére  . Az operátorok szorzása általában nem kommutatív.
  3. A véges dimenziós vektorterek operátorai (bázis választásával) mátrixokkal reprezentálhatók. A mátrixok szorzása szintén nem kommutatív.
  4. Legyen A egy asszociatív algebra valamely K test felett. Ekkor a fent definiált kommutátor rendelkezik a Lie-zárójel tulajdonságaival, és ezzel a zárójellel A Lie-algebra lesz.[1]

Jegyzetek szerkesztés

  1. Bourbaki, Nicolas. Lie Groups and Lie Algebras: Chapters 1-3. Springer (1989). ISBN 978-3-540-64242-8 , §1.2. Example 1.

Források szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés