Kozár Ferenc

(1943-2013) mezőgazdasági mérnök, entomológus, biológus

Dr. Kozár Ferenc (Budapest, 1943. március 20. - Padova, 2013. június 16.) biológus, rovarkutató, agrármérnök, entomológus, pajzstetű-specialista. Munkája kezdetben elsősorban a Magyarországi gyümölcsösökben, valamint a természetes élőhelyeken előforduló pajzstetűfajok feltárására irányult. A hazai faunisztikai feltáró munkát különböző súlypontokkal egész pályája során szívesen végezte, és mint egy nemzetközi tanulmányban megfogalmazták „Magyarországot pajzstetvek szempontjából a világ egyik legjobban feltárt régiójává tette”.

Ugyanakkor a faunisztikai kutatásokon túl nagy figyelmet szentelt a pajzstetvek gazdasági jelentőségének is. Számos közleményében foglalkozik az inváziós és behurcolt fajok terjedésével, egyes kártevő pajzstetű fajok populáció-dinamikájával, a parazitizmus jelentőségével, egyes fajok fejlődésmenetével, az illatanyagos és a színcsapdák alkalmazhatóságával. 1986-ban (!) megjelent közleményében az elsőként hívta fel a figyelmet arra, hogy egyes fajok elterjedési területének északra tolódása valószínűleg a globális felmelegedés következménye. Később is intenzíven foglalkozott az éghajlat-változás kérdésével, különösen a különböző téli hőmérsékleti viszonyoknak az egyes pajzstetű fajok mortalitásra gyakorolt hatásával. A téli mortalitás földrajzi grádiensek mentén történő vizsgálatából nőttek ki az autópályák mentén végzett vizsgálatok, amelyek életének utolsó éveiben jelentős kutatási területévé váltak.

Nemzetközi szinten a legnagyobb elismerés Dr. Kozár Ferenc taxonómiai munkásságát övezte. Ez különösen a 90-es évek közepétől vált intenzívvé, amikor nagyszerű segítség került mellé a kiválóan rajzoló asszisztens, Konczné Benedicty Zsuzsanna személyében, akit a betanítás évei után igazi alkotótársának tekintett. Három nagyszabású összefoglaló könyve (Catalogue of Palearctic coccoidea (1998, szerk: Kozár F.), Ortheziidae of the world (2004, Kozár F.), Rhizoecinae of the world (2007, Kozár F. és Konczné Benedicty Zs.) megkerülhetetlen alapmű a világ pajzstetű specialistái számára, és elkészült már a negyedik, utolsó nagy összefoglaló munkája is (Palearctic eriococcidae, Kozár F. és M. Bora Kaydan), amelynek megjelenését már nem érte meg.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Ki kicsoda 2000. Magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, csaknem 20000 kortársunk életrajza. Főszerk. Hermann Péter, vál., szerk. A. Gergely András et al. Bp., Biográf Kiadó–Greger Média Kft., 1999.
  • Révai Új Lexikona. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits, 1996-.