Lüd uralkodók listája

Lüdia jelentős állama volt az ókori Anatóliának. Ismert uralkodóneveik hosszú sorának nagy része a legendák világába tartozik, csak a harmadik lüd dinasztia, a Mermnádok öt uralkodója hiteles történetileg. A Gügésznél korábbi uralkodók görögös neveit jelenleg hettita források alapján próbálják azonosítani, de e kísérletek eddig nem jártak nagy eredményekkel. Elterjedt nézet, miszerint a hettita Zippašla tartomány Madduwattaš nevű kormányzója is közöttük van. Lüdiát a görögök Maiónia néven is ismerték.

Atüadák (vagy Tantalidák) dinasztiájaSzerkesztés

Tülonidák (Héraklidák) dinasztiájaSzerkesztés

A trónbitorló Héraklidák 22 uralkodója Hérodotosz szerint 505 évig uralkodott.

Mermnád dinasztiaSzerkesztés

Az uralkodók kronológiájára vonatkozóan létezik egy hagyományos, és egy modern időrend. Az utóbbi az asszír kronológián alapul. Az alábbi táblázatban normál számokkal a hagyományos évszámok, dőlt számokkal zárójelben pedig az asszírokkal szinkronizált dátumok.