Kormánymegbízott

A kormánymegbízott történelmi titulus, a kormányzat helyi képviselője volt Magyarországon, ahol 2011. január 1-jétől működő, fővárosi illetve megyei kormányhivatalokat a miniszterelnök által kinevezett kormánymegbízottak vezették. Hasonló pozíció más országokban pl. a prefektus. A 2022. évi XXIV. törvény alapján a kormánymegbízottak új megnevezése 2022. július 28-ától főispán[1].

JogállásaSzerkesztés

 
Takács Árpád, 2017-től kormánymegbízott

A kormánymegbízott vezeti a fővárosi és megyei kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat, biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok szakmai feladatellátásának feltételeit, elkészíti és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó javaslatát, gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügy (kiemelt jelentőségű ügy) intézését a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott figyelemmel kíséri.

A kormánymegbízott évente február 28-ig az adott fővárosi vagy megyei kormányhivatal előző évi tevékenységéről, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott kérdésekről szóló összegző beszámolót készít, amelyet megküld a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére.

A beszámolási kötelezettség kiterjed az adott fővárosi vagy megyei kormányhivatal illetékességi területén működő, illetve székhellyel rendelkező központi államigazgatási szerv bármely jogállású területi szervére, továbbá az államigazgatási feladatot ellátó más szervre és személyre, valamint a polgármesterre és jegyzőre az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően.

A fővárosi és megyei kormányhivatal hivatali szervezetét főigazgató vezeti. A főigazgató a kormánymegbízott általános helyettese.

A főigazgató munkáját – általános helyettesként – igazgató segíti.

JegyzetekSzerkesztés

  1. „Magyar Közlöny 2022. évi 127. szám 5035-5088. oldal”.