Lévay József

(1825-1918) magyar költő, műfordító, az MTA tagja

Lévay József (Sajószentpéter, 1825. november 18.Miskolc, 1918. július 4.) költő, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Lévay József
Élete
Született1825. november 18.
Sajószentpéter
Elhunyt1918. július 4. (92 évesen)
Miskolc
Pályafutása
Jellemző műfaj(ok)vers
Lévay József aláírása
Lévay József aláírása
A Wikimédia Commons tartalmaz Lévay József témájú médiaállományokat.

18361846 között Miskolcon járt gimnáziumba, majd Késmárkon jogot hallgatott. 1847-ben Miskolcon joggyakornok lett. Szemere Bertalan írnokaként részt vett az 1848-as pozsonyi országgyűlésen. A forradalom alatt végig Szemere mellett maradt, csak Aradon váltak el. 1850 februárjáig szüleinél bujkált, majd Pestre utazott, és Bátor Miklós álnév alatt újságíró volt. Ekkoriban ismerkedett meg Arany Jánossal, akivel életre szóló barátságot kötöttek, és ebben az időszakban jelentek meg első versei is.

 
Lévay József szobra Miskolcon

1852-ben visszatért Miskolcra, és 1860-ig a református gimnázium magyar-latin szakos tanára volt. Ekkor Borsod vármegye első jegyzője lett, de a tanítással csak 1865-ben hagyott fel teljesen, amikor a főispán főjegyzővé nevezte ki. 1895-ben Borsod vármegye alispánja lett, de 1896 elején nyugdíjba vonult. 1918-ban halt meg; végakaratának megfelelően a sajószentpéteri református temetőben, szülei mellett helyezték örök nyugalomra.

Bár korának népszerű és elismert művésze volt, mára elfeledte az utókor. Költészetére a keresetlen egyszerűség jellemző (amely nem azonos sem a petőfieskedő, Szabolcska-féle népieskedéssel, sem a parlagiassággal), a vidéki élet apróbb-nagyobb örömeinek megéneklése (akárcsak az antik költők némelyikénél, mint például Horatius); a kordivatot sosem követte; valamint a magyaros (rímes, pergő ritmusú, ütemhangsúlyos) versformák használata. Műfordítóként Robert Burns verseit, Seneca műveit, két Molière-darabot, Shakespeare-től többek között A makrancos hölgyet, a IV. Henrik egyes részeit, a Vízkereszt, vagy amit akartok című darabokat fordította magyarra.

Kitüntetések, társadalmi elismerések

szerkesztés

Emlékezete

szerkesztés
 
Lévay József és szülei sírja Sajószentpéteren

Miskolcon, és Sajószentpéteren könyvtár viseli a nevét és a Lévay-hagyaték a Herman Ottó Múzeum egyik legnagyobb dokumentum és tárgyi együttese. 1935–1950 közt nevét viselte a református gimnázium, a mai Földes Ferenc Gimnázium egyik jogelődje. 1993-ban az összevonás előtti régi Lévay gimnázium épületében ismét létrejött egy Lévay József Református Gimnázium. Lévaynak egy szobra is áll Miskolcon, a Palóczy utca Kossuth utcai torkolatánál, szülővárosában pedig mellszobra van.

 • 1. Emlékdalok de la Grange asszonynak. Pest, 1850
 • 2. Lévai József költeményei. I. kötet. Pest, 1852 (Ismeretés Hölgyfutár 162. sz. P. Napló 703-705. sz.)
 • 3. Lévai József ujabb költeményei. Pest, 1856 (Ismertetés Pesti Napló 411., Hölgyfutár 134. sz.)
 • 4. Vezérhang (prolog) Kazinczy Ferencz születésének évszázados emlékünnepén, 1859. okt. 27. a miskolci nemzeti szinházban felolvasta Molnár György. Miskolc
 • 5. Széchenyi-gyász Borsodvármegye szivében, Miskolczon 1860. ápr. Pest, 1860 (névtelenül)
 • 6. Titus Adronicus. Ford. Pest, 1865 (Shakespeare minden munkái IV.)
 • 7. A makranczos hölgy. Ford. Pest, 1866 (Shakespeare minden munkái VII. Először adatott 1868. szeptember 11-én a nemzeti szinházban)
 • 8. Szemere Bertalan emlékezete. Miskolc, 1870
 • 9. Vizkereszt vagy A mit akartok. Ford. Pest, 1871 (Shakespeare minden munkái XI. Először 1879. okt. 26. a nemzeti szinházban)
 • 10. IV. Henrik király. I., II. rész. Ford. Pest, 1867 (Shakespeare minden munkái XV.)
 • 11. V. Henrik király. Ford. Pest, 1870 (Shakespeare minden munkái XVI. Shakespeare munkái 4., és 11. k. 2. kiadás. Pest, 1880, 1882)
 • 12. Luceus Annaeus Seneca vigasztalása Marciához. Ford. Budapest, 1874 (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1895)
 • 13. Lévay József összes költeményei 1846–1880. Budapest, 1881, arckép, két kötet (Ismertetés Pesti Napló 80., Főv. Lapok 46., Ellenőr 99., 101., 105. sz. Koszorú V., Budapesti Szemle XXVII.)
 • 14. Deák Ferencz emlékezete. Miskolc, 1876
 • 15. Médicerte. Budapest, 1881 (Molière vígjátékai IX.)
 • 16. Don Juan. Psyche. Víg pásztorjáték és a Versaillesi rögtönzés. Budapest, 1883 (Molière vígjátékai X.)
 • 17. Bozzai Pál irodalmi hagyományai. Szerző életrajzával. Budapest, 1886 (Olcsó Könyvtár 212.)
 • 18. Burns Róbert költeményei. Ford. ... Kiadja a Kisfaludy-társaság. Budapest, 1892, arczk.
 • 19. Carlyle: Burns. Ford. Budapest, 1892 (Olcsó Könyvtár 312.)
 • 20. Lévay József ujabb költeményei. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Budapest, 1898. (Ism. 1899. Egyetértés, 307., Politikai Heti Szemle 49., Kolozsvári Lapok 1., Magyar Kritika II. 5. szám, Budapesti Szemle XCVIII.)
 • 21. Emléklapok Vajai báró Vay Miklós életéből, bevezetéssel. Budapest, 1899 (Ism. Vasárnapi Ujság 6. sz.)
 • 22. Lévay József utolsó versei: 1909–1918. Budapest, 1925 (halála után jelent meg)
 • Visszatekintés. Életrajzom; sajtó alá rend. Balázs Győző; Református Reálgimnázium, Miskolc, 1935
 • A völgyben maradtam. Lévay József verseiből; vál. Kovács Ferencné; TIT Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete–Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 1987
 • Visszatekintés; sajtó alá rend. Balázs Győző, szerk. Csorba Csaba; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 1988
 • Lévay József versei. Mezey István grafikáival; szerk., előszó Horváth Barna; Péteri Szavak, Sajószentpéter, 1993
 • Szentpéteri üres fészek. Lévay József naplója, 1-2.; szerk. Porkoláb Tibor, sajtó alá rend. Domján Annamária et al.; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár–Herman Ottó Múzeum–Miskolci Egyetem Textológiai Műhelye, Miskolc, 2001
  • 1. 1892–1907
  • 2. 1908–1917
 • Lévay József emlékódái és emlékbeszédei; sajtó alá rend. Porkoláb Tibor; II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc, 2018
 • Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 3. 1996
 • Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 6. (Miskolc, 1999)
 • Lévay rövid életrajza
 • Merényi József: Szülőföldünk Észak-Magyarország I. (Tankönyvkiadó, Budapest, 1980)
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  

További információk

szerkesztés
 • Lévay József a Magyar Irodalom Arcképcsarnokában
 • Miskolc díszpolgárai
 • A miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon honlapja
 • Lévai József. Az ország tükre 1863. 109-110. l. Online
 • Miklós Róbert: Lévay József életútja; Városi Könyvtár, Miskolc, 1978 (Borsod-miskolci füzetek Irodalomtörténet)
 • Lévay József, 1825–1918. Élete és művei. Válogatott bibliográfia; összeáll. Kis Józsefné; Miskolci Városi Könyvtár Lévay József Könyvtára, Miskolc, 1988
 • Lévay emlékkönyv; szerk., előszó Horváth Barna; Borsodi Református Egyházmegye, Sajószentpéter, 1991
 • "A Lévay" és Lévay. Tanulmányok a felső-magyarországi református iskolákról és Lévay Józsefről. "A református iskoláztatás felső-magyarországi történetének meghatározó fordulatai, különös tekintettel Miskolcra" című 2010. október 26-ikán, és a "Lévay és kora – közélet és művelődés Miskolcon és Borsodban a XIX. században" című, 2011. március 26-ikán Miskolcon, az MTA MAB székházában rendezett tudományos konferenciák előadásainak szerkesztett kiadványa; szerk. Ábrám Tibor, Gyulai Éva; Tiszáninneni Református Egyházkerület, Miskolc, 2015 (Lévay füzetek)
 • Porkoláb Tibor: Kultusz és felejtés. Lévay József irodalmi és társadalmi státusza; Ráció, Budapest, 2017 (Ligatura)