Kovács Ferenc (közjegyző)

(1838-?) királyi tanácsos, közjegyző

Kovács Ferenc (Losonc, 1838. május 7. – ?) királyi tanácsos és közjegyző. Kovács Sándor ügyvéd, honvédtiszt testvéröccse.

ÉleteSzerkesztés

Losoncon született, ahol apja Kováts Benjámin (megh. 1859) református gimnáziumi igazgató-tanár és író volt. A gimnáziumot a VII. osztályig szülőhelyén végezte; ekkor Nagykőrösre ment, ahol a magyar irodalomból Arany János volt a tanára. A jogot a pesti egyetemen hallgatta. Ezután ügyvédi vizsgát tett és két évig Losoncon volt ügyvéd; innét hivták meg a debreceni református főiskolához jogtanárnak, ahol 1865. január 16-tól 1875. áprilisig tanította a római, egyházi és ausztriai jogot 1875-ben királyi közjegyzőnek nevezték ki Losoncra. 1893-ban királyi tanácsosi címmel tüntették ki.

MunkáiSzerkesztés

  • Egyetemes és részszerű egyházjog alaptanai különös tekintettel a magyarhoni evang. egyházakra. Debreczen, 1866. (2. átdolg. kiadás. U. ott, 1870.)
  • Római jog. Előadva rendszeresen, történetileg a mai érvényére tekintettel. U. ott, 1868. (2. kiadás. U. ott, 1870.)
  • Magyarország és Ausztria satistikája. Tekintettel a többi nevezetesebb európai állam életmozzanataira. U. ott, 1869.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Értesítvény a reform. debreczeni főiskoláról 1870-75.
  • Szűcs István: Debreczen története III. 946. old.
  • Balogh Ferenc: A magyar protestáns egyháztörténet irodalma. Debreczen, 1879. 62. old.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés