Magyar Zoltán (néprajzkutató)

magyar néprajzkutató

Magyar Zoltán (Kiskőrös, 1967. május 16. –) magyar néprajzkutató. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Író, folklorista. Fő kutatási területei: folklórszövegek tudományos rendszerezése, történeti mondák, magyar néphit és szentkultusz, mesemondók elbeszélői repertoárja.

Magyar Zoltán
Született 1967. május 16. (52 éves)[1]
Kiskőrös
Állampolgársága magyar
Foglalkozása etnológus

MunkásságaSzerkesztés

1967-ben született Kiskőrösön. Elemi és középfokú tanulmányaimat szülővárosában végezte. 1985-ben érettségizett a helyi Petőfi Sándor Gimnáziumban. 1986-ban nyert felvételt a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-történelem szakára, ahol harmadik szakként a néprajzot is felvette. Egyetemi évei alatt tagja volt a KLTE Bölcsészeti Szakkollégiumának, valamint 1990-1992 között szerkesztője a Határ című irodalmi és társadalomtudományi periodikának. 1991–1992-ben a Soros-ösztöndíj jóvoltából egy szemesztert a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen töltött, ahol néprajzi és irodalmi tanulmányokat folytatott. A KLTE Bölcsészettudományi Karán 1993-ban szerzett történész-etnográfus-irodalmár diplomát. Szakdolgozatát vallási néprajzból: A moldvai csángók búcsújáró szokásai címmel írta.

1994–1994-ben a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, 1994–1995-ben pedig a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozott, ez utóbbi helyen a tudományos feladatok mellett a Múzeumi Hírlevél című folyóirat szerkesztését végezte. 1997-ben fél évig a londoni The Grail Centre munkatársa volt. 1997 szeptemberétől az MTA Néprajzi Kutatóintézetében (jelenlegi nevén MTA BTK Néprajztudományi Intézet) dolgozik, 2002-től tudományos főmunkatársként, a Folklór Osztály tagja. 2003–2004-ben párhuzamosan a Habsburg Történeti Intézetnek is ösztöndíjas munkatársa volt. 2001–2004 között Bolyai János Ösztöndíjban, 2001-ben, 2003-ban és 2007-ben Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjban részesült (Kolozsvár: Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române; London: The Warburg Institute, Sheffield: The National Centre for English Cultural Tradition). A Magyar Néprajzi Társaság és a Magyar Írószövetség tagja. Alapító szerkesztője a Magyar Népköltészet Tára című szövegfolklorisztikai könyvsorozatnak, valamint egyik társszerkesztője az Encyclopedia of Hungarian Folk Culture című kézikönyvnek. Az OTKA keretében támogatott kutatásai: Hárompatak. Egy ismeretlen néprajzi tájegység Erdély és Moldva határán (1999–2003), Magyar néprajzi tájak mondakutatása (2000–2007). Részt vett az Utolsó óra-programban, amelyben a szövegfolklór gyűjtéseket koordinálta. Szakértőként, forgatókönyvíróként közreműködött a Duna Televízió Ezer év – ezernyi emlék, valamint az Élő népi értékek – mesemondók sorozataiban (2003–2004).

Eddig 62 önálló kötete és közel száz kisebb tudományos publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven. Előadóként, illetve szervezőként eddig közel negyven magyarországi és külföldi konferencián, valamint tudományos tanácskozáson vett részt. Néprajzi terepmunkát 1989–2013 között Magyarországon kívül Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, Ukrajnában, Szerbiában, Lengyelországban, Ausztriában és Írországban folytatott. PhD-disszertációját (Halhatatlan és visszatérő hősök. Egy nemzetközi mondatípus kárpát-medencei redakciói) 2000-ben védte meg.

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjakSzerkesztés

 • 1991 – Juhász Géza Díj
 • 1992 – Debrecen Kultúrájáért Díj
 • 1999 – Akadémiai Ifjúsági Díj
 • 2001 – Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (2003-ban és 2007-ben ismét)
 • 2001–2004 – Bolyai Ösztöndíj
 • 2004 – Habsburg Történeti Intézet
 • 2007 – Magyar Művészetért Díj
 • 2012 Pro Meritis Díj
 • 2012 Ex Libris Díj

KöteteiSzerkesztés

Idegen nyelvű könyveiSzerkesztés

 • Motif-Index of Legends of Early Hungarian Saints. Herne, 2009. Gabriele Schäfer Verlag
 • Die Habsburger in der mitteleuropäischen Folklore. Herne, 2010. Gabriele Schäfer Verlag
 • Hungarian Royal Saints. The Saints of the Arpadian Dynasty. Herne, 2012. Gabriele Schäfer Verlag

Magyar nyelvű könyveiSzerkesztés

 • Emléknyi sejtelem. Kiskőrös, 1990. Petőfi Sándor Társaság
 • Petőfi a Felvidéken. Debrecen, 1996. Csokonai Könyvkiadó
 • Szent István a magyar kultúrtörténetben. Budapest, 1996. Helikon Könyvkiadó
 • „Keresztény lovagoknak oszlopa”. Szent László a magyar kultúrtörténetben. Budapest, 1996. Nemzeti Tankönyvkiadó (Universitas-könyvek)
 • Nőrablás, lányszöktetés. Budapest, 1997. Medicina Könyvkiadó (Panoráma-könyvek)
 • Szent László a magyar néphagyományban. Budapest, 1998. Osiris Könyvkiadó
 • Báthori Endre alakja az erdélyi néphagyományban. Kolozsvár, 1998. Stúdium Könyvkiadó
 • Koppány. Budapest, 1998. Móra Könyvkiadó
 • Az arcokon túl. Budapest, 1998. Seneca Könyvkiadó
 • Szent István a néphagyományban. Budapest, 2000. Osiris Könyvkiadó
 • Rákóczi a néphagyományban. Budapest, 2000. Osiris Könyvkiadó
 • A liliomos herceg. Szent Imre a magyar kultúrtörténetben. Budapest, 2000. Európa Könyvkiadó
 • Petőfi a Felvidéken. (Második, bővített kiadás.) Dunaszerdahely, 2000. Lilium Aurum Könyvkiadó
 • Torna megyei népmondák. (Magyar Népköltészet Tára I.) Budapest, 2001. Osiris Könyvkiadó
 • Halhatatlan és visszatérő hősök. Egy nemzetközi mondatípus kárpát-medencei redakciói. Budapest, 2001. Akadémiai Könyvkiadó (Néprajzi tanulmányok-sorozat)
 • A mindentudó fű. Zoborvidéki mondák és hiedelmek. Dunaszerdahely, 2002. Lilium Aurum Könyvkiadó
 • A csángók mondavilága. Gyimesi csángó népmondák. (Magyar Népköltészet Tára III.) Budapest, 2003. Balassi Könyvkiadó
 • A herencsényi mesemondó. Herencsényi mesék, mondák és tréfás népi elbeszélések. (Magyar Népköltészet Tára IV.) Budapest, 2004. Balassi Könyvkiadó
 • Bucsek József mesél. Kiskovácsvágási mesék és mondák. (Gömör Néprajza LIX.) Debrecen, 2004. Debreceni Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke
 • Kalotaszegi népmondák. (Magyar Népköltészet Tára V.) Budapest, 2004. Balassi Könyvkiadó
 • Ésik István meséi. Mesék, mondák és tréfás elbeszélések Martonyiból. Perkupa, 2005. Galyasági Településszövetség
 • Dalol Szilágyi Ferenc. Szilágysámsoni népdalok és egyéb énekek. Kolozsvár, 2005. Kriza János Néprajzi Társaság (Kriza Könyvtár-sorozat)
 • Népmondák a Kis-Küküllő mentén. Marosvásárhely, 2005. 254 p. Mentor Kiadó
 • Az Árpád-ház szentjei. Budapest, 2005. Kairosz Könyvkiadó
 • Szent György a magyar kultúrtörténetben. A Kárpát-medence Szent György-hagyományainak néprajzi és művelődéstörténeti rétege. Budapest, 2006. Kairosz Kiadó
 • Népmondák a Medvesalján. Dunaszerdahely, 2006. Lilium Aurum Kiadó
 • Három szem klokocska. Egy gömöri pásztor hiedelemvilága és történetei. Budapest, 2006. (Varga Norberttel közösen) Európai Folklór Intézet-Gondolat Kiadó
 • A Habsburgok a néphagyományban. Narratívtípusok és történelmi emlékezet. Budapest, 2006. Kairosz Kiadó
 • Lüdérc vőlegény. Póra Péter meséi – Gyimesfelsőloki népi elbeszélések. Budapest, 2006. Kairosz Kiadó
 • A Szilágyság mondahagyománya. (Magyar Népköltészet Tára VII.) Budapest, 2007. Balassi Kiadó
 • Népmondák a Bekecsalján. Marosvásárhely, 2007. Mentor Kiadó
 • Árpád-házi Szent Erzsébet. Történelem, kultusz, kultúrtörténet. Budapest, 2007. Kairosz Kiadó
 • Amikor még szűk vót a világ… Mondák és hiedelmek Fülek vidékén. Dunaszerdahely, 2007. (Varga Norberttel közösen) Lilium Aurum Kiadó
 • Tetűbőr belezna. Ördöngösfüzesi népmesék és egyéb történetek. (Vida Erikával) Marosvásárhely, 2007. Mentor Kiadó
 • Népmondák Erdély szívében. Alsó-Fehér megye mondahagyománya. (Magyar Népköltészet Tára VIII.) Budapest, 2008. Balassi Kiadó
 • Így beszélték Farkasok patakán… Tankó Fülöp Gyugyu történetei. Marosvásárhely, 2008. Mentor Kiadó
 • Pannónia védőszentje. Szent Márton a magyar kultúrtörténetben. Budapest, 2008. Kairosz Kiadó
 • A liliomos herceg. Szent Imre a magyar kultúrtörténetben. (Második, bővített kiadás.) Budapest, 2008. Kairosz Kiadó
 • Amikor még szűk vót a világ… Mondák és hiedelmek Fülek vidékén. (Második kiadás.) (Varga Norberttel közösen.) Dunaszerdahely, 2008. Lilium Aurum Kiadó
 • Csinódi népköltészet. Az Úz völgyi csángók folklórhagyománya. Magyar Népköltészet Tára IX. Budapest, 2009. Balassi Kiadó
 • Szilágysági dekameron. Szilágysámsoni tréfás népi elbeszélések. Marosvásárhely, 2009. Mentor Kiadó
 • A Rétiember. Bodrogközi népi elbeszélések. Dunaszerdahely, 2009. Lilium Aurum Kiadó
 • Hunyad megyei népmondák. Marosvásárhely, 2009. Mentor Kiadó
 • Két tornai népi énekes. Tornagörgői és lucskai népdalok, népballadák. Perkupa, 2009. Galyasági Településszövetség
 • Az Árpád-kori szentek legendái. Motívum-index. Budapest, 2010. Kairosz Kiadó
 • Muravidéki népmondák. Lendva, 2010. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
 • Tatárok, betyárok, bányarémek. Folklórhagyományok Nagybánya vidékén. (Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Magyar Zoltán.) Nagybánya, 2010. Teleki Ház
 • Erdélyi népmondák. I–II. Marosvásárhely, 2011. Mentor Kiadó
 • A magyar népi kultúra régiói. II. Felföld, Erdély, Moldva. Budapest, 2011. M-érték Kiadó
 • Erdővidéki népmondák. Barót, 2011. Tortoma Kiadó 310 p. + 32 t.
 • Bebek juhász kincse. Népmondák Rozsnyó vidékén. Dunaszerdahely, 2011. Lilium Aurum Kiadó
 • Torna felé vezet egy út… Torna megyei népballadák. Magyar Népköltészet Tára XI. Budapest, 2011. Balassi Kiadó
 • Népmondák a két Homoród mentén. Barót, 2011. Tortoma Kiadó
 • Mezőségi népmondák. Magyar Népköltészet Tára XIII. Budapest, 2012. Balassi Kiadó
 • Érmelléki népmondák. Barót, 2012. Tortoma Kiadó
 • A híres Báthoriak. Történelmi emlékek és folklórhagyományok. Budapest, 2012. Kairosz Kiadó
 • Mátyás király Körösréven. Géczi Hegedűs Sándor történetei. Rév, 2012. Pro Rév Egyesület
 • A történelem vonzásában. Egyed Ákos kolozsvári történésszel beszélget Magyar Zoltán; Kairosz, Bp., 2013 (Magyarnak lenni)
 • Népmondák a Fekete-Körös völgyében; Tortoma, Barót, 2013
 • Őrségi mesék és mondák; közread. Magyar Zoltán; Balassi, Bp., 2013 (Magyar népköltészet tára)
 • Erdőháti népmondák; Mentor, Marosvásárhely, 2014
 • Népköltészeti gyűjtés. Mesék és mesemondók; MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Bp., 2015 (Documentatio folkloristica)
 • A teremtő népi képzelet. Magyar Zoltán néprajzkutatóval beszélget Szegedi László; Kairosz, Bp., 2015 (Magyarnak lenni)
 • Mátyás király narratív hagyományköre. Típus- és motívumindex; Balassi, Bp., 2017
 • A reformáció folklórhagyománya; Kairosz, Bp., 2017

ForrásSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés

 1. BnF források (francia nyelven). (Hozzáférés: 2019. december 31.)