Magyar Hírmondó (Magvető Kiadó)

(1980-1990) magyar könyvsorozat

A Magyar Hírmondó – a Magvető Kiadó könyvsorozata (1978–1990).

Története, célkitűzése

szerkesztés

Magyar irodalmi-törté­nelmi-művelődéstörténeti sorozat a Magvető Könyvkiadó (Budapest) gondozásában 1980–1990 között, ISSN 0138-9300. Közvetlen előzménye a szintén Magvető-féle Magyar tallózó (1978-1979), ISSN 0209-6471.

Tematikája roppant széles volt: a régi magyar irodalmon túl felölelte a színháztörténet, orvostörténet, pszichológiatörténet, divattörténet, sajtótörténet, hadtörténet stb. megannyi szegmensét. Fennállása alatt mintegy 68 féle kötetet adott közre (8 Magyar tallózó + 60 Magyar Hírmondó).

„A Magvető Kiadó Magyar Hírmondó sorozata ismeretterjesztő célkitűzéseket magas színvonalon szolgál. A kötetek a régi magyar próza történetéből olyan műveket, összeállításokat közölnek, melyek az ismert klasszikusok művein túl is közfigyelemre érdemesek.”

Szerkesztői

szerkesztés
  • 1978-1986: Szalay Károly, Matolcsy Ildikó, Sebestyén Lajos; 1987-1990: Szalay Károly és Sebestyén Lajos.

A sorozat kötetei

szerkesztés

Magyar tallózó (1978-1979)

szerkesztés

Magyar Hírmondó (1980-1990)

szerkesztés
  • Régi magyar öltözködés. Viseletek dokumentumok és források tükrében; összeáll., bev., jegyz., viselettörténeti lexikon Benyóné Mojzsis Dóra, fotó Benyó Tibor, ill., Bánó Attila; ISBN 963-14-1092-7
  • Szepességi avagy lőcsei krónika és évkönyv a kedves utókor számára; összeáll. Hain Gáspár, szerk., jegyz., utószó Véber Károly; ISBN 963-14-1158-3
  • Mokány Berczi és Spitzig Itzig, Göre Gábor mög a többiek... A magyar társadalom figurái az élclapokban 1860 és 1918 között; vál., szöveggond., utószó, jegyz. Buzinkay Géza; ISBN 963-14-1319-5
  • Külömb-külömb féle jó és rossz szagú virágokkal tellyes kert. Pasquillusok a XVII-XVIII. századból; vál., szerk., utószó, jegyz. Lőkös István; ISBN 963-14-1386-1
  • A jó egészség megtartásának módjáról. Szemelvények Mátyus István Diaetetica valamint Ó és új diaetetica című műveiből; vál., utószó, jegyz. Szlatky Mária; ISBN 963-14-1490-6

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés