Kulturális örökség

építészeti, régészeti és művészeti emlékek összessége

Fogalmi halmazaSzerkesztés

Építészeti, régészeti és művészeti emlékek összessége.

  • Műemlék épületek, -településrészek, -települések
  • Ásatási leletek
  • Műalkotások (anyagi és szellemi): Festmény, műtárgy, zene, irodalom
  • Hagyományok (társadalmi, kulturális, néprajzi)

Részhalmazok (és példák)Szerkesztés

ÉpítészetSzerkesztés

Településnyomok feltáratlan, vagy ásatási feltárásai: korábbi civilizációs építkezések alapfalai, úthálózata, közművei. Pl. őskori, kőkori, ókori, római-, szarmata, honfoglalás kori középkori stb. építmények terepszint alatt feltárt maradványai, melyeket dokumentálás és konzerválás után visszatemettek, vagy bemutatásra kiépítettek.

 
Bélapátfalva, Ciszterci apátsági Nagyboldogasszony templom (Heves megye) Épült 1232 után, 15. század közepi részletekkel védettség: Műemléki védelem azonosító: 5433 törzsszám: 2131 Bővebben ld.: http://muemlekem.hu/muemlek?id
 
XIV.szd-i Pálos kolostorrom a bakonyi erdőben Pula-Tálod gótikus kolostorrom. védettség: Műemléki védelem azonosító: 10255 törzsszám: 9930 Bővebben ld.: http://muemlekem.hu/muemlek?id=10255
=5433

Különösen jelentős építészeti-, mérnöki építmények és létesítmények hatóság által műemléki és egyéb védettségi listába vétele. Lehet rom vagy ép állapotú állapotú.

 
XIV.szd-i gótikus templomrom (Bács-Kiskun Megye, Lajosmizse) védettség: Műemléki védelem azonosító: 2326 törzsszám: 667 Bővebben ld.: http://muemlekem.hu/muemlek?id=2326

RégészetSzerkesztés

Ásatási leletek (feltárt és feltáratlan) összessége. Korábbi közösségi élet emlékei: település- és termelési struktúrák maradványai (pl aquaductus nyomai, római-középkori utak, egykori öntözőcsatornák, stb); kultikus cselekmények helyei és kellékei; temetkezési helyek, tárgyi emlékek és szokások. Régészet által feltárható műalkotások, szobrok, épületdíszítések (pl mozaikok, freskók). Korabeli fegyverzet, használati tárgyak, ékszerek.

MűalkotásokSzerkesztés

Anyagi műalkotásokSzerkesztés

Szobrászat, festészet, ékszerészet, díszítőművészet, fotó- és filmművészet alkotásai.

Szellemi műalkotásokSzerkesztés

Anyagi hordózónSzerkesztés

Ide tartoznak a zeneművészet és az irodalom valamint a költészeti alkotásai.

Nem anyagi hordozónSzerkesztés

Közösségi- és néphagyományok, szokások, népzene, táncok/néptáncok, népdalok, népmesék.

Társadalmi-közösségi hagyományok (születés; felnőtté avatás; házasodás; gyermekáldás; meghalás-vallási hagyományok), népcsoportokhoz és tájakhoz is kötődő ünnepek és ünnepkörök.

Orvoslási szokások és gyógymódok.

Természethez kötődő tudás, és szokások: Galaxishoz (Tejút), Naphoz, Föld keringéséhez (évszakos, napfordulós) és Holdhoz kapcsolódó ünnepkörök. Egyéb természeti erőkhöz köthető hagyományok, cselekmények, mesék, mondák, táncok.

Az emberi és állati lét mulandóságához és a Lélek halhatatlanságához köthető kollektív tudattalan tartalmai, és az erre épülő mondák, mesék, átörökített tudás, vallások.

Cikkek a "Kulturális örökség fogalma" témakörbenSzerkesztés