Leninizmus

A leninizmus hivatalos szovjet változatáról lásd a marxizmus–leninizmus szócikket!

A leninizmus (avagy másként bolsevizmus) ideológia, a marxizmus Vlagyimir Iljics Lenin általi sajátos továbbfejlesztése, amely figyelmen kívül hagyja Karl Marxnak azt a történelmi következtetését, hogy a tőkés rendszer a kapitalizmusnak csak a legfejlettebb állapotában lesz képes előre lépni a forradalmi, osztály nélküli társadalomba. Lenin éppen ezt hagyta figyelmen kívül, amikor azt állította, hogy az a legfejletlenebb, történetesen az oroszországi fejlődési fokon is győzelmet arathat. Ezt a nézetét, amit bolsevizmus néven ismer a világ, mint forradalmi erőre, a frontról hazaözönlő hatalmas [túlsúlyban paraszti, tehát nem munkás származású] katonatömegeinek a pillanatnyi szociális állapotok elleni jogos, de csak elemi felháborodására alapozta, mely energia bár elegendő volt a pillanatnyi fegyveres harc "győztes" megvívására, és majd egyes későbbi sikerek megmutatására, a további évtizedekben egy fejlettebb osztály nélküli társadalom kivívásához kevésnek bizonyult és törvényszerűen, szinte magától összeomlott...

Az ideológia elemei

szerkesztés

Lenin főbb újításai az eredeti marxizmushoz képest:

A kommunisták egy része a leninizmust sem tartja kommunizmusnak, hanem az eszme elferdüléseként tekint rá (pl. Rosa Luxemburg álláspontja).

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés