MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság önálló jogi személyiséggel rendelkező, a Honvéd Vezérkar főnök közvetlen szolgálati alárendeltségében működő, középszintű katonai vezető szervezet volt 2000 és 2006 között. Alapítója és fenntartója a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere, felügyeleti szerve a Honvédelmi Minisztérium volt.

MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság címere

A parancsnokság feladatai közé tartozott többek között, hogy a szolgálati alárendeltségében lévő ellátóközpontok működtetésével biztosítsa a Honvédség hadtáp-, haditechnikai eszközeinek, anyagainak és hadfelszereléseinek tárolásával, technikai biztosításával, valamint a személyi állomány ellátásával kapcsolatos feladatok végrehajtása. Az ország területén talált lőszerek és robbanótestek felkutatásának, hatástalanításának, megsemmisítésének, valamint a lőterek, gyakorlóterek tűzszerész mentesítésének parancsnoki felügyeletét is ellátta.

Megszűnését követően 2007. január 1-jétől feladatrendszerét részben a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, részben a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság vette át.

Parancsnok: Gáspár Tibor, mérnök vezérőrnagy

Szervezeti felépítése

szerkesztés
 • Parancsnokság
  • Parancsnok
  • Parancsnok helyettes
  • MH haditechnikai főnök, parancsnok helyettes
  • MH hadtápfőnök, parancsnok helyettes
  • Vezénylő zászlós Törzs
  • Törzsfőnök (parancsnok helyettes)
  • Személyügyi Főnökség
  • Hadműveleti és Kiképzési Főnökség
  • Logisztikai Főnökség
  • Híradó és Informatikai Főnökség
  • Egészségügyi Alosztály
  • Kodifikációs Alosztály
  • Titokvédelmi és Ügyviteli Alosztály MH Haditechnikai Főnökség
  • Tervezési és Szervezési Osztály
  • MH Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökség
  • MH Páncélos és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség
  • MH Repülőműszaki Szolgálatfőnökség
  • MH Elektronikai Szolgálatfőnökség
  • MH Műszaki Technikai Szolgálatfőnökség
  • MH Vegyivédelmi Technikai Szolgálatfőnökség
  • MH Mérésügyi Alosztály
  • MH Kiképzéstechnikai Alosztály
  • MH Hadtápfőnökség
  • Tervezési és Szervezési Osztály
  • MH Élelmezési Szolgálatfőnökség
  • MH Üzemanyag Szolgálatfőnökség
  • MH Ruházati Szolgálatfőnökség
  • MH Humán Anyagi Alosztály
  • MH Térképészeti Anyagi Alosztály MH Közlekedési Főnökség
 • MH Gazdasági Főnökség
 • Parancsnoki Iroda
  • Nemzetközi Együttműködési Alosztály Ellenőrzési Osztály
 • Jogi és Igazgatási Osztály
 • Biztonságtechnikai Alosztály