Mócsy András

régész, epigráfus, ókortörténész

Mócsy András (Budapest, 1929. május 15. – Budapest, 1987. január 20.) régész, epigráfus, ókortörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja (levelező 1973, rendes 1982)

Mócsy András
Született 1929. május 15.
Budapest
Elhunyt 1987. január 20. (57 évesen)
Budapest
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása régész,
epigráfus,
ókortörténész,
egyetemi tanár
Iskolái
Kitüntetései
SablonWikidataSegítség

ÉleteSzerkesztés

Mócsy János állatorvos, egyetemi tanár fia. Apja magángyűjteménye keltette fel érdeklődését a régészet iránt. Középiskoláit a Budapesti Piarista Gimnáziumban végezte. 1947 és 1949 között a budapesti egyetemen latin-történelem, majd 1949-1951-ben régész-muzeológus hallgató. 1951-ben régész-muzeológus, 1959-ben pedig bölcsészdoktori oklevelet szerzett.

1951-től a Nemzeti Múzeum régészeti osztályán volt gyakornok, majd segédmuzeológus és muzeológus. 1956-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 1959-től az ELTE régészeti tanszékén adjunktus, 1962-től docensként, 1969-től egyetemi tanárként irányította a római kor régészetének oktatását. 1968-tól a történelemtudomány (régészet) doktora. 1974-1976 között rektorhelyettes. 1977-től a régészeti tanszék vezetője. 1983-tól az ókortörténeti tanszék vezetését is átvette.

Az MTA filozófiai és történeti osztályának elnökhelyettese, 1985-től elnöke volt. Kutatásai kezdetben Pannónia provincia történetére, epigráfiai anyagára és régészeti emlékeire irányultak, később vizsgálatait kiterjesztette a Római Birodalom egészére. Epigráfiai és történeti kutatásaira épülve nevéhez fűződik az ún. budapesti iskola létrehozása, amely a római személynévanyag új szempontú, számítógépes módszereket is felhasználó, történeti elemzésével szerzett nemzetközi hírnevet.

A Dissertationes Pannonicae kiadója, számos hazai és külföldi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. A háromkötetes Erdély története társszerzője és szerkesztője. Az Osztrák Tudományos Akadémia levelező, a Society of Antiquaries tiszteleti, az Osztrák Régészeti Intézet levelező, valamint 1966-tól a Német Régészeti Intézet rendes tagja. Tagja volt a Limeskongresszusok hattagú nemzetközi állandó bizottságának és a Nemzetközi Balkánkutató Társulat Régészeti Állandó Bizottságának. Éveken keresztül látta el az MTA Régészeti Bizottságának titkári feladatait, tagja volt az MTA Régészeti Intézete tudományos tanácsának.

 
Mócsy András a Municipium Aelium Salla feltárásán (Foto: KT.1975)

ElismeréseiSzerkesztés

MűveiSzerkesztés

 • 1955 A százhalombatta-dunafüredi római tábor és település, Arch. Ért. 82/1, 59-69.
 • 1959 Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen. Budapest. (rec. Alföldy András 1960 AAASH XII, 361-363)
 • 1963 Pannónia története. Bp. (tsz. Barkóczi László, Bóna István)
 • 1970 Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior. Bp.-Amsterdam
 • 1972 Savaria, Scarbantia und die Limes-Strecke Ad Flexum-Arwabona. Amsterdam-Bp.
 • 1972 Pannonia Provincia története. Bp.
 • 1972/1976 Die römischen Inschriften Ungarns I-II. Bp.-Amsterdam. (tsz. Barkóczi László)
 • 1974 Pannonia and Upper Moesia. London. (ném. London-Boston)
 • 1974 Pannonia a korai császárság idején. Bp.
 • 1974 Pannónia a késői császárkorban. Bp.
 • 1976 Salla, Mogentiana, Mursella, Brigetio. Bp.-Amsterdam.
 • 1981 Die Spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod
 • 1983 Nomenclator (!) provinciarum Europae Latinarum et Galliae Gisalpinae cum indice inverso. Bp.
 • 1985 A római név, mint társadalomtörténeti forrás. Bp.
 • 1985 Beiträge zur Namenstatistik. Bp.
 • 1990 Pannónia régészeti kézikönyve. Bp. (tsz. Fitz Jenő)

IrodalomSzerkesztés

 • 1973 Az Akadémia új levelező tagjai. Mócsy András. Magyar Tudomány
 • 1987 M. A. (Egy. L.)
 • 1987 Bökönyi Sándor: M. A. (Magyar Tudomány 1987/5).
 • 1987 Redő Ferenc: András Mócsy, Acta Archaeologica.
 • 1987 B. Thomas Edit: András Mócsy. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Almanach.
 • 1988 T. Bíró Mária: In memoriam András Mócsy. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis, Sectio Historica, 1987-1988.
 • 1988 Tóth Endre: Mócsy András. Archaeologiai Értesítő 1987-1988.
 • 1988 Pekáry Tamás: András Mócsy, Gnomon.
 • 1989 Lőrincz Barnabás: Wissenschaftliche Tätigkeit von Professor András Mócsy. Acta Archaeologica.

További információkSzerkesztés