A kyriále a liturgikus könyvek egyike, mely elsősorban gregorián-éneklésre használható.

Elsősorban az ordinarium missae, a gyászmise és a gyászszertartások dallamait, énekeit tartalmazza.

A kyriale 1905-ös vatikáni kiadása mellett az 1965-ös Kyriale simplex is használatban van.