Legatus pro praetore

A legatus pro praetore a Római Birodalom császárkorában egy senatusi kormányzás alatt álló provincia élén álló helytartó praetori rangú segítője volt.[1] Rangja megegyezett a császári provinciát kormányzó legatus Augusti pro praetore rangjával, hatásköre azonban az övénél jóval szűkebb volt, mivel nem helytartó, hanem annak csak segítője volt.[2] A forrásokban Diocletianus és I. Constantinus reformjaiig fordulnak elő.[3]

A szenátusi és császári provinciák 117-ben

KialakulásaSzerkesztés

A legatus pro praetore a legpontosabb megőrzője a köztársaságkori legatus egyik, a valaki mellé kiküldött segítő fajtájának.[4] A másik fajta a követ volt.[5] A legatus Augusti pro praetore tisztség viselőjével szemben azonban ez a tisztség megmaradt a helyben kormányzó proconsul segítőjének.[6]

JogköreSzerkesztés

Jogkörüket meghatározta a proconsul mellé kirendelt segítő voltuk. Kinevezésükkör figyelembe vették a proconsul kívánságát, megbízatásuk a helytartó megbízatásának lejártáig tartott. Számuk függött a provincia helyzetétől és a helytartó rangjától. Africa és Asia proconsulja mellett 3–3, a többi praetori rangú helytartó (propraetor) mellett 1–1 legatus pro praetore tevékenykedett, akik szigorúan alá voltak rendelve a helytartónak még akkor is, ha rangjuk megegyezett.[7]

Tagjai voltak a helytartó tanácsának, közreműködtek az igazságszolgáltatásban, és mivel imperiumuk volt, a hadsereg vezetésében is. A két consularis tartományban önálló kerületet is igazgattak.[8]

JegyzetekSzerkesztés

  1. legatus pro pratore, Római történeti kézikönyv 294–295. o.
  2. Római társadalomtörténet 120–121. o.
  3. Római történeti kézikönyv legatus pro pratore, 295. o.
  4. Római történeti kézikönyv legatus, 292. o.
  5. Római történeti kézikönyv legatus, 291. o.
  6. Római történeti kézikönyv legatus, 294–295. o.
  7. Római történeti kézikönyv legatus pro pratore, 294–295. o.
  8. Római történeti kézikönyv legatus pro pratore, 295. o.

ForrásokSzerkesztés

  • Római történeti kézikönyv: Havas László – Németh György – Szabó Edit: Római történeti kézikönyv. Budapest: Korona Kiadó. 2001. ISBN 963 9191 75 2  
  • Római társadalomtörténet: Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Budapest: Osiris Kiadó. 2000. ISBN 963 379 669 5  

További információkSzerkesztés