Főmenü megnyitása

Kosztarab Mihály vagy Michael Kosztarab (Bukarest, Románia, 1927. július 7. –) amerikai magyar entomológus, talajbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A pajzstetvek (Coccoidea) öregcsaládjának nemzetközi szinten elismert rovartani kutatója.

Kosztarab Mihály
Született 1927. július 7. (92 éves)
Bukarest
Nemzetisége magyar
Foglalkozása entomológus,
talajbiológus,
egyetemi oktató

ÉletútjaSzerkesztés

Apai ágon barcasági csángó, anyai részről székely származású. Az udvarhelyi Csehétfalván nevelkedett, majd miután elvégezte a bukaresti református iskolát, 1940-ben a család a magyarországi Rákoshegyre költözött. A zuglói Középfokú Kertészeti Tanintézet elvégzését követően, 1947-től 1950-ig a földművelésügyi minisztérium növényvédelmi szolgálatának alkalmazásában állt, s a Szigetközben dolgozott Jermy Tibor asszisztenseként. Ezzel párhuzamosan 1947-től tanulmányokat folytatott a Magyar Agrártudományi Egyetemen, ahol 1951-ben szerezte meg kertészmérnöki oklevelét. 1951-től az egyetem – 1953 után Kertészeti és Szőlészeti Főiskola néven önállósult – kertészeti karán, az állati kártevők tanszékén oktatott tanársegédként egészen 1956 végéig, amikor elhagyta az országot.

1957-ben az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. 1957 és 1960 között Baltimore-ban dolgozott entomológus kutatóként és szaktanácsadóként. 1960-tól az Ohiói Állami Egyetemen képezte tovább magát, s itt védte meg 1962-ben doktori disszertációját. Még ugyanebben az évben a Virginiai Műszaki Főiskolára nevezték ki a rovartan adjunktusává, 1967-től pedig egyetemi tanári címmel oktatott az – 1970 után Virginiai Műszaki Főiskola és Állami Egyetem nevet viselő – intézményben. Oktatói munkájával párhuzamosan 1984-től 1988-ig az amerikai Nemzeti Biológiai Felmérések (National Biological Survey) szervezőbizottságának munkáját elnökölte. 1987-től a virginiai egyetemi rendszertani gyűjtemény kutatója, majd 1990-től az ebből szervezett blacksburgi Virginiai Műegyetemi Természettudományi Múzeum (Virginia Tech Museum of Natural History) alapító igazgatói feladatait is ellátta. 1992-ben tanszékéről nyugdíjba vonult, azóta az egyetem professor emeritusa.

MunkásságaSzerkesztés

Rovartani kutatásai a pajzstetvek (Coccoidea) biológiája, rendszertana és alaktana körül összpontosulnak. Az 1970-es évek második felében közreműködött a magyarországi (1978), majd azt követően a közép-európai (1988), az északkelet-amerikai (1996) és a virginiai (1999) pajzstetűfauna monografikus feldolgozásában. Személyesen vagy munkatársaival közösen fedezett fel és írta le a pajzstetvek tizenkét nemzetséget és ötvenhét faját. A nevét viseli több, a pajzstetvek öregcsaládjába tartozó faj, így például a Chionaspis kosztarabi, Kermes kosztarabi, Pseudococcus kosztarabi, Puto kosztarabi, valamint az Acroneuria kosztarabi nevű álkérészfaj és a rojtosszárnyúak közé tartozó Torvothrips kosztarabi.

Pajzstetűkutatásai mellett általában is foglalkozott a kártevő rovarokkal, s közreműködött Észak-Amerika rovar- és pókszabású-faunájának felmérésében. Tanulmányozta a növényvédő rovarirtó szerek hatásmechanizmusát, s a biológiai növényvédelem híveként sikeresen telepítette át Virginiába a pajzstetvek természetes ellenségét, az Európában honos ködfoltos pajzstetvészt (Anthribus nebulosus). Tudományos munkásságának másik jelentős vonulata a savas eső hatásának vizsgálata a talajlakó mikroorganizmusokra.

Jelentős tudományszervező tevékenységet fejt ki választott hazájában: múzeumigazgatói tisztsége mellett szervezőmunkája eredményeként jött létre a Virginiai Természettudományi Társaság (Virginia Natural History Society), amelynek 1992 és 1994 között első elnöke volt. Tudományos dolgozatainak száma meghaladja a százhatvanat. 1967-től a Morphology and Systematics of Scale Insects, 1969-től a The Insects of Virginia című rovartani folyóiratok alapító főszerkesztője. Önéletírása 1997-ben – magyarul 1999-ben – jelent meg.

Társasági tagságai és elismeréseiSzerkesztés

1975-től tagja a Virginiai Tudományos Akadémiának, 1993-tól tiszteletbeli tagja az Amerikai Rovartani Társaságnak (Entomological Society of America), 1970 és 1989 között részt vett a washingtoni Cosmos Club munkájában. Az óhaza elismerését jelzi, hogy 1979-től tiszteletbeli tagja a Magyar Rovartani Társaságnak, 1995-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották. Mindemellett tagja több nemzetközi tudományos szervezetnek, 1989-ben a Londoni Királyi Rovartani Társaság (Royal Entomological Society of London) emelte tiszteleti tagjai sorába.

Tudományos érdemei elismeréseként 1998-ban Thomas Jefferson-díjat, 2001-ben pedig Leland Ossian Howard-életműdíjat kapott. 1993-ban a budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem díszdoktorává avatták.

Főbb műveiSzerkesztés

 • Studies on the morphology and taxonomy of the males of Antonina and one related genus (Homoptera: Coccoidea, Pseudococcidae). Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute. 1967. (Sherif A. Afifivel)
 • A morphological and systematic study of the first instar nymphs of the genus Lecanodiaspis (Homoptera: Coccoidea: Lecanodiaspididae). Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute. 1970. (Michael L. Williamsszel)
 • Morphology and systematics of the adult females of the genus Cerococcus. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University. 1977. (Paris Lee Lambdinnal)
 • Morphology and systematics of the first instars of the genus Cerococcus (Homoptera: Coccoidea: Cerococcidae). Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University. 1979. (Avas B. Hamonnal)
 • Pajzstetvek. Budapest: Akadémiai. 1978. = Magyarország Állatvilága. (Kozár Ferenccel)
 • Scale insects of Central Europe. Budapest: Akadémiai. Dordrecht; Boston: Kluwer. 1988. (Kozár Ferenccel)
 • Systematics of North American insects and arachnids: Status and needs. Ed. by Michael Kosztarab, Carl W. Schaefer. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University. 1990.
 • Scale insects of northeastern North America: Identification, biology, and distribution. Martinsville: Virginia Museum of Natural History. 1996.
 • Transylvanian roots: The true life adventures of a Hungarian American. Blacksburg: Pocahontas Press. 1997.
  Magyarul: Erdélyi gyökerek: Egy amerikai magyar emigráns tanulságos élettörténete. Budapest: Püski. 1999.
 • Revision of the tribe Serrolecaniini (Homoptera: Pseudococcidae). Berlin; New York: Walter de Gruyter. 1999. (Harlan J. Hendricksszel)
 • A history of the Virginia Academy of Science (1923–2001). Blacksburg. 2001. (Szerkesztette többekkel)

Felhasznált forrásSzerkesztés

 • Ki kicsoda 2000: Magyar és nemzetközi életrajzi lexikon. Budapest: Greger-Biográf. 1999. 907. o.  
 • Magyar nagylexikon XI. (Kir–Lem). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2000. 382. o. ISBN 963-9257-04-4  
 • Beke György: Egy csángó tudós Amerikában. In: Kortárs XLVI. 2002. 7. sz. 79–85. o.
 • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002 II. (I–P). Főszerk. Glatz Ferenc. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ. 2003. 719–720. o.
 • MTI Ki kicsoda 2009. Szerk. Hermann Péter. Budapest: Magyar Távirati Iroda. 2008. 613. o. ISBN 978-963-1787-283