Főmenü megnyitása

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) egy sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázis Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata alapján 2009. július 1-jével kezdte meg működését a hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott MTMT. A sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázisba ellenőrzött módon tölthetők fel a részt vevő intézmények kutatóinak tudományos munkásságát és teljesítményét jellemző adatok. Feladata a tudományos teljesítmény mérése. Működését a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdés o) pontja alapozza meg.

Tartalomjegyzék

Tudományos publikációSzerkesztés

A kutatási eredmények közlésének egyik formája a tudományos publikáció. A tudományos publikáció nyilvánosságra hozott szakmai közösség közreműködésével közzétett új információkat, eredményeket tartalmazó közlemény, vagy újszerű szemlélettel a korábbi tudást feldolgozó, összefoglaló, értékelő, bemutató mű. A tudományos információt közlő kiadvány nyilvános abban az értelemben, hogy a nemzetközi tudományos közösség számára hozzáférhető és ellenőrzött, tehát a tudomány maga alakította szűrőjén keresztül jutott információból származó tudást tartalmaz.[1]

Az MTMT gyökereiSzerkesztés

A Magyar Tudományos Akadémia 2003-ban vette használatba a Köztestületi Publikációs Adattárat (KPA), ami az MTMT elődjének tekinthető. Az MTA egyéni értékeléséhez (doktori cím, MTA tagválasztás) vezette be a formalizált adatszolgáltatást. Akkoriban az egyetlen elektronikus bibliometriai adatforrás a CD-n elérhető Science Citation Index (SCI) és weben is elérhetővé vált változata, a Web of Science (WoS) volt. További közkeletű forrás a CiteSeer volt, az interneten szüretelő automata és mesterséges intelligencia alapú adatfelismerő, mely a webre kitett teljes szövegű cikkek adatait szedte össze hihetetlen teljesítményekkel – képes volt szkennelt oldalak alapján szerzőket, közleménycímeket és adatokat adatbázisba gyűjteni. Ezt szorította ki később 2004-től a Google Scholar, amely ma már folyamatosan gyűjti a weben található adatokat. Az adatok minőségét azonban nehéz volt szavatolni. Akárhogy is történt a keresés és letöltés, ez nehezen volt reprodukálható, utólag nemigen volt ellenőrizhető, és az eredmény nem is volt egyszerűen összevethető a Köztestületi Publikációs Adattár tartalmával. A KPA-ba bevitel sok munkát jelentett, és a lényegében ellenőrizetlen adatbevitel hitelessége sok kételyt támasztott.[2]

Az MTMT alapító intézményeiSzerkesztés

Az öt alapító intézmény a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB), a Magyar Rektori Konferencia (MRK), az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA) és az Országos Doktori Tanács (ODT). Az alapítók példáját követve a hazai egyetemek többsége, főiskolák és egészségügyi intézmények is csatlakoztak az MTMT-hez. A folyamatosan bővülő adatbázis lehetővé teszi, hogy egységes szerkezetben legyenek elérhetők a tudományos intézmények összesített, illetve a tudományos kutatók egyéni közleményei és idéző közleményei, megkönnyítve a pályázatok benyújtását és a kutatási teljesítmény értékelését.[3]

Az MTMT-ben részvevő egyetemek és főiskolákSzerkesztés

A közös rendszerből származó előnyökSzerkesztés

 • Országosan egységes rendszerben vehet részt az intézmény;
 • Fejlesztése és üzemeltetése lényegesen olcsóbb, mint a helyi fejlesztés és működtetés;
 • Van kipróbált előzménye, a KPA, amit sok kutató ismer, használták az ODT, az OTKA, az MTA igényeinek megfelelően;
 • Az adatok sok célra felhasználhatók;
 • Alkalmas belső igények kielégítésére (habilitáció, belső pályázatok, doktori képzés, statisztika, vezetői információs rendszer (VIR, AVIR) egyes adattípusaihoz;
 • A külső minőségbiztosítás beépül a rendszerbe;
 • Széles szakértői bázison működik, képzési lehetőséget biztosít;
 • Nagyobb szervezetek adatigényeivel kompatibilis;
 • Non-profit szervezet működteti.[4]

Miért jó a kutatóknak?Szerkesztés

 • Személyes tudományos bibliográfia összeállítása egyszerű;
 • Kis munkaigénnyel karbantartható;
 • Segíti pályázatok és jelentések készítését;
 • Széles körben ismert formátum;
 • Személyes honlapra beilleszthető;
 • MTA, ODT, MAB, OTKA elfogadja, preferálja.[4]

Az MTMT elsősorban maguknak a szerzőknek fontos, de tájékoztatást ad a tudományos közvélemény számára is, és nagy segítséget nyújt a szerzőt minősítő bírálók, előterjesztők és bizottságok részére.[5]

Miért jó a könyvtáraknak, könyvtárosoknak?Szerkesztés

 • Kiegészítő könyvtári funkciókat nyújt (folyóiratcikk nyilvántartás, idézetek nyilvántartása);
 • Egységes folyóirat publikációs és idézési nyilvántartás;
 • Ügyfélszolgálat (probléma megoldás, szoftverhasználati segítség).[6]

Mi a könyvtár szerepe?Szerkesztés

A legtöbb intézmény az MTMT-vel kapcsolatos szervezési feladatokat a könyvtárra bízza, az MTMT bizottságaiban is könyvtárosok és könyvtár-informatikusok vannak többségben. Néhol az MTMT szervezésével külön személy foglalkozik a vezetőség tudományos ügyekben illetékes tagjának felügyeletével, helyenként a pályázati iroda részvételével. A tudományos irodalom kezelése a könyvtártudomány sajátos területe. Az MTMT működése a tudományos szakkönyvtárosok és a szakosodott informatikusok tevékenységére alapozódik, a szerzők adatszolgáltatását ők teszik a hitelességre törekvő adattár részévé.[7]

Feladatuk:

 • adatrendezés: bevitel szervezése (igény szerint visszamenőlegesen), végzése, adatkorrekció, osztályozás, ellenőrzés, hitelesítés, feltárás, alternatív cím, szöveg biztosítása;
 • oktatás: intézményi segítségnyújtás.

Az együttműködés jogi alapja és szervezeti kereteSzerkesztés

Az együttműködés a rendszerhez önkéntesen csatlakozó intézmények és az MTMT-t működtető MTA Kutatásszervezési Intézet (a továbbiakban: KSZI) közötti szerződés alapján valósul meg. A felhasználók összességét az MTMT Program Tanács (PT) képviseli. A Felügyelő Testület (FT) ellenőrzi a tevékenységet, és dönt a hatáskörébe tartozó kérdésben. Az MTMT operatív működését a KSZI szervezeti egységeként létrehozott MTMT Koordinációs Iroda biztosítja. Az Iroda folyamatos kapcsolatot tart azokkal a könyvtárosokkal és/vagy más munkatársakkal, akik az egyes intézmények adatbázisát karbantartják.[6]

Az MTMT szolgáltatásaiSzerkesztés

 • Modern informatikai eszközökkel hiteles tudományos teljesítmény-nyilvántartást biztosít, és bemutatja az eredményeket, magyar és részben angol nyelven.
 • Nyilvános, hiteles, átvehető és hivatkozható publikációs listákat ad. Ezek felhasználhatók az intézményi akkreditációban, a doktori iskolákkal kapcsolatos követelmények teljesítése során, MTA, OTKA és NKTH pályázatoknál.
 • Segíti az akadémikus tagajánlásokat, az "MTA doktora" pályázatok beadását és azok értékelését.
 • Bibliográfiai adatok révén átmenetet biztosít a teljes szövegű közleménytárhoz (repozitórium).
 • Az adatot szolgáltató intézmények tudományos teljesítményéről összesített képet ad. Ez felhasználható az adott intézmények önértékeléséhez és/vagy külső értékeléséhez.
 • A rendszer automatikus adatfeltöltést és megfelelő előkészítéssel adatkonverziót is végez, meglévő adattárakból és könyvtári rendszerekből.
 • A szolgáltatások korszerűsítésén az MTA KIK MTMT Osztály a források figyelembe vételével folyamatosan dolgozik.[6]

Jegyzetek és forrásokSzerkesztés

LábjegyzetSzerkesztés

 1. Vinkler Péter: Miért szükséges az Akadémiai Publikációs Adatbázis?, Magyar Tudomány, 1998. 43. évf. 3. szám, p. 338-339.
 2. Kollár István: Álom vagy valóság: Egy (fél)automatikusan működő bibliográfiai adatbázis felé, Magyar Tudomány, 2010. 6. szám, p. 685.
 3. MTMT- Magyar Tudományos Művek Tára – Magyar Tudományos Akadémia honlapja
 4. a b Magyar Tudományos Művek Tára honlapja
 5. Kollár István – Kurutzné Kovács Márta: Kutatási teljesítmények értékelésének támogatása a Magyar Tudományos Művek Tára segítségével, Magyar Tudomány, 2011. 1. szám, p. 79.
 6. a b c Magyar Tudományos Művek Tára honlapja
 7. Holl András – Makara Gábor: A Magyar Tudományos Művek Tára. MKE 43. Vándorgyűlés, 2011. július 15.

ForrásSzerkesztés

 • Holl András – Makara Gábor: A Magyar Tudományos Művek Tára, MKE 43. Vándorgyűlés, 2011. július 15. [1]
 • Kollár István – Kurutzné Kovács Márta: Kutatási teljesítmények értékelésének támogatása a Magyar Tudományos Művek Tára segítségével, Magyar Tudomány, 2011. 1. szám, p. 79-89. [2]
 • Kollár István: Álom vagy valóság: Egy (fél)automatikusan működő bibliográfiai adatbázis felé, Magyar Tudomány, 2010. 6. szám, p. 684-693. [3]
 • Magyar Tudományos Művek Tára honlapja, Magyar Tudományos Művek Tára
 • Vinkler Péter: Miért szükséges az Akadémiai Publikációs Adatbázis? Magyar Tudomány, 1998. 43. évf. 3. szám, p. 338-342.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés