Magyar Irodalomtörténeti Társaság

tudományos egyesület

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság egy 1911 óta működő tudományos célú egyesület. Székhelye Budapest. A társaság célja a magyar irodalomtörténeti ismeretek terjesztése.

Története szerkesztés

A Társaságot Baros Gyula, Horváth János, Pintér Jenő alapították 1911. december 11-én, Czvittinger Dávid Specimen Hungariae Literatae[1] című műve megjelenésének 200. évfordulója alkalmából. A századelőn még csak Budapesten és Kolozsvárott folyt irodalomtörténeti oktatás, így a megalakuló társaság elsősorban a középiskolákban tanító irodalomtanárokra számított. Szaksajtójuk az 1912-ben alapított Irodalomtörténet című folyóirat. Horváth János egy magyar irodalomtörténeti kalauz megírását is szorgalmazta. A feladatot Király Györgyre bízták, később mégis Tolnai Vilmos: Bevezetés az irodalomtudományba című műve teljesítette ezt a feladatot 1922-ben. A kommunista rendszer 1949-es bevezetése után a Nagy magyar klasszikusok (1950-1962) és a Nagy magyar írók (1951-1956) című könyvsorozatok megjelentetésével szerzett tekintélyt a Magyar Irodalomtörténeti Társaság. 1956 után az MTA Irodalomtörténeti Intézetének megalakulása egyre inkább az egyetemi műhelyekhez kötötte a társaságot, s értékes kiadványok jelentek meg, köztük Keresztury Dezső Babits-kiadásai,[2] Barta János, Szauder József monográfiái. 1985 után régióbeli és tanári tagozatokat szerveztek, s együttműködést alakítottak ki az ország múzeumaival, közreműködtek a magyartanár-konferenciák és továbbképzések megrendezésében, s megindították Irodalomismeret c. folyóiratukat 1990-ben, új könyvsorozatokat indítottak, köztük A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára és „Csak tiszta forrásból”[3] c. tanulmány- és szövegkiadó sorozatot.

Toldy Ferenc-díj szerkesztés

A társaság 1981-ben megalapította a Toldy Ferenc-díjat, amelyet minden évben megkapnak a legkiválóbb egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók, muzeológusok, általános és középiskolai tanárok irodalomtörténeti munkásságuk elismeréseképpen.

Babits Mihály Alkotói Emlékdíj szerkesztés

A Babits Mihály Alkotói Emlékdíjat a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alapította 2008-ban, hogy a kiemelkedően jelentős szépírói és tudományos életműveket jutalmazzák ezzel az elismeréssel. A díjat Babits Mihályról nevezték el, akinek kisplasztikáját Kocsis András Sándor szobrászművész készítette el.

A társaság tisztségviselői szerkesztés

A társaság elnökei szerkesztés

A társaság titkárai szerkesztés

A társaság ismertebb tagjai betűrendben szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

  1. A magyar tudományosság összefoglalásának kísérlete.
  2. Babits Mihály válogatott művei / [vál. és bev. Keresztury Dezső] ; [sajtó alá rend. Ungvári Tamás] ; [jegyz. ell. Belia György].1-2. köt. [Budapest] : Szépirod. Kiadó, 1959.(Ser. Magyar klasszikusok); Az európai irodalom története / Babits Mihály ; [szerk. Basch Lóránd, Illyés Gyula, Keresztury Dezső]. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957. 554 p., 1 t. : ill. (Ser. Babits Mihály művei). stb.
  3. Egyik közeli múltbeli kötetük: Mi marad? : Irodalmi és néprajzi tanulmányok, esszék / Kissné Kovács Adrianne. Budapest : Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2006. 243 p. ill. (Ser. "Csak tiszta forrásból" HU ISSN 1786-108X ; 2.) ISBN 963-85187-9-0

Források szerkesztés

  • Új Magyar Irodalmi Lexikon. 2. köt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. Magyar Irodalomtörténeti Társaság lásd 1272-1273. p. ISBN 963-05-6806-3

További információk szerkesztés