A LINPACK benchmark egy a számítógépek sebességének mérésére hivatalosan elfogadott eljárás.

Létrejötte szerkesztés

A LINPACK benchmark az 1970-es évek elején kidolgozott lineáris algebrai feladatok megoldásához szükséges LINPACK Fortran könyvtár részeként született meg. A szubrutin feladat a lineáris egyenletrendszerek megoldásához szükséges idő kiszámítása volt. Az első LINPACK benchmark riport 1979-ben került publikálásra. Egy 100 elemű mátrix egyenlet megoldásával mérte 23 különböző számítógép sebességét.

LINPACK 100 szerkesztés

Egy egyenletrendszer megoldásához   lebegőpontos művelet elvégzése szükséges. Pontosabban   ennek megfelelően egy   mátrix által meghatározott egyenletrendszer megoldásához nagyjából   millió lebegőpontos művelet elvégzése szükséges. Az erre felhasznált idő a következőképen számítható:

 

1979-ben a számítógépek teljesítményét figyelembe véve a   64 bites lebegőpontos elemet tartalmazó mátrix megoldása kellően hosszú ideig tartott, hogy összehasonlítható teljesítmény értékek keletkezzenek.

HPL szerkesztés

Az erősen párhuzamos LINPACK benchmarkot (Highly-Parallel LINPACK (HPL) NxN benchmark) a disztributív memóriájú osztott számítógépes rendszerek (IBM Scalable POWERparallel SP-2, Intel Paragon, Cray T3E, munkaállomás-hálózatok és számitógép-clusterek megjelenése hívta életre.

Források szerkesztés